Det er naturlig å grue seg en del til fødselen. Ingen vet nøyaktig hvordan din fødsel vil bli! Da er det godt å ha med gode ledsagere til å hjelpe, trøste og støtte. Kanskje kan du og partneren din ha nytte av en doula?

Sist oppdatert: 22. mai 2009

Aldri hørt ordet doula før? Doula er en gammel gresk betegnelse for kvinner som hjelper kvinner. I dag brukes duola om kvinner som er støttende tilstede for den fødende og for partneren gjennom svangerskapet og fødselen. En doula er altså en fødselshjelper eller fødselspartner.
Tidligere var det vanlig i Norge å ha en doula med på fødselen. Disse ble kalt hjelpekoner og kunne være mødre, søstre, nabokoner eller andre kvinner med fødselserfaring. Praksisen med hjelperkoner forsvant imidlertid da fødslene etter hvert ble flyttet fra hjemmene til sykehus.
Men det er altså fullt mulig å få en doula som fødselshjelper også i dag, både ved sykehusfødsel og ved hjemmefødsel.
En ekstrahjelper
Doulaen er ikke en erstatning for jordmor, leger eller for kvinnens partner, men en ekstrahjelper.
Doulaen gir ikke medisinsk hjelp og har ikke medisinsk ansvar, men skal virke beroligende på den fødende. Ofte blir kvinnen store deler av fødselen overlatt til seg selv fordi det er travelt på avdelingene og jordmor har mange fødende hun skal rekke over samtidig. Doulaen er tilstede hos den fødende hele tiden og kan gi omsorg, oppmuntring, men også veiledning og instruksjon.
Doulaskole
Gry Aksnes har født tre barn selv og har vært med som doula på mange fødsler. Nå har hun startet en Doulaskole i Oslo hvor hun selv er hovedlærer og rektor. Over åtte helger får elevene ved skolen lære kunsten å være en god doula.
– Alt som kan få fødekvinnen til å føle trygghet, ro og kjærlighet gjør at hun slapper bedre av slik at fødselen kan gå lettere og mer naturlig. Da er det mindre risiko for at det skal oppstå komplikasjoner, sier Gry Aksnes til Alternativ.no.
Aksnes mener at en god fødselsopplevelse ved hjelp av en doula kan legge grunnlaget for et godt foreldre-barn forhold.
En kjenning
Noen doulaer tilbyr også fødselsmassasje, soneterapi, akupressur og blomstermedisin. Doulaen treffer paret som skal bli foreldre før fødselen og blir kjent med dem og deres ønsker og behov. I følge nyetablerte Norsk Doulaforening er dette en av de største fordelene ved å få invitere en doula med på fødselen. Å få hjelp fra et menneske som ikke er fullstendig ukjent, gir en ekstra følelsesmessig trygghet.
Forskning viser positiv effekt
Det har blitt utført flere studier på effekten av å ha en doula med på fødselen. En undersøkelse fra 2002 utført av legene Marshall H. Klaus, John H. Kennell og Phyllis H. Klaus, omfattet 5000 kvinner fra flere land. Resultatene viste at kvinnene som fikk støtte fra en doula sjeldnere trenge smertestillende og riestimulerende midler. Doulaens tilstedeværelse reduserte dessuten bruken av keisersnitt med 45 prosent. Doulaen hadde også en positiv effekt på lengden av fødselen, den ble redusert med 25 prosent.
Har du vurdert å ha en doula som fødselshjelper? Eller hadde du en doula tilstede da du fødte? Bruk kommentarfeltet til å fortelle om opplevelsen din.
Kilder:
Wikipedia
Alternativ.no
Jordmor Monica Moland
Doulaskolen
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?