BabyLek og læringForsinket språkutvikling hos for tidlig fødte – men de fleste henter seg...

Forsinket språkutvikling hos for tidlig fødte – men de fleste henter seg inn igjen

Jo mer prematurt barnet blir født, jo større er risikoen for at språkutviklingen påvirkes. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 2466 Sist oppdatert 13.03.20
Barn som er født mer enn tre uker for tidlig, kan henge etter i språkutviklingen. Men de fleste henter inn forsinkelsen ved treårsalderen, og i god tid før de begynner på skolen. Det viser en studie fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

For å ha best mulig forutsetninger for god språkutvikling, er det best at barnet får ligge lengst mulig i mors mage. Spesielt viktig for utvikling av hjerne og nervesystem er det siste trimesteret av svangerskapet. For tidlig fødte barn kan derfor blant annet ha forsinket språkutvikling. Jo tidligere barna er født, jo større er risikoen for at språkutviklingen kan blir forsinket, skriver Folkehelseinstituttet.

I tidsskriftet Development and Psycopathology ble det nylig publisert en studie som viser for tidlig fødtes barn språkutvikling ved fem års alder. I en tidligere studie har forskere ved Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo og Universitetssykehuset i Gøteborg fulgt for tidlig fødte barn fra til tre års alder.

– Resultatene viser at de fleste for tidlig fødte barn har tatt igjen sine jevnaldrende ved tre til fem års alder. Det er først og fremst de få barna som er svært tidlig født, som fortsatt kan ha problemer i femårsalderen. Jo tidligere barna er født, desto større er risikoen at de blir forsinket i språkutviklingen, sier forsker Imac Maria Zambrana ved Folkehelseinstituttet. Hun er førsteforfatter av studien.


De tidligst fødte henger etter

Et barn blir født prematurt dersom det kommer til verden før uke 37. Et fullgått svangerskap er 40 uker og 3 dager. I studien så forskerne delte de barna inn i tre ulike grupper: 3-6 uker for tidlig, 6-12 uker for tidlig og mer enn 12 uker for tidlig.

Resultatene viste:
– Barn som er født 4-6 uker for tidlig, henger etter i språkutviklingen ved halvannet års alder, men ikke ved 3 og 5 års alder. Dette er den største gruppen for tidlig fødte barn.

– Barna født mer enn 6 uker for tidlig (før 34 uker svangerskap), henger etter i språkutviklingen både ved 3 og 5 års alder. Men forskjellene mellom disse blir gradvis mindre. De aller fleste henter inn forskjellen før 3 års alder.

– Barna som var født mer enn 12 uker for tidlig (før 28 uker), hang oftest etter. Også disse tok innpå fullbårne barn, men de svært for tidlig fødte barna hadde fortsatt risiko for å henge etter også ved 5 års alder.

– Sammenhengen mellom risiko for vedvarende språkforsinkelser og det å være prematur var størst for barna som var født mer enn 12 uker for tidlig.

Lytt til podcast om språkutvikling:


Størst risiko for de aller minste
For å se på mer enn bare svangerskapslengden alene kunne forklare språkforsinkelser, sammenlignet forskerne de for tidlig fødte barna med søsken. De fant ut at:

– Familiefaktorer kan forklare noe av forsinkelsene, særlig for de for tidlig fødte barna som er født nærmere termin.

– Jo tidligere barna er født, jo større er risikoen for vedvarende språkforsinkelser.

Om undersøkelsen
– Totalt 26.769 søsken født mellom uke 26 og 42 deltok
– Foreldre fylte ut skjema ved 1 ½, 3 og 5 års alder
– For tidlig fødte ble sammenlignet med søsken født rundt termin. De brukte også et søskendesign som bl.a. justerte for arvelige faktorer og miljøforhold
– Forskerne kontrollerte også for individuelle faktorer, f.eks. høyt blodtrykk, svangerskapsdiabetes og andre forhold hos mor, samt tvillingfødsel

Kilder:
Zambrana, I.M., Vollrath, M., Jacobsson, B., Verena, S., & Ystrom, E. (2020). 
Language delays in preterm born children diminish before school entry: a sibling cohort studyDevelopment and Psychopathology, 3, 1-6. doi:10.1017/S0954579419001536

Folkehelseinstituttet: For tidlig fødte og språkutvikling 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: