Debatten omkring ettåringer i barnehagen har blusset opp på nytt. Professor Lars Smith, en av landets fremste eksperter på barns utvikling, mener at de minste barna bør holdes hjemme og ikke sendes i barnehagen. Hva mener du?

Sist oppdatert: 9. mars 2009

Debatten blusset opp igjen forrige uke. I en artikkel i forskningsmagasinet Apollon, uttalte professor Lars Smith ved Psykologisk institutt, at barnas tilknytningsbehov ikke tilfredsstilles fullt ut i en barnehagesituasjon.
 
– I en barnehagesituasjon med mange barn og lite organisert aktivitet, kan det være vanskelig for ansatte å få øye på dynamikken i ettåringens behov. Når flere må dele på de voksnes oppmerksomhet, blir det nødvendigvis mindre én til én-kontakt, sier Smith til Apollon.
Smith er ikke i tvil om at det beste for de minste barna er at mor og far er hjemme med barnet og ønsker det.
 
Jakter på trygghet
Psykologspesialist Joachim Haarklou går enda lenger enn Smith og advarer foreldre mot å sende ettåringer i barnehagen. I følge Aftenposten sier Haarklou at de aller minste får senskader og blir stresset av for tidlig barnehagestart. Haarklou mener at disse barna vil gjennomgå en søkefase senere i livet.
– Resten av livet vil de søke eller jakte på en trygghet de aldri fikk. De går gjennom en slags søkefase, først i skolen og så i voksenalder, gjerne i parforhold, sier Haarklou til Aftenposten.
Ikke enig
Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell (SV) er ikke enig i barnehagekritikken.
– Å snakke om at det enten er bra eller dårlig å gå i barnehage, er en latterlig generalisering, sier Solhjell til Aftenposten.
Han mener uttalelsene til Smith og Haarklou kun sprer dårlig samvittighet og usikkerhet blant foreldre. Solhjell viser også til forskning.
– Undersøkelser viser at ni av ti foreldre er godt fornøyd med barnehagetilbudet til de minste. Mor og barn-undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet viser at forskjeller i språkutviklingen mellom barn som har gått i barnehage og de som har vært hjemme de første leveårene. Ut ifra den kunnskapen vi har i dag er det ingenting som tilsier at det er skadelig for de minste å gå i barnehage, sier Solhjell.
Internasjonale studier viser at tidlig barnehagestart kan øke risiko for problemadferd, men føre til bedre språk hos barna. I Norge har det i liten grad blitt forsket på hvordan barn har det i barnehagen.
Bør ettåringene holdes hjemme? Og kan barnehagen være skadelig for de minste?
 
Skriv din mening i kommentarfeltet.
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?