Det er de voksnes oppgave å være filter for barnet. De må sørge for å skape et miljø hvor barnet kan utvikle seg på egne betingelser, med en gjensidig tillit og forståelse, slik at barnet kan gjøre egne erfaringer og bli stadig mer nyansert og spesifikk i sine lyster og behov og måten disse uttrykkes og tilfredsstilles på. De voksne må respektere barn som sanselige, sensuelle og senere erotiske seksuelle vesener – på barnas egne betingelser.

Sist oppdatert: 16. februar 2011

Først i tre-fire-årsalderen får barnet en noenlunde fast følelse av at andre kan oppleve ting på en annen måte. Etter hvert videreutvikles denne følelsen til å omfatte at ikke alle opplever de samme tingene likt, og at alle har rett til å kjempe for sine muligheter, rettigheter og integritet.

Det er de voksnes – foreldrenes – jobb å skape et miljø hvor barna får rom til å oppleve og utvikle sin barneseksualitet, både i forhold til seg selv, men også i forhold til andre jevnbyrdige og likestilte barn, i fred og uten voksnes innblanding. Friheten til å kaste seg ut i eksperimenter må være til stede, og muligheten for å si ifra må være reell. Barna må lære at det er ok å like og ønske nærhet, og at det også er ok å ikke ønske nærhet og dermed avvise og si nei.

Man kan ha sex med seg selv, og man kan ha sex med andre, og det er stor forskjell på disse to formene for seksualitet.

Onani – selvstimulering – er den mest utbredte formen for sex. Det er den enkleste form for seksuell utfoldelse. Den er fysisk og man styrer begivenhetenes gang selv. De fleste utvikler en praksis som gir dem passende lystfølelse og benytter seg av den med passende mellomrom. Det er viktig at barn støttes i at lystfølelse er greit og naturlig. Barn må også støttes i utforskningen av lysten, og det gjør man ved å la dem eksperimentere fritt for seg selv innenfor (riktige) rammer som foreldrene definerer. For eksempel at det er greit på soverommet når man er alene.

Krever samtykke:
All sunn sex mennesker imellom er betinget av jevnbyrdighet og felles ønsker. Det gjelder både barn imellom og voksne imellom.

Sex med andre er mer komplisert. Det spenner fra det rent fysiske til mer intense spirituelle, kanskje religiøse opplevelser. Det viktige elementet som gjør det mer komplisert er nettopp at opplevelsene innebærer kontakt med andre. Det forutsetter evnen til å skjelne mellom egne og andres behov og interesser, samt forståelse og respekt for personlige grenser – evnen til innlevelse, empati og gjensidighet. Det krever tillit, mot til hengivelse, og en viss kontroll over følelser og behov.

Dermed kreves en viss modenhet, det er evner som skal læres, og man er ikke klar for å begynne øvelsene før langt inn i puberteten. Mange arbeider med problematikken hele livet! Man må kunne oppleve den andre som et menneske med egne følelser, ønsker, behov og interesser, ikke bare som et objekt man kan bruke for egen tilfredsstillelse. Man må lære å forholde seg til at gnisten kan oppstå plutselig mellom to mennesker. Kraftig og ukontrollert, og man må lære å håndtere slike følelser av tiltrekning og avstøting, forelskelse, sjalusi, maktkamper, seire og nederlag.

Det er viktig å huske på at tanker og fantasier ikke kan straffes. Det er handlingene man dømmes på. Alle kan ha erotiske seksuelle følelser, ønsker og behov, det avgjørende er hvordan man håndterer dem – om man utleverer dem eller lar være, og hvordan og ed hvem man utleverer dem.

Ansvaret ligger hos de voksne
Som normal voksenperson må man ta ansvar for sine seksuelle handlinger. Som barn er man – på godt og vondt – ansvarsfri, men det forventes at man tar mer og mer ansvar jo eldre og mer nyansert man blir.

Når barn og voksne er sammen, har de voksne hundre prosent ansvar for hva som skjer dem imellom – også seksuelt. Også når det dreier seg om foreldre og dere barn.

Det er viktig at barna opplever foreldrenes anerkjennelse av dem som kjønnsvesener. Faren ser gjerne på datteren som en ung kvinne, og moren på sønnen som en ung mann. Men det er viktig at ikke de voksne utleverer deres seksualitet i handlinger i forhold til barnet.

Ulovlig:
Seksuelle handlinger mellom voksne og barn er forbudt.

Incest
Når den voksne bruker barnet til sin egen voksne seksuelle tilfredsstillelse går det galt. Barnet opplever å bli objekt for de voksnes seksuelle utøvelse. Den voksne trenger inn i barneverden og forstyrrer barnets selvfølelse og integritet.

Hvis de voksne ikke sørger for å opprettholde grensene mellom egen seksualitet og barnets, vil barnet ta langt større ansvar enn det realistisk sett har mulighet til, og grensene vil bli uklare. Det vil oppstå identitets- og integritetsproblemer, og tilliten mellom barnet og den voksne vil ødelegges, og barnets psykoseksuelle utvikling vil skades.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?