AnnonsørinnholdTrygBarneforsikring - veiledning for nye foreldre

Barneforsikring – veiledning for nye foreldre

Av Tryg 1098
Nye foreldre har mange spørsmål rundt alt som angår den lille. Et av de viktige, men ofte oversette temaet, er barneforsikring. Her er svarene på de vanligste spørsmålene hos nybakte foreldre.
  1. Er barneforsikring nødvendig for barnet mitt?

Rundt 50 prosent av norske barn har en barneforsikring. En barneforsikring vil gi økonomisk beskyttelse dersom barnet ditt skulle oppleve alvorlig sykdom, ulykke eller andre uventede hendelser.

Selv om Norge har et godt helsevesen, kan en barneforsikring gi ekstra støtte og dekke kostnader som ikke dekkes av det offentlige. Derfor ser mange foreldre på barneforsikring som en viktig investering.

  1. Hva dekker en barneforsikring?

Det kan variere, men typisk gir en barneforsikring utbetaling ved medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, dagpenger ved sykehusopphold og støtte til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig.

Sikrer barnets økonomiske fremtid
En barneforsikring har også viktige tilleggsdekninger som sikrer barnet ditt økonomisk i fremtiden, enten gjennom uførepensjon eller en engangsutbetaling som kan investeres i barnets fremtidige økonomi.

Privat utredning og behandling
Dersom barnet ditt ikke trenger akutt behandling må det ofte stå i helsekø, en behandlingsforsikring sikrer da at barnet ditt får hjelp uten å måtte vente.

Hos noen forsikringsselskap slik som Tryg forsikring kan du også kjøpe en ekstra behandlingsforsikring. Da får barnet rask utredning og behandling hos private sykehus og spesialister.

Behandlingen kan være alt fra privat kreftbehandling, fysikalsk behandling til psykolog.

Tilleggstjenester for familien
Flere barneforsikringer tilbyr også ekstra fordeler og tjenester som gjør hverdagen enklere for hele familien. Hos Tryg forsikring får du for eksempel gratis tilgang til legehjelp 365 dager i året. Foreldre får også foreldreveiledning og hjelp til parrelasjonen via den digitale psykologtjenesten VI-appen.

Noen selskap gir også veiledning i NAV systemet på hvilke stønader og støtteordninger barnet har krav på.

  1. Når bør jeg vurdere å kjøpe barneforsikring?

Det anbefales å starte tidlig. Både alder og helsestatus på barnet ditt spiller en viktig rolle i prising av forsikringen. Ved å kjøpe tidlig får du derfor bedre betingelser fordi barnet ikke har fått helseproblemer eller fått diagnoser som kanskje kommer senere.

Du kan kjøpe barneforsikring fra barnet ditt er tre måneder. Ønsker du å forsikre barnet ditt før dette kan du kjøpe en ulykkesforsikring fra barnet ditt er født.

  1. Hvilken type dekning er best for mitt barn?

En barneforsikring har ofte flere dekninger du kan kjøpe som et tillegg. Hvilke barneforsikring og ekstra tillegg du velger avhenger av families behov og økonomiske situasjon.

Det kan være lurt å sammenligne ulike barneforsikringer slik at du finner den som passer best for dere. Ta også en uforpliktende gjennomgang med en rådgiver slik at du er sikker på hva du eventuelt kjøper.

  1. Hva hvis jeg ikke har barneforsikring?

Selv om det offentlige helsevesenet dekker mye, kan det være ekstra utgifter som en barneforsikring kan hjelpe med. Uten forsikring kan det komme høye kostnader til medisinsk behandling eller andre uforutsette utgifter som ombygging av bolig.

Hva hvis enn sykdom eller ulykke gjør at barnet ditt bli uført i ung alder og ikke kan jobbe? Da vil det kun få utbetalt minste uføretrygd fra NAV resten av livet. Med en barneforsikring med uførepensjon kan barnet ditt få ekstra utbetalinger fra 18 år og frem til pensjonsalder.

  1. Hvilke fordeler kan jeg få ved å ha barneforsikring?

Ikke alle barneforsikringer er like. Men en god forsikring vil gi dere kortsiktig og langsiktig økonomisk hjelp dersom noe skulle skje med barnet ditt. Ønsker du også privat utredning og behandling kan du få dette hos noen forsikringsselskap.

En god barneforsikring gir en trygghet om at dere er godt ivaretatt dersom noe skulle skje og at dere får hjelpen dere trenger.

Anbefalt med rådgivning
Som nye foreldre har dere kanskje flere spørsmål om barneforsikring. Da er det smart med veiledning hos en forsikringsrådgiver som til tar for seg dine behov og situasjon.

Trenger du råd om barneforsikring?
Få rådgivning hos Tryg
Les om barneforsikring hos Tryg

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: