Det er ikke uvanlig at familier møter utfordringer i rollen som småbarnsforeldre. Home-Start er en organisasjon som tilbyr støtte, samvær og praktisk hjelp til småbarnsfamilier som opplever hverdagen som vanskelig. Støtten er gratis og gis av frivillige i familiens eget hjem ut fra familien ønske og behov.

Sist oppdatert: 12. mars 2008

Nærhet og trygghet
– Jeg tror nærheten familien ofte opplever i forholdet til den frivillige også dannes fordi man møter de hjemme. Det er familiens arena og de føler kanskje mer trygghet når de er hjemme. Siden både det å gi hjelp og det å motta hjelp er frivillig stiller en mer på like fot. Vi ser at den frivillige blir en erstatning for ”nabokona”, som man tidligere kunne søke støtte hos på tunge dager.
Det er Mari Berg som sier dette. Hun er utdannet helsesøster og jobber i dag som koordinator ved Home-Start i Trondheim.

– Home-Start er en internasjonal organisasjon som ble startet i 1973 i England, forteller Berg. I Norge er det per i dag 27 avdelinger med til sammen ca. 470 frivillige. I 2007 brukte omtrent 550 familier tilbudet fra Home-Start her i landet. 

 
Mari Berg, koordinator for Home Start i Trondheim.Få fram det positive
– Noe av det vi legger størst vekt på er å få fram det positive i foreldrenes egne evner og kunnskaper. Som foreldre blir en stilt overfor mange utfordringer, og de aller færreste av synes at det å være foreldre er like lett alltid. Vi ønsker å styrke foreldrene i troen på at de kan være gode foreldre, og styrke nettverk der det er ønskelig, forteller Mari Berg videre.
 
– Ofte får en besøk 2-4 timer i uken, men dette varierer noe etter behov fra sted til sted. Ofte blir dette en liten ”pustepause”. Hvor lenge en ønsker tilbudet avtales med den enkelte.
 
Hvem kan få hjelp og hvordan?
– Det eneste kriteriet for å kunne motta hjelp er at familien har et barn under skolealder, forteller Berg. – Vi ønsker at det skal være et lavterskeltilbud. Det vil si at du ikke trenger å føle at livet ikke fungerer i det hele tatt. Det kan like mye være at du trenger noen å snakke med. Mange av de som bruker tilbudet i dag er foreldre med kronisk syke barn og foreldre med innvandrerbakgrunn, for å nevne noen.
 
– Den frivillige hjelperen har taushetsplikt og går ikke videre med informasjon som er mellom dere. Dersom hjelperen er bekymret for tilstanden til barnet eller familien vil en prøve å snakke om dette, og kanskje sammen komme fram til løsninger til hvordan en kan komme ut av situasjonen.
 
– Du som ønsker å bruke tilbudet som Hom Start gir kan ta kontakt med Home-Start lokalt. Dersom du ikke finner et tilbud i nærheten der du bor, vil jeg oppfordre deg til å ta kontakt med Home-Start Norge sentralt ved å sende en e-post til post@home-start-norge.no
 
Samarbeider med andre
Home-Start samarbeider med flere organisasjoner i Norge, blant annet Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Organisasjonen støttes også av Barne- og likestillingsdepartementet.
 
– Tilbudet fra Home-Start er ulikt organisert rundt om i landet, og vi søker samarbeid med andre organisasjoner der det er naturlig. Det kan være andre organisasjoner, men også kommunale instanser der det er naturlig.
 
Ønsker flere frivillige
Home start ønsker flere frivillige og du er velkommen til å bli frivillig hjelper.
 
– Som frivillig får du et 30 timers kurs. Etter kurset er du frivillig, det vil si at du ikke forplikter deg til å være med et bestemt antall timer eller for en lengre periode. Men vi ser at det ofte er en fordel om relasjonen som etableres varer en stund, fra et halvt til ett års tid. Da har den mest effekt for den som mottar hjelp.
Koordinatorene veileder de frivillige så lenge de besøker familiene. Det er en fordel om du er foreldre selv, men du trenger ikke være småbarnsforeldre, avslutter Berg.
 
Dersom du ønsker å være frivillig kan du ta kontakt med den lokale avdelingen som du finner en oversikt over her.

Lenker:

Home-Start Norge

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?