BabySykdom og symptomerSykt barn - engstelige foreldre

Sykt barn – engstelige foreldre

Av Kjersti Lundemo 577 Sist oppdatert 28.01.11

Det er ingenting mer bekymringsfullt for nybakte foreldre enn barns sykdom. I en slik situasjon vet foreldre likevel best hva barnet trenger. Bruke din unike kunnskap om barnets humør, atferdsmønster og generelle helsetilstand for å vudere behovet for legehjelp. 

Etter hvert som barnet blir eldre, og du får mer erfaring med barn og sykdom, vil nervøsiteten naturlig nok avta noe. I de aller fleste tilfeller er sykdommen uskyldig, og barnet er i fin form igjen i løpet av noen dager. Likevel får de fleste av og til en støkk på grunn av høy feber, manglende matlyst og dårlig allmenntilstand.

Du har en unik kompetanse legen ikke har
Det er ofte vanskelig å vite hvor alvorlig en sykdom er, for helt uskyldige og mer alvorlige sykdommer kan ofte starte på samme måte. Da må du bruke din unike kunnskap om barnets humør, atferdsmønster og generelle helsetilstand når du vurderer alvorlighetsgraden og behovet for å kontakte lege.

Ikke noe legestudium kan erstatte den kompetansen du har. Din intuisjon er en viktig rettesnor når du skal avgjøre om du bør kontakte lege, og dine kunnskaper om barnet er et viktig moment for en lege som skal undersøke barnet.

Bygger opp immunitet med årene
For mange er småbarnsårene preget av hyppige forkjølelser, særlig gjelder dette de første par årene i barnehagen. Der hvor mange barn er samlet, er det lett å bli smittet, og immunitet mot én type virus beskytter ikke mot andre. Men etter hvert som barnet har vært utsatt for mange forskjellige virus, bygges immuniteten opp, og etter et par år i barnehagen ser man gjerne at antall sykedager går ned.

Hvor får en lege hjelp ved sykdom?

Fastlege
Hvis barnet ditt er sykt, skal du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere dem som står på listen hans. Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til, og du må da betale en høyere egenandel. Du kan finne og bytte fastlege selv på følgende internettside: http://tjenester.nav.no/minfastlege/

Legevakt/sykehus
Hvis du mener barnet ditt har akutt behov for medisinsk hjelp utenom den vanlige åpningstiden hos legen, kan du kontakte legevakten eller – i nødsfall – ringe 1-1-3. Avhengig av hvor du bor, kan det i en krisesituasjon være raskere og mer hensiktsmessig å kjøre barnet til legevakt/sykehus selv enn å vente på en ambulanse. Du finner telefonnummeret til din lokale legevakt i telefonkatalogen. Lagre det på mobiltelefonen og ha det tilgjengelig ved fasttelefonen også.

Helsestasjon
Du skal ikke henvende deg til helsestasjonen med et sykt barn. Helsestasjonens viktigste oppgave er forebygging, ikke behandling. Men du må gjerne ta kontakt når du har spørsmål eller er bekymret for barnets helse. Det gjelder også utenom de faste helsekontrollene.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Helge Michalsen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: