BabyOppdragelseVis spedbarnet at du forstår

Vis spedbarnet at du forstår

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Kjersti Lundemo 157 Sist oppdatert 02.01.11

Gi spedbarnet oppmerksomhet. Samspillet mellom dere gir grunnlag for en god oppdragelse og er det første steget i barnets utvikling til å bli et selvstendig menneske.

Vi snakker ikke om oppdragelse når det gjelder de minste barna. De første månedene skal du bruke tiden til å bli kjent med det nye mennesket, og la han eller henne bli kjent med deg og resten av familien. Din viktigste oppgave er å gi god omsorg og formidle kjærlighet og glede. Slik legges et godt grunnlag for alt det barnet senere skal lære om hvordan man oppfører seg her i verden.

Vis barnet at det kan påvirke
De nyfødte kommuniserer på mer avanserte måter enn det vi ofte tenker over. Gråten er det viktigste signalet de første dagene og ukene, men spedbarnet lager også andre lyder, veiver med armene, og ikke minst bruker det mimikk og blikk for å fange oppmerksomheten din. I samværet med barnet er det viktig at du er oppmerksom og imøtekommende når det gjelder barnets initiativ og uttrykk for interesse.

Med din hjelp skal barnet få oppleve at det har mulighet til å påvirke sine omgivelser. De fleste foreldre har evne til innlevelse og til å tolke barnets uttrykk for behov, dets initiativ og reaksjoner. Når du skjønner hvilke signaler barnet sender deg, må du prøve å vise barnet at du har forstått. Slik skapes opplevelse av fellesskap, glede og mening, og du stimulerer barnets interesse for å utforske verden.

Spedbarn kan ikke “skjemmes bort”
De første ukene er det vanlig at spedbarn veksler mellom å spise, sove og være våken og aktivt interessert i kontakt. Men innimellom gråter barna, det er sånn de sier fra om at de er sultne, tørste eller vil ha ny bleie. Du bør bestrebe deg på å vise barnet oppmerksomhet når det gråter – enten ved å gå bort og snakke med det eller ved å ta det opp.

I noen situasjoner er ikke praktisk mulig å gi barnet denne oppmerksomheten, og barn tåler selvfølgelig å ligge og gråte litt, men gjør det til en vane å reagere på barnets gråt så raskt du kan. Det går ikke an å ”skjemme bort” spedbarn. Barn som er vant til å bli tatt opp med en gang de begynner å gråte, gråter ofte mindre når de blir litt eldre.

Å bli et selvstendig individ
Det kan kanskje synes litt underlig at en av våre første og viktigste oppgaver som oppdragere er å lære barnet at det kan påvirke verden. Vi vet jo at vi vil bli nødt til å begrense barnets ønske om å bestemme selv mange ganger i årene som kommer. Likevel er dette svært viktig for at barnet etter hvert skal oppleve seg selv som aktør i verden, og ikke bare en passiv tilskuer som tar imot det som kommer. Hvis du ønsker at barnet skal utvikle seg til et selvstendig menneske som har mot til å søke det som det ønsker seg her i livet, er det her du må begynne.

”Vanskelige” barn
Noen barn oppfattes som ”snille” – de er rolige og tilfredse, og da er foreldrene også gjerne fornøyde og opplagte, slik at de kan gi mye positiv oppmerksomhet og kroppskontakt.

Barn som er ”vanskelige” – som sover lite, gråter mye og er vanskelige å roe – kan forårsake irritasjon og oppgitthet hos foreldrene sine, noe som igjen fører til at barnet ikke får så mye positiv oppmerksomhet som det ellers ville ha fått. Hvis du merker at barnet har et temperament som stiller store krav til din tålmodighet, er det ekstra viktig å være oppmerksom på de mulighetene du har til å bryte onde sirkler og skape gode.

Alle fortjener positiv oppmerksomhet
 Det har mye å si hvordan du tolker barnets personlighet. Foreldre som er slitne og oppgitte, kan av og til føle at barnet er aggressivt og vanskelig, men husk at barnets atferd blant annet kan skyldes manglende kommunikasjonsferdigheter. Det har ennå ikke evne til å forklare sine ønsker og behov.

De fleste egenskaper har både positive og negative sider. Det er viktig at du aksepterer at ditt barn kan ha et annet temperament enn ditt eget, og tolker egenskapene på en positiv måte. Se på hvilke muligheter de gir i stedet for hvilke problemer de skaper. Barnet ditt fortjener å bli møtt på en positiv måte, selv når du opplever det som krevende, og en positiv tolkning av barnets signaler vil legge grunnlaget for samværsmåter som på sikt vil gjøre forholdet mellom deg og barnet lettere og mer gledesfylt.

Aktivitet og hvile
Spedbarn har behov for både stimuli og ro, men blandingsforholdet vil variere mye fra barn til barn. Noen er opplagt til samspill og aktivitet mesteparten av den tiden de er våkne, mens andre har stort behov for å ”hente seg inn” etter perioder med mye stimuli. Vær oppmerksom på og respekter denne balansen hos barnet ditt. Da får dere det beste utgangspunktet for samspill, læring og etter hvert oppdragelse.

Gode rutiner
Faste rutiner gir gode læringsvilkår for barnet ditt. Det gir trygghet og forutsigbarhet i en verden hvor så mye er ukjent. Når barnet har samme opplevelse en rekke ganger, vil det etter hvert lære å forstå hva som skal skje. Når det tilstrekkelig mange ganger har opplevd at etter maten skal det ligge på et teppe på gulvet og prate med mor eller far, vil det forvente akkurat det. Slik blir verden mer og mer forutsigbar.

Barnet vil etter hvert lære å planlegge sine handlinger slik at det får en respons det ønsker, og blir i enda større grad en aktør i verden. Rutinene vil forbli viktige for barnet i mange år remover. De vil naturligvis forandre seg i takt med barnets utvikling, men også for de eldre barna gir rutinene en trygg struktur i en verden som kan virke kaotisk i mange sammenhenger.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Henning Rye dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: