Urinveinfeksjon er sjeldent, men vanskelig å oppdage. De minste barna klarer ikke selv å sette ord på hva som gjør vondt. Derfor kan småbarn med urinveisinfeksjon risikere å gå lenge før de får behandling.

Urinveisinfeksjoner er vanlige hos barn. Jenter har en klar overhyppighet av blærebetennelse, blant spedbarna er guttene mest utsatt, da oftest i form av nyrebekkenbetennelse. Ofte skyldes sykdommen bakterier fra endetarmen som kommer inn i urinveiene.

To typer urinveisinfeksjon
Man deler urinveisinfeksjonene inn i blærebetennelse (blærekatar) og nyrebekkenbetennelse. Nyrebekkenbetennelsen anses som mest alvorlig. Urinveisinfeksjon skyldes bakterier, og de fleste infeksjoner er et engangstilfelle hvor en ikke kan påvise noen årsak til sykdommen. Men det finnes medfødte feil eller misdannelser som gjør at noen er mer utsatte for gjentatte urinveisinfeksjoner.

Symptomer
Ofte uklare symptomer. Redusert allmenntilstand, liten vektøkning, svie når barnet tisser, feber og magesmerter kan tyde på urinveisinfeksjon. En urinprøve vil fastslå om det er en infeksjon.

Hold barna varme og tørre
Mange har vel hørt foreldre si at de skal holde seg varme og tørre. Det er ikke bevist at barn som er våte og sittet på noe kaldt er mer utsatt for urinveisinfeksjon. Men klinisk erfaring tilsier det.

– Det å fryse gjør en mer disponert for å bli syk. Jeg har hatt en ung pasient som ble sittende med våt bukse i bilen på vei hjem fra fjellet. Hun fikk urinveisinfeksjon. Så jeg vil anbefale å holde barna varme og tørre, sier allmennlege Hanne May Hetland i Sandnes.

Vanskelig diagnose
Sykdommen kan være vanskelig å diagnostisere fordi de vanligste symptomene – akutte smerte, feber, diare, magesmerte hodepine, slapphet og redusert allmenntilstand, kvalme og brekninger – ikke henspiller til urinveiene.

Ved blærebetennelse vil større barn kjenne svie ved vannlating og ha hyppig lating av ganske små porsjoner urin. Hos små barn kan sykdommen være vanskelig å oppdage fordi de ikke kan klage over den karakteristiske sviingen. På grunn av bleien merker man heller ikke den hyppige vannlatingen. Symptomene kan derfor være mer generelle infeksjonssymptomer som feber, oppkast, slapphet og mistrivsel.

Urinprøve og blodprøve
For å fastslå en sikker diagnose må man ta en urinprøve. Det finnes spesielle poser du kan bruke for å ta urinprøve av et bleiebarn. Om mulig vil legene helst undersøke en morgenurin. Det kan også være nyttig med en blodprøve dersom en mistenker øvre urinveisinfeksjon.

– Barn som får gjentatte urinsveisinfeksjoner bør utredes med ultralyd eller røntgen. Den hyppigste medfødte feilen er urinlekkasje fra blæren som går tilbake mot nyrene, såkalt refluks, forklarer Hetland.

Når bør jeg søke lege?
Barnet bør til lege ganske raskt hvis du har mistanke om urinveisinfeksjon. Ta med urinprøve. Hurtig behandling er viktig for å unngå arr i nyrene. Infeksjonen behandles med antibiotika.

Når kan barnet gå i barnehagen?
Urinveinfeksjon smitter ikke mellom personer. Barna bør bare være hjemme dersom de har feber eller nedsatt allmenntilstand.

Kilde: pasienthandboka.no og Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Helge Michalsen

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?