Fødselsvekten varierer sterkt, men jenter pleier å veie 3.5 kilo og være 50 lange når de blir født. Gutter veier noe mer, gjennomsnittstallene er 3.8 kilo og 52 cm.

Sist oppdatert: 4. mai 2009

* Vi gjengir gjennomsnittsvekt og -lengde. Normalverdiene for jenter er vekt mellom 2.8 og 4.6 kilo, og lengde mellom 47 og 54 cm. Guttenes normalverdier er 2.8 til 4.8 kilo, og 47 til 55 cm.

MILEPÆLER

Kommunikasjon og sosial utvikling

  • Barnet kommuniserer fra fødselen av – ansiktet uttrykker følelser, hender og kroppsspråk understreker behov, og gråten blir fort nyansert
  • Trenger å få behovene for mat, varme, nærhet og trygghet dekket for å vokse og føle seg trygg og elsket

Sanser og motorikk

  • Holder hodet oppe noen sekunder i mageleie
  • Bruker alle sanser fra første stund – studerer ansiktet, lytter og gjenkjenner stemmen og lukten til mor, smaker på huden og føler berøring

Interesser og aktiviteter

  • Barnet søker mot brystet umiddelbart etter fødselen
  • Imiterer ansiktsuttrykk
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?