FødselFlest spontane fødsler om natten

Flest spontane fødsler om natten

Starter fødselen av seg selv, er det størst sjanse for at dette skjer om natten. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 2115 Sist oppdatert 05.04.22
Fødsler som starter av seg selv, såkalte spontane fødsler, starter oftere om natten enn på dag og kveld. Igangsatte fødsler begynner oftere om ettermiddagen og kvelden. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet (FHI) og Medisinsk fødselsregister (MFR) har for første gang fått registrerte opplysninger om når fødselsprosessen starter. Dermed har vi opplysninger om fødsler i Norge som før ikke har vært tilgjengelige.

– Det er spennende å se på dette! Grunnen er at vi har fått en ny versjon av fødselsmeldingen, og den er foreløpig tatt i bruk i Helse Vest og Helse Midt-Norge. Tallmaterialet omfatter rundt 20.000 fødsler, sier overlege Ferenc Macsali i MFR ved FHI til Babyverden.

Døgnet er delt inn i tre perioder for enkelt å vise forskjeller for når spontane og igangsatte fødsler starter. Første kolonne er fra midnatt til åtte om morgenen, den neste fra åtte om morgenen til fire om ettermiddagen, og den siste fra fire om ettermiddagen til midnatt. Ved noen få fødsler mangler det informasjon om fødselsstart. Kilde: Medisinsk fødselsregister, figur: FHI

Melatonin kan virke inn
Tall fra 2021 viser altså at spontane fødsler oftere starter om natten enn om dagen eller kvelden. De igangsatte starter typisk om ettermiddagen og kvelden.

– Vi kan ikke si noe sikkert om hvorfor spontane fødsler oftere starter om natten enn på dag eller kveld, men det er spekulert i hvorvidt melatonin, som produseres av hypofysen og har døgnvariasjon i forhold til lys og døgnrytme, kan spille en rolle, sier Macsali i en uttalelse på fhi.no.

At de igangsatte fødslene oftere starter på ettermiddag og kveld, kan best forklares med at kvinner vanligvis møter opp til igangsetting om morgenen – og at det tar noe tid før fødselen kommer i gang.

– Hva defineres som starttidspunktet for fødselen i denne statistikken?
– Her bruker vi 4 centimeter åpning og regelmessige rier som starttidspunkt for fødselen. Og det er fødselsstart som blir satt når den fødende kommer til sykehuset. Hvis en kvinne kommer til sykehuset med 7 centimeter åpning, vil dette noteres som fødselsstart, forklarer Macsali.

Når startet din fødsel?
Nederst i artikkelen kan du svare i poll om når din fødsel startet.

Start registreres fra aktiv fødsel
Hvis du tenker på din egen fødsel, må du altså utelate latensfasen – som er den første fasen i fødselen. Latensfasen kan være både slitsom og langsom, men det regnes ikke som fødselsstart før du har nådd 4 centimeter åpning og har regelmessige rier – og er i aktiv fødsel.

Fagfolkene i Medisinsk fødselsregister har også sett på hvilket klokkeslett spontane og igangsatte fødsler har begynt på. Blant de spontane fødslene er veldig mange registrert med starttidspunkt klokken 03 om natten, men aller flest klokken 08 om morgenen.

– Det vil si at det ofte er mange fødsler som starter omtrent like etter vaktskiftet fra natt til dag?
– Ja, det har du rett i. Kanskje er det flere som blir undersøkt like etter at et nytt skift har kommet på jobb. Når vi ser på timesoversikten er det faktisk et lite hopp fra klokken 14 til 15 og fra klokken 22 til 23 også, sier Macsali.

Flest igangsatte fødsler starter klokken 17 på ettermiddagen.

Figuren viser når fødselen har startet per hele klokketime gjennom døgnet for spontane og igangsatte fødsler. Kilde: Medisinsk fødselregister, figur: FHI

– Vil kunnskapen dere får gjennom den nye statistikken kunne påvirke når en ønsker å sette i gang fødsler, slik at kanskje færre føder om kveld eller natt?
– Mennesker er kanskje mer skjerpet når det er lyst ute enn midt på natta, og ut fra det kunne det kanskje være foretrukket å sette fødsler i gang sent om kvelden. Men sen igangsetting kan igjen forstyrre nattesøvnen, slik at kvinnen ikke er like opplagt når fødselen er i gang. Så det vil være fordeler og ulemper med begge alternativer, sier Macsali.

Spontane og igangsatte fødsler varer like lenge
Siden MFR nå har fått vite tidspunkt for fødselsstart, har de også kunnet se hvor lenge fødsler faktisk varer. Her fikk fagfolkene seg et par overraskelser.
– Vi vet at det er forskjell på første- og flergangsfødende, men vi ønsket å se om det er forskjell på fødsler som ble satt i gang og fødsler som startet av seg selv. Noe overraskende viste denne opptellingen at fødselen varte omtrent like lenge for begge grupper, sier Macsali.

Mens en spontan fødsel ifølge de nye tallene varte 6,4 timer før førstegangsfødende, varte en igangsatt fødsel 6,2 timer.
– Erfaring tilsier at igangsatte fødsler tar lenger tid enn spontane fødsler, men basert på de nye tallene ser dette ikke ut til å medføre riktighet, sier Macsali.

For flergangsfødende var medianen for spontan fødsel og igangsatt fødsel lik – 2,5 timer.

Figuren viser median tid – det vil si når halvparten i en gruppe har født – for spontane og igangsatte fødsler for paritet 0 (førstegangsfødende), paritet 1+ (flergangsfødende) og samlet for alle fødende. Kilde: Medisinsk fødselsregister, figur: FHI

– Men at fødselen til en førstegangsfødende varer i 6,4 timer, er ikke dette kortere enn man før tenkt?
– Jo. Jeg jobber også på Haukeland sykehus, og der sier vi til førstegangsfødende at de kan forvente at fødselen varer i 10-12 timer. Til flergangsfødende sier vi at en fødsel gjerne varer i vel seks timer. Vi har fra før visst at fødsler for flergangsfødende varer cirka halvparten så lenge som for en førstegangsfødende, så sånn sett stemmer tallene vi har funnet med det vi visste. Men totalt sett kan det jo være en god nyhet dersom fødselen varer kortere, sier Macsali.

Han understreker at fødslene de her har målt lengden på er spontane fødsler som også ender i vaginal fødsel. Fødsler som endte i keisersnitt er luket bort.

Den nye fødselsmeldingen er altså ikke tatt i bruk av alle helseforetakene ennå. Macsali regner med det kan ta noen år før de er der, men gleder seg til etter hvert å kunne se tallmateriale fra hele landet. Da går det også an å se landsdeler i forhold til hverandre.

Gi oss dine svar:

https://poll.fm/11085357


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: