Nyfødt

Av Babyverden 95140
Fødselsvekten varierer sterkt, men jenter pleier å veie 3.5 kilo og være 50 lange når de blir født. Gutter veier noe mer, gjennomsnittstallene er 3.8 kilo og 52 cm.

* Vi gjengir gjennomsnittsvekt og -lengde. Normalverdiene for jenter er vekt mellom 2.8 og 4.6 kilo, og lengde mellom 47 og 54 cm. Guttenes normalverdier er 2.8 til 4.8 kilo, og 47 til 55 cm.

Om barnet: Hei verden, pass godt på meg

Det nyfødte barnet kan mer enn mange tror. Det bruker alle sansene fra første stund, og søker gjerne med én gang blikkontakt i noen få sekunder. Babyen lukter og smaker på foreldrens hud og kjenner på berøring. Alle babyens sanser er på høygir – særlig lukt, smak, hørsel og berøring.

Det med berøring er viktig, og sansen ble utviklet allerede tidlig i fosterlivet. Fødselen er en sterk opplevelse med tanke på berøringssansen. Det nyfødte barnet har veldig behov for kroppskontakt, trygghet og omsorg fra foreldrene. Å ta på og stryke på barnet er viktig for at det skal kjenne seg trygt og elsket. Kroppskontakt er viktig for barnets utvikling både mentalt, men faktisk også fysisk. Forskning har vist at barn som får mye trygghet og omsorg fra sine foreldre de første dagene, ukene og månedene utvikler seg raskere også på det fysiske planet.

Babyen har kunnet høre deg i flere måneder allerede, og vil kunne kjenne igjen lyder det hørte i fosterlivet. Barnet søker mot kjente stemmer det kjenner igjen, eller musikk det har hørt. Forskning har vist at barnet roer seg ned når det hører musikk det kjenner igjen fra fosterlivet. Nyfødte foretrekker også lyse stemmer, og vi snakker jo gjerne med lysere stemmer til babyer nettopp av den grunn. Menneskestemmer er det barnet foretrekker å lytte til. Snakk til babyen helt fra starten av, lag lyder, nynn og syng. I starten kan det være litt rart for foreldrene fordi babyen ikke skjønner hva de sier, men gjør det likevel. Babyen vil etter den første måneden vise at det lytter ved at det har mindre bevegelser og tydelig lytter. Når babyen er rundt fire måneder vil det snu seg aktivt mot lydkilder.

Milepæler ved fødselen:

  • Barnet kommuniserer fra fødselen av – ansiktet uttrykker følelser, hender og kroppsspråk understreker behov, og gråten blir fort nyansert.
  • Trenger å få behovene for mat, varme, nærhet og trygghet dekket for å vokse og føle seg trygg og elsket.
  • Holder hodet oppe noen sekunder i mageleie.
  • Bruker alle sanser fra første stund – studerer ansiktet, lytter og gjenkjenner stemmen og lukten til mor, smaker på huden og føler berøring.
  • Barnet søker mot brystet umiddelbart etter fødselen.
  • Imiterer ansiktsuttrykk.

Til foreldre: Bruk god tid på å bli kjent

Gratulerer! Det er stort å få barn, og man har ofte tusen spørsmål om hva man skal gjøre, hvordan og når. Det enkleste og viktigste rådet er å bruke tid sammen. Gi dere og babyen tid til å bli kjent. Babyen er født klar til å søke sosial kontakt med sine nærmeste omsorgspersoner, og disse første dagene begynner dere å etablere et viktig samspill sammen. Derfor er tid nøkkelordet. Ikke heng deg så mye opp i besøk, turer ut på kafé eller andre ting disse dagene. La det være litt unntakstilstand den første tiden.

Foreldre og søsken er viktigst i starten. Alle skal bli kjent med hverandre og skape nye relasjoner. Det er viktig å kjenne på at alle er likeverdige – blir det for mye fokus på babyen kan det føre til sjalusi. Men blir søsken invitert inn når dere alle blir kjent, kan sjalusien reduseres.

Skal du amme? Flertallet ammer, og for de fleste går det også fint å komme i gang. Har du bestemt deg for at du ikke skal amme, er det lurt å informere om det på sykehuset og ha en plan for ernæring i starten. Selv om du ikke kan eller ønsker å amme lenge, er det fint om babyen kan få den viktige råmelken – ved amming eller på skje eller kopp. Her kan jordmødre og barnepleiere i avdelingen hjelpe til. Det er lurt å bruke tiden på sykehuset til å få hjelp til å komme i gang med ammingen. Melken kommer etter hvert og er en del av en viktig hormonell prosess i kroppen. Men babyen skal allerede på fødestuen legges til brystet for å få i gang melkeproduksjonen. Etter keisersnitt kan det ta noe lengre før melken kommer. Ikke gi opp for tidlig. Når man først kommer inni amming og melken er på plass kan amming bli fint og effektivt både for mor og barn.

Lytt til podcast om denne måneden:

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: