BabyBarnehageSamlivsbrudd i barnehagen

Samlivsbrudd i barnehagen

Bøker og illustrasjoner kan hjelpe barn med å uttrykke følelser. Ill.foto: iStock
Av Janet Molde Hollund 1779 Sist oppdatert 20.10.11
Et barn som opplever samlivsbrudd trenger å bearbeide følelsene sine – også i barnehagen. Bilder og barnelitteratur skal nå gjøre det lettere for barnehagepersonalet å møte de små i en vanskelig situasjon.

Hvert år går mange tusen foreldre fra hverandre. I 2016 opplevde ifølge Statistisk Sentralbyrå 8591 barn under 18 år at foreldrene ble skilt, og 11.562 barn under 18 år at foreldre ble separert. I tillegg kommer barn som har samboende foreldre.

– Mange av disse barna går i barnehage, og det er da viktig at de blir hørt, sett og akseptert, sier forsker og psykolog Ingunn Størksen ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Mer frustrasjon
Størksen har vært prosjektleder for studien BAMBI, som har sett på barnehagens møte med barn og familier som opplever samlivsbrudd. Resultatene viser at barn som har opplevd samlivsbrudd har mer bekymringer, tristhet, ensomhet og frustrasjon enn andre barn.

– Noen barn blir fort lei seg, griner, er sintere og spør gjerne ofte om når den ene eller andre forelderen kommer for å hente. Andre merker du ingen ting på, sier styrer Gro Osaland i Hommersåk barnehage.

Snakker gjennom bilder
I gjennomføringen av studien ble det brukt bildekort som viste ulike følelser og dagligdagse opplevelser.

Eksempel på bildekort brukt i forskningen. Nye kort lages nå til bruk i barnehagene.

– Ved å bruke illustrasjoner barna kunne kjenne seg igjen i, var det lettere for ungene å uttrykke følelser. De kunne ta utgangspunkt i kortet i stedet for å snakke om seg selv. Noen snakket mye, mens andre hadde nok med å peke, sier Størksen.

Forskeren forteller at noen barn var opptatt av at også mor og far var lei seg.

– Det overrasket oss egentlig, for vi trodde at så små barn var mest opptatt av seg selv, sier hun.

Med støtte fra Norges Forskningsråd har BAMBI nå utviklet en hel pakke med materiale som skal hjelpe alle involverte.

Ingunn Størksen. Foto:UiS

– Vi har bildekort som uttrykker følelser til barna, en barnebok, veileder til ansatte i barnehagene og informasjonsfoldere til foreldrene, sier Størksen.

For resultatene i BAMBI tydet på at det kunne være nokså tilfeldig hvordan familiene og barna ble møtt. Flere barnehageansatte ønsket seg bedre rutiner og felles strategier, slik at de kunne legitimere at de pratet om samlivsbruddet.

– I møte med foreldrene er det lettere å vise til en folder og hva forskningen sier, slik at de ansatte selv slipper å stå inne for rådene. Mange ansatte er redde for å legge stein til byrden, sier Størksen.

Etterlengtet materiell
Barnehagestyrer Gro Osaland synes det er kjempeflott at det nå kommer noe håndfast.

Gry Osaland

– Vi har savnet en felles mal for de ansatte, slik at vi kan møte alle på lik måte. Det er lettere å snakke med foreldrene når vi har en folder vi kan ta utgangspunkt i. For det varierer hvor mye foreldre forteller. Noen er veldig åpne, mens andre ikke sier noe. Ofte er det vanskeligst med de som sier lite. Det hender jo at foreldre ikke gir beskjed før en stund etter at bruddet har skjedd, sier hun.

I forhold til barna mener hun kortene er helt perfekte.

– Det er så mye lettere å komme inn på barna når det ikke handler om dem selv. Hånddukker, kort og bøker er ypperlige hjelpemidler for å starte samtaler. Det er jo noen barn som sier rett ut at pappa flytter eller at mamma ikke er her. Men jeg er mest bekymret for de som ikke sier noe. Skal vi mase på dem? Også de ansatte er ulike, alt etter hva de selv har i bagasjen. Noen faller det lett for å snakke om slike følelser, mens andre synes det er veldig vanskelig å begynne, sier Osaland.

Skisse fra barneboka, som er skrevet av Eyvind Skeie.

Viktig med foreldresamarbeid
Ingunn Størksen sier måten barnehagen møter barna på kan være avgjørende for barnets håndtering av situasjonen. Et godt foreldresamarbeid er viktig for å lykkes i arbeidet med barna, og gjennom dette samarbeidet kan de forebygge psykososiale vansker.

– Det kan handle om å få barnet til å forstå de praktiske forandringene. Det er ikke sikkert at barnet forstår hva samlivsbruddet betyr, og hvordan hverdagen blir framover. Noen skal kanskje flytte ut, sier Størksen.

Hun mener at barnehagen uansett formidler en holdning i møte med barnet og familien.

– En ting er om du snakker med de involverte. Men det er også et budskap dersom de ansatte ikke snakker med barna. Betyr det at de ikke er interessert i barnets følelser? Det er ikke lett for et barn som opplever samlivsbrudd å ignorere alle disse følelsene en hel dag heller, sier Størksen.

For selv om samlivsbrudd er nokså vanlig i dag, kommer ofte selve bruddet litt brått på.

– Men det kan skje i ethvert hjem, og da er det godt å ha en plan i beredskap. På den måten kan barnehagen for eksempel vite hvordan de skal snakke med begge foreldrene, og ikke bare den de alltid har hatt kontakt med. Ellers kan de ansatte fort bli en del av konflikten, og den ene parten oppleve at barnehagen tar parti, sier Størksen.

Gro Osaland sier barn gjerne kan leve i to ulike verdener etter samlivsbrudd. Livet hjemme hos mamma eller pappa kan være veldig forskjellig.

– Og for eksempel i forhold til arrangementer kan det av og til være vanskelig for begge foreldrene å være til stede samtidig. Da er det viktig å gjøre ting til barnas beste, sier hun.

Råd til foreldre:
Unngå at barnet er vitne til konflikt med tidligere ektefelle eller samboer.· Snakk fint om tidligere ektefelle eller samboer til barnet.· Et godt samarbeid mellom mor og far gjør at barnet slipper å være lojal mot to parter som er i konflikt.· Vær lydhør ovenfor barnets reaksjoner, og hjelp barnet til å bearbeide og mestre vanskelige følelser.· Vær klar til å møte barnet når barnet selv er klar for det.· Barn kan også trenge andre «nøytrale» voksne som ansatte i barnehagen.

· Forklar barnet at dere fortsatt skal treffes ofte og at begge foreldre fortsatt er veldig glad i barnet.

· Foreldre bør gi lik informasjon, tilpasset barnets alder.

· Barnehagen representere rutiner, ro og trygghet. Bruk barnehagen som en ressurs!

· Møt opp til felles foreldresamtaler, og unngå å bryte planer som dere har kommet frem til sammen med barnehagen.

Kilde: Psykolog og forsker Ingunn Størksen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: