Baby1 uke

1 uke

Av Babyverden 68196
Gråt og søvn er to nøkkelord når man har en baby. Responder på babyens gråt og forsøk å finn ut hva det er babyen trenger. Babyer sover mye, men ikke nødvendigvis på natten når du er trøtt. La babyen styre døgnrytmen i starten.

Om barnet: Medfødte reflekser

Nyfødte babyer er mye i bevegelse. Og ofte kjenner man igjen bevegelsesmønsteret fra da babyen var i mammas mage. Men hvor mye av disse bevegelsene styrer babyen bevisst? I starten ikke så mange. Både i fosterlivet og de første ukene utenfor magen har babyen blant annet automatiske bevegelser som kalles primitive reflekser. Disse er viktige for at babyen skal overleve de første ukene, og handler i stor grad om å spise. Ved hjelp av griperefleksen og gangrefleksen kan du se babyer krype seg fram til mors bryst allerede minutter eller timer etter fødselen. Ved hjelp av søkerefleksen finner babyen fram til mors brystvorte. Sugerefleksen og svelgerefleksen sørger for at morsmelken havner i babyens mage.

I starten er det lite av bevegelsene som er viljestyrke fordi de er reflekser. Men etter hvert som barnet utvikler seg vil det få mer og mer kontroll over bevegelsene og styre dem selv. Det skjer fra toppen og ned, altså fra hodet og ned. Det betyr at det første babyen får kontroll over er hodet. I starten handler det om å kunne løftet litt på skrå i noen sekunder. Fra barnet er en måned gammel av vil det etter hvert kunne holde hodet oppe bedre og lengre når det ligger i mageleie på gulvet eller annet solid underlag.


Til foreldrene: Gråt som kommunikasjon og søvn til alle døgnets tider

Gråt er babyens første språk og regnes som en kommunikasjonsform. Alle barn gråter. Det er naturlig at babyer gråter, særlig de første ukene. Prøv å ikke bli stresset når babyen gråter, men forsøk heller å forstå hvorfor. Gråt innebærer at babyen har et behov som trenger å tilfredsstilles. Det viktigste du som forelder kan gjøre når barnet gråter er å ta det opp og prøve å finne ut hvorfor det gråter. Det er ikke helt entydig i starten. Det trenger ikke å være sult eller ubehag. Kommer det på kvelden kan det være en utladning dersom barnet har hatt mange inntrykk i løpet av dagen.

Det å lære seg å forstå signalene til barnet er ikke så lett i starten. Som regel gråter barnet fordi det er sultent eller trenger bleieskift. Men det kan også være av sinne eller smerter. Etter hvert som babyen blir eldre kan det også gråte fordi det vil ha oppmerksomhet, men i starten har ikke babyen den sosiale kompetansen til dette. Man skal ikke la barn ligge å gråte. Man skal alltid respondere. Lar du babyen ligge og gråte lærer det en passivitet. Det lærer at det ikke hjelper å gråte. Forskning har vist at barn som blir liggende og gråte og ikke blir trøste, vil gråte mer og lenger. Barn som blir møtt, løftet og trøstet gråter mindre. Med tanke på trygghet og selvbildet barnet skal utvikle. Barn som ligger og gråter blir mer utrygge også i eldre alder.

Babyen kommuniserer på flere måter enn ved gråt. Kroppsspråk og ansiktsuttrykk er også en viktig del. Også her er foreldre viktige. Snakk til barnet, vær nær, bruk kroppskontakt og vis med ansiktsuttrykk. Bruk gjerne god tid ved mating og stell til å prate med babyen. I disse situasjonene er avstanden mellom ditt ansikt og babyen perfekt med tanke på babyens litt uferdige syn. Nyfødte ser nemlig best på 20-30 cm avstand ­– avstanden fra armkroken til ansiktet ditt! Titt ned på babyen og snakk i vei. Babyen kjenner fort igjen mammaen sin og andre nære familiemedlemmer, men først når babyen er rundt to måneder kommer fargesynet skikkelig og skarpheten. Babyen ser da klarere.

Sov når babyen sover

Nyfødte babyer sover mye. En del foreldre blir overrasket over hvor mye av døgnet babyen sover, særlig de første ukene før babyen får en tydelig døgnrytme. Det er normalt at babyen sover inntil 20 timer i døgnet, men i kortere bolker, og gjerne mer på dagen enn på natten. Det er behovene for mat, bleieskift og nærkontakt som styrer når babyen er våken. I starten er det ikke vits i å prøve å påvirke babyens døgnrytme, men heller hvile når barnet hviler, slik at du har overskudd når babyen er våken. Døgnrytmen vil falle på plass etter hvert. La barnet følge instinktene sine – sove når det er trøtt og spise når det er sultent. Når barnet blir eldre kan man prøve å få barnets døgnrytme til å stemme mer med resten av familien ved å ha det mer våkent på dagen, og å skape gode leggerutiner. Men de første ukene er det barnet som styrer hvordan dagene og nettene blir.

Lytt til podcast om denne måneden:


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: