BabyLek og læringKan barnet konsentrere seg?

Kan barnet konsentrere seg?

Hvordan øver man opp konsentrasjonen? Illustrasjonsfoto: iStock
Av Babyverden 5486
Det er få egenskaper som er like avgjørende for læring som evnen til å konsentrere seg. Men hvordan øver man opp konsentrasjonen?

I fire- femårsalderen er vitebegjæret stort og mange barn spør hvem, hva, hvor og ikke minst hvorfor. Helsesykepleier Elin Asbjørnsen sier at vitebegjæret går hånd i hånd med et stort læringspotensiale.

– Det er få begrensninger for hva femåringer kan lære, sier hun.

Men fundamentet for læring er evnen til å konsentrere seg. Denne øves opp gjennom hele barndommen og mye skjer uten at vi tenker over det når barna leker og sosialiseres i barnehagen.

– Gjennom barnehageårene lærer barn å innordne seg andre og å konsentrere seg om ulike oppgaver. Dette lærer de gjennom lek og sosialt samvær med andre, og gjennom å delta i aktiviteter og samlingsstunder. Barna lærer å lytte til voksne for å få beskjeder, forklarer Asbjørnsen.

Konsentrasjonen kommer likevel ikke automatisk, men krever både en grad av trivsel og motivasjon. Og evnen skal øke med barnets alder.

– I denne alderen begynner man å forvente at barnet skal kunne ta imot beskjeder og utføre enkle oppgaver, sier Asbjørnsen.

Læring som skjer i denne alderen bygger på ting barnet har lært tidligere, og beskjeden og oppgaven skal være i tråd med forventet utviklingsnivå. Men utvikling av konsentrasjon handler ikke bare om å følge instrukser – den handler like mye om forståelse og motivasjon.

Du som forelder har en viktig rolle både for å hjelpe barnet ditt å øve opp konsentrasjonen og som rollemodell.

– Det at barna ser at foreldre konsentrerer seg om egne oppgaver og gjøremål, og at de kan sette seg ned med barna og bruke tid på å gjøre noe sammen med dem, vil bli lagret som viktige referansepunkter for barnet i deres oppvekst og senere som voksne, sier Asbjørnsen.

Høytlesning som verktøy
Det er få aktiviteter som er så enkle og effektive for konsentrasjonsevnen som det å bli lest høyt for.

– Med mange inntrykk og ofte travle hverdager for familien, er det viktig at foreldrene og andre voksne hjelper barna til å kunne konsentrere seg om enkle oppgaver. Det kan for eksempel skje gjennom høytlesning for barnet. Bruk disse stundene til å få barnet til å reflektere, forstå, stille spørsmål og til å utvide sitt perspektiv på livet, oppfordrer Asbjørnsen.

Hun poengterer at barnet må konsentrere seg for å være i stand til å reflektere over handlingen i historien som blir lest og fortalt. Og som foreldre får man også innblikk i barnets tanker og følelser.

Lek og spill er også gode aktiviteter til å øve opp konsentrasjonen og for å få forståelse for og å lære spilleregler.

– Oppmuntring, ros og motivering kreves for å konsentrere seg om spillet eller leken til den er slutt, sier Asbjørnsen.

Det er ikke så mye som trengs for å hjelpe barnet å utvikle konsentrasjonsevnen sin. Faktisk hjelper du å trene den opp også ved å invitere barnet med på huslige oppgaver som å dekke bordet, sette inn i oppvaskmaskinen eller gå ut med søppelet.

Forhold som ødelegger konsentrasjonen
Barnets konsentrasjonsevne påvirkes av deres totale livssituasjon, og et harmonisk barn i en velfungerende familie og som trives i barnehagen har bedre forutsetninger. At mat og søvn påvirker konsentrasjonsevnen kjenner vi vel alle til, men også familiesituasjonen har mye å si.

– Barn som lever i vanskelige relasjoner og under dårlige omsorgsforhold kan i stor grad miste konsentrasjonsevnen ettersom de lever et liv i stor bekymring og noen tilfeller i angst og frykt, sier Asbjørnsen.

Hun nevner som eksempel barn som lever i familier med syke foreldre, barn av rusmisbrukere og barn som utsettes for omsorgssvikt.

– Ved å få tak på hva som rører seg i barnets sinn og gi dem trygge rammer, kan man i større grad få barnet til å slappe av og konsentrere seg. Et anspent barn vil ha vanskelig for å konsentrere seg, avslutter Asbjørnsen.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: