Den viktigste faktoren for å se om barnet har god helse er om det har sunn og normal vekstutvikling. Målet er ikke å ligge på snittet, men å følge sin egen vekstkurve.

– Normal vekstutvikling oppfattes som det beste kriteriet for god helse. Problemer av fysisk, sosial eller mellommenneskelig karakter kan påvirke veksten, sier helsesykepleier Elin Asbjørnsen.

Barnets størrelse ved fødselen er en dårlig pekepinn på hvor stort barnet vil være, og hvilken tilvekst en kan forvente seg. Dette fordi dette avhenger mer av forholdene i livmoren enn arv og oppvekstmiljø. Barnets størrelse ved 2-årsalderen kan derimot gi en tydeligere pekepinn. Den percentilen barnet ligger på da, er en rimelig god indikator på hvordan tilveksten vil fortsette. Noen mener også å kunne forutsi barnets endelige høyde ved å doble høyden ved 2-årsalder.

Årlig tilvekst
Percentilkurvene du kjenner til fra helsestasjonen er basert på tverrsnittmålinger av en større befolkningsgruppe eller langvarig oppfølging av en gruppe barn gjennom oppveksten. Alt mellom 10 og 90 percentilen regnes som normalt, men det aller viktigste er at barnet følger sin egen kurve.

– Fra treårsalderen strekker både gutter og jenter seg med cirka seks centimeter i året, sier Asbjørnsen.

De viktigste faktorene som styrer veksten er av genetisk, ernæringsmessig og hormonell karakter, men også sosiale og miljømessige faktorer kan virke inn.

– Fireåringer er svært forskjellige i størrelse. Mye avhenger av arv, men en god del skyldes også kosthold og fysisk aktivitet. Hvorvidt fireåringer er aktive avhenger igjen av størrelse og motoriske ferdigheter. Vi ser at tunge barn ofte er mindre aktive, sier hun.

Gjennomsnittshøyde for fireåringer er 104-105 centimeter. Høyden kan variere mellom 98-113 centimeter innenfor normalen (percentilkurvene). Et barn på 98 centimeter veier i snitt cirka 15 kilo.

Verdens helseorganisasjon har laget internasjonale standarder for vekstutvikling hos barn, og ligger noe lavere enn de norske. Der regnes en gjennomsnittlig fireåring å være cirka 103 centimeter høy og rett i overkant av 16 kilo. Innen femårsdagen skal barnet der ha strukket seg drøye seks centimeter og blitt to kilo tyngre.

– Det er viktig å gjøre en helhetsvurdering når det gjelder vekt. Noen barn er svært spedbygde, mens andre har en kraftig kroppsbygning. Dette virker naturligvis inn på vekten, avslutter Asbjørnsen.

Hva synes du om artikkelen?