BabyKrybbedødKrybbedød - slik reduserer du faren

Krybbedød – slik reduserer du faren

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Hilde Eriksen & Kjersti Lundemo 5016 Sist oppdatert 08.01.11

Angsten for krybbedød er det ingen foreldre som helt slipper unna, men heldigvis vet vi i dag mye om hvordan krybbedød kan forebygges. Dermed har også antall tilfeller per år gått kraftig ned de siste femten årene.

Mye har blitt gjort i Norge de siste årene for å redusere antallet barn som dør i krybbedød. På 1990-tallet gikk tallet nedover, men hvert år dør det fremdeles ca. 30 barn i alderen 0-2 år på denne måten her i landet.

Betegnelsen krybbedød (også kalt «plutselig, uventet spebarnsdød») brukes når et friskt spebarn som sover, plutselig eller uventet dør uten noe forvarsel. Barnet var friskt da det ble lagt i sengen eller vognen, og en obduksjon gir ingen forklaring på dødsfallet.

Risikoen kan reduseres
Forskere mener at barna som dør i krybbedød, kan være født med en genetisk svakhet som er årsak til at de dør, men at en ytre påvirkning utløser dødsfallet. Mageleie, for høy temperatur og tobakksrøyk er eksempler på slike ytre faktorer. Vi vet ennå lite om hvilke barn som er disponert for krybbedød. Derfor må vi prøve å unngå de risikofaktorene som vi vet har betydning. Slik kan vi bidra til at færre barn dør i krybbedød.

Nedenfor er det listet noen enkle råd vi anbefaler deg å følge. Å følge disse rådene gir ingen garantier, men de reduserer risikoen for krybbedød.

1. La spebarnet sove på ryggen fra fødselen av
Det er dokumentert at det er økt risiko for krybbedød når spebarnet sover på magen eller i sideleie. Selv om barnet skulle kaste opp når det sover på ryggen, er det ingen fare for at det kveles. Dersom legen din anbefaler mageleie av medisinske grunner, bør du følge denne anbefalingen. Spebarnet bør ligge mye på magen når det leker – da under oppsyn av voksne.

2. Unngå røyking
Kvinner som røyker i svangerskapet, har økt risiko for å miste barnet sitt i krybbedød sammenlignet med ikke-røykende. Stoffer fra tobakken vil dessuten gå over i morsmelken. Det er derfor viktig å unngå å røyke også etter fødselen. Enhver stopp eller reduksjon vil gagne barnet. Også fars røyking har betydning, så også han bør stumpe røyken i denne tiden. Besøkende bør ikke røyke i rom der barnet oppholder seg.

Det er uenighet om hvorvidt det øker eller reduserer risikoen for spedbarnsdød at barnet sover i foreldrene seng. Mye kan tyde på at risikoen øker noe ved samsoving for spedbarn opptil åtte uker, men ikke for eldre barn. Derimot er det enighet om at samsoving bør unngås hvis en av foreldrene røyker, og hvis en av foreldrene har drukket alkohol eller brukt medikamenter som virker sløvende.

3. Ikke la barnet bli for varmt
Spebarnet regulerer kroppstemperaturen best når det ligger på ryggen. Hvis temperaturen i rommet er for høy, eller hvis barnet har på seg for mye klær eller sengetøy, kan det fort bli overopphetet. Er du usikker på om barnet er for varmt, kan du kjenne på barnets mage. Barnet er for varmt hvis magen er mer enn behagelig varm, eller hvis barnet svetter. Husk at selv om babyens små knyttnever kan  kjennes kalde ut den første tiden, er det ikke noe godt mål på babyens kroppstemperatur.

Har barnet vært ute, bør du straks kle av det ytterklærne når dere kommer inn på oppvarmede steder. Gjør dette selv om barnet sover. Sørg for at barnet har frie luftveier, og pass på at det ikke får dynen over hodet når det sover. Om mulig reduseres bruken av dyner og tykke tepper. Hovedregelen er mer klær og mindre sengetøy, men passe varmt barn. Har barnet feber, bør det ha mindre klær og sengetøy på seg enn ellers.

4. Amming beskytter
Spebarn som blir ammet, har lavere risiko for å dø i krybbedød. Også mødre som ikke klarer å slutte å røyke kan amme barnet sitt. Det er da viktig å la det gå maksimalt med tid fra siste sigarett til barnet ammes. Dette for at barnet skal få i seg så lite nikotin som mulig. Det beste er selvfølgelig at gravide og ammende mødre holder seg helt unna nikotin i alle former.

5. Smokk og krybbedød
En vet ikke hvorfor, men bruk av smokk når barnet legges til å sove, er forbundet med redusert risiko for krybbedød. Husk å kontrollere smokken ved å trekke i gummien hver gang du gir smokken til barnet.

Pustealarm – øker redselen eller beroliger?
Noen svært engstelige foreldre skaffer seg en pustealarm. Den har en sensor under madrassen som registrerer barnets pust, og alarmen går hvis barnet slutter å puste i mer enn tolv sekunder. For noen vil en alarm være en stressfaktor, for man må regne med at det blir en del falske alarmer siden de fleste barn tar slike pustepauser. Men for andre vil det kjennes betryggende å ha en alarm som “passer på” når de sover.

«Landsforeningen uventet barnedød»
Ole Fladagers gate 1 A
0353 Oslo
Tlf: 22 54 52 00 Telefaks 22 54 52 01
E-post: post@lub.no
Hjemmeside: www.sids.no

Kilder:
Hvordan redusere risikoen for krybbedød. Brosjyre utarbeidet av Landsforeningen til støtte ved krybbedød i samarbeid med Statens helsetilsyn.

Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent:  Eli Sørensen , overlege dr.med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri

Samsoving – hvordan gjør vi det? Podcast, gjest er helsesøster Maria Otter.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: