Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har valgt å stenge barselavdelingen for andre besøkende enn far og søsken. Grunn: hyppige besøk og mye tid på sosiale medier utsetter kvinnene for unødig stress.

Sist oppdatert: 28. juni 2013

Besøkende:

Av hensyn til mor og barn har kun barnets søsken og far/ledsager anledning å besøke mor og barn.

Hentet fra UNNs nettside

 Friske mødre med friske barn reiser fra UNN 48 timer etter fødselen. Det vil si at nybakte mor og barn har to døgn på seg til å bli kjent, etablere ammerutiner og hvile seg etter fødselen.

Les mer: Gi deg selv tid til å være barselkvinne
                Krev hjelp til en god ammestart
                Nedstemthet etter fødselen

Jordmødrene har i lengre tid sett på mødre som nesten ikke har tid til å motta den faglige hjelpen de tilbyr, på grunn av besøk, skriver avisa Nordlys. Overjordmor Gunnel Axelsson ved Kvinneklinikken sier at de derfor har valgt å stenge barselavdelingen for andre besøkende enn far og søsken. Andre besøk må tas utenfor avdelingen.

Ikke helt til stede
Ifølge Nordlys er jordmødrene og barnepleierne bekymret for mange fødekvinners manglende tilstedeværelse. I tillegg til mye besøk, opptar også sosiale medier og smarttelefoner mye tid. Ved på begrense besøkene, håper sykehuset å hjelpe kvinnene som selv ikke klarer å sette grenser.

Les mer: Jeg vil være den som forteller at babyen er født
                Fødsel i stillhet eller løpende rapportering?
                Ammetåke – hva er det?
 
Professor Willy Tore Mørch, som er ekspert på barn og unge, uttaler at han synes det er en trist praksis som er innført ved UNN. Han mener det er trist for familien i sin helhet, fordi barselbesøket er et viktig møtepunkt og en god start for barnets relasjon med andre slektninger.

– Restriktive besøksordninger er å gå tilbake til gamle dagers ordninger, sier Mørch.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?