Jeg får ofte spørsmålet: "Hvor lenge må vi være på sykehuset etter at vi har født?"

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Selvfølgelig bestemmer du selv! Du kan reise hjem to timer etter fødselen, første dag eller tredje dag, alt velger du selv.

Den tiden er heldigvis forbi da personalet på fødeavdelingen bestemte når du kunne reise hjem. Det er ikke få kvinner som gjennom årenes løp har ringt hjem til mann og familie og gråtende fortalt: «Jeg fikk ikke reise likevel» Ofte skjedde dette på grunn av barnets vekt, eller riktigere sagt, barnets manglende vektøkning.

Selv om dagene er annerledes på fødeavdelingen enn hjemme, kan det for mange være gode dager å få med seg. Det er selvfølgelig forskjell på en kvinne som får barn første gang og en erfaren mor. Akkurat den samme forskjellen er det imidlertid på en førstegangs- og en flergangspappa også.

Velger du tidlig hjemreise fra sykehuset , kan det være lurt å vite at du har jordmor eller helsesøster på helsestasjonen som du kan kontakte når du kommer hjem. Noen steder finnes det ammepoliklinikker der du kan henvende deg med spørsmål om amming.

I valget mellom tidlig hjemreise eller ikke, er min erfaring følgende: Et barn som tar brystet  med god sugeteknikk og en mor der melkeproduksjonen er kommet i gang, kan trygt reise hjem når de selv ønsker.

Et godt råd ved ønske om tidlig hjemreise: Sjekk hvilken dag blodprøven «Føllings prøve» tas. Denne blodprøven som tas av alle norske barn, skjer ofte på 4. dag. Ønsker du å reise hjem før, kan du ev. komme tilbake til sykehusets laboratorium å ta blodprøven poliklinisk, ev. sjekke hvilke andre muligheter du har der du bor.

Lytt til hjertet ditt og stol på deg selv!

Hva synes du om artikkelen?