Sist oppdatert: 23. mars 2011

Spørsmål:

Hei! Jeg venter barn og har tatt keisersnitt før pga seteleie og lave bekkenmål (29 cm). Når jeg nå vet hvor smal jeg er og i tillegg til at jeg har styrtfødsel, blir jeg veldig bekymret for min neste fødsel. Er det forsvarlig med vaginal fødsel denne gangen? Og vil jeg få innvilget KS dersom frykten blir for stor for å føde på vanlig måte?

Svar:

Hei!

Vet ikke om jeg forstår dette rett, men har du hatt både et keisersnitt pga seteleie og små bekkenmål + en vaginal fødsel? Styrtfødselen oppfatter jeg som en vaginal fødsel, og vet derfor ikke helt om jeg svarer deg på det du egentlig spør om, men jeg prøver.

En styrfødsel, er en fødsel som fra begynnelse til slutt tar mindre enn 3 timer. Hvis du har opplevd dette, så ville jeg ikke være urolig for en vaginal fødsel igjen, fordi du faktisk da har gode nok mål til å føde barn som ligger i hodeleie. ( såsant den neste da ikke er mye større)

Ifht keisersnitt, er det sånn at en sjekker bekkenmål iallefall på førstegangsfødende. En vil være sikker på at barnets hode, som da kommer til slutt ved en vaginal setefødsel, ikke er større enn at det fødes greit. Finner en små bekkenmål, som hos deg, anbefaler en et keisersnitt.

En har ikke de samme krav til bekkenmål, når barnet ligger i hodeleie.

Uansett; ta dette opp med lege/jordmor og be henne henvise deg til fødepoliklinikken på sykehuset der du skal føde, for evt å planlegge forløsningsmetode neste gang.

Lykke til!

Mvh jordmor Grethe

Hva synes du om artikkelen?