Infertilitet betyr manglende evne til å få barn, det vil si ufrivillig barnløshet.

Sist oppdatert: 22. februar 2018

Definisjon på infertilitet er: Når det ikke er inntrådt graviditet hos et seksuelt aktivt par i løpet av ett års prøving.

Ca 10% av befolkningen opplever periodevis eller vedvarende ufrivillig barnløshet.

Forekomst av ufrivillig barnløshet
Hos et ungt, friskt par er sannsynligheten for at kvinnen befruktes i løpet av en menstruasjonsperiode 20-25% og i løpet av 1 år er sannsynligheten ca. 90 %. Etter som årene går, vil kvinnens evne til å bli gravid reduseres, og risikoen for spontanabort øker. I våre dager venter mange kvinner lengre med å få barn, derfor er det flere og flere som opplever problem med å bli gravid når de ønsker.

For at en kvinne skal bli gravid, er det flere faktorer som må være til stede til rett tid.

 • Kvinnen må produsere en eggcelle
 • Mannen må produsere friske sædceller
 • Eggcellen må kunne passere fra eggstokken og gjennom egglederen
 • Paret må ha sex rundt tidspunktet for eggløsningen
 • Sædcellene må kunne svømme opp i skjeden og livmoren, og videre inn i egglederen mot egget.
 • Egget må befruktes av mannens sædceller
 • Det befruktede egget må kunne feste seg i kvinnens livmorvegg.
 • Det er ikke uvanlig at det tar noe tid å oppnå graviditet. De fleste par som forsøker å bli gravide lykkes innen et år.

Årsaker til ufrivillig barnløshet
Undersøkelser viser at grunnen til ufrivillig barnløshet i 30 % av tilfellene er hos kvinnen, i 30 % hos mannen, i 30 % hos begge og i 10 prosent av tilfellene finner man ingen forklaring eller årsak. Det er derfor mange faktorer som spiller inn.

Ufrivillig barnløshet kan ha flere årsaker, men de viktigste er:

 • Eggløsningsforstyrrelser, f.eks. uregelmessig eggløsning
 • Lavt nivå av de to hormonene som gjør at kvinnen får eggløsning, LH og FSH
 • Skader i egglederne etter underlivsbetennelse og ubehandlet klamydia.
 • Endometriose, der vev av samme type som vevet i slimhinnen i livmoren finnes utenfor selve livmoren.
 • For menn: Redusert sædkvalitet. At mannen produserer for få sædceller, at sædcellene har unormal form eller at de er lite svømmedyktige

Når bør du kontakte lege?
Vanligvis starter ikke utredningen av ufrivillig barnløshet for et par før etter 1- 2 år med prøving uten påfølgende graviditet. Første skritt etter dere kontakter legen er at dere har en samtale med legen, her vil områder som seksualliv, seksualfunksjon, bruk av prevensjonsmidler, psykososiale forhold og bruk av alkohol, tobakk og medikamenter vektlegges. Legen vil også kartlegge om det er eller tidligere har vært infeksjoner i underlivet. Neste trinn er undersøkelser av mannens og kvinnens underliv, blodprøver som kan avdekke hormonforstyrrelser og undersøkelse av mannens sæd. Denne utredningen gjøres stort sett av spesialister, men noen fastleger kan foreta starten av utredningen.

Hvilke faktorer kan du påvirke selv?

 • For å bli gravid må du ha samleie når du har eggløsning. Akkurat når i en menstruasjonssyklus du har eggløsning, kan være vanskelig å si da dette varierer fra kvinne til kvinne, men mange har vanligvis eggløsning rundt 14 dager før neste menstruasjon. En kan merke at utfloden endrer seg til et mer gjennomsiktig og klart slim.
 • Eggløsningstester kan hjelpe deg å forutsi når du har eggløsning og sjansen er størst for å bli gravid.
 • Noen legemidler kan gjøre det vanskeligere å bli gravid, eks Ibux og Naproxen kan hemme eggløsningen.
 • Overvektige og undervektige sliter oftere med å bli gravid. Dette gjelder også overvektige menn, her kan fruktbarheten reduseres fordi østrogennivået i kroppen kan øke.
 • Husk folsyre! Alle kvinner som prøver å bli gravide anbefales å ta 0,4 mg folsyre daglig fra du slutter med prevensjon. Folsyre spiller en viktig rolle helt tidlig i svangerskapet når nevralrøret (det er dette som blir ryggmarg og hjerne) skal lukkes, og alvorlige misdannelser kan oppstå, for eksempel ryggmargsbrokk. En enkel tablett hver dag kan minke risikoen markant!

Behandling av ufrivillig barnløshet?
Dersom det finnes en årsak til barnløsheten er det denne som blir behandlet. Det finnes flere behandlingstilbud i Norge, både i offentlige sykehus og private sykehus.

Oversikt over de viktigste metodene for behandling av ufrivillig barnløshet:

 • Når er tidspunktet der, eggløsningen, for å bli gravid? Etter eggløsning har egget ca. 24 timer på seg til å bli befruktet av en sædcelle. Siden sædceller kan overleve i livmor og eggledere i to til tre dager, er det best å ha samleie jevnlig i dagene før eggløsningen.
 • Korreksjon av anatomiske forhold. Større eller mindre operasjoner kan øke sjansen for befruktning, dersom egglederne er tette kan de åpnes ved operasjon, polypper og hos menn kan åreknuter i pungen behandles.
 • Hormonstimulering kan brukes hvis årsaken kommer av sviktende eggløsning. Kvinnen får da hormoner for å fremme eggløsning, og dermed øke sjansen for befruktning og graviditet.
 • Inseminasjon (assistert befruktning). Inseminasjon vil si at mannens sæd plasseres i kvinnens livmor for å bedre sjansen for befruktning. Kvinnen kan i tillegg til dette få hormonbehandling. Sæden kan i enkelte tilfeller forbehandles og gjøres mer befruktningsdyktig. Dette kan gjøre ved nedsatt sædkvalitet og dersom det er forhold som hindrer paret i å få gjennomført et normalt samleie.
 • In vitro fertilisering (IVF) betyr at egget hentes ut av kvinnens kropp rett etter eggløsning, befruktes utenfor kvinnens kropp, for så å plasseres i livmoren etter befruktningen. IVF er spesielt verdifull ved nedsatt sædkvalitet, men benyttes også ved skader på egglederne, ved endometriose og ved uforklarlig infertilitet.

Legemidler som brukes ved ufrivillig barnløshet 

 • Ovalusjonsstimulerende (eggløsningsstimulerende) stoffer
  Dette brukes når grunnen er manglende eggproduksjon hos kvinnen. Disse stoffene brukes også forsøksvis ved mannlig infertilitet.
  Legemiddelet heter Clomifen og inneholder klomifensitrat. Dette legemiddelet er ikke registret i Norge, men kan skaffes på godkjenningsfritak.
 • Gonadotropinfrisettende hormoner
  Nesespray til forbehandling ved IVF. Virkningen av nesesprayen demper kvinnens egen produksjon av kjønnshormoner (dette kalles nedreguleringsfasen) slik at man kan styre eggløsningen. Nesesprayen tas som regel i bruk 2 uker før oppstart av hormonsprøytebehandling. Man bruker også nesesprayen under hormonbehandlingen, men da kan det være med redusert dosering. Man bør ikke bruke vanlig nesespray mot forkjølelse samtidig, men tidligst 30 minutter etter bruk av Synarela.
  Legemidler med gonadotropinfrisettende hormoner er:
  Synarela/ Synarel (inneholder nafarelinacetat),
  Suprecur (inneholder buserelin):
 • Follikkelstimulerende hormon
   Sprøyter som inneholder hormoner med FSH, (follikkel-stimulerende hormon) gir en kontrollert overstimulering av eggstokkene og fremmer vekst av flere eggposer (follikler) ved IVF. Disse sprøytene brukes i som regel i 10-14 dager, dette kalles stimuleringsfasen. En setter da sprøyter daglig, disse settes som regel i underhuden på magen. Eggmodningen følges ved måling av østradiol (kvinnelig kjønnshormon)  i blod og ultralydundersøkelse.
  Legemidler som brukes som follikkelstimulerende hormon er:
  Fostimon (inneholder urofollitropin)
  Elonva (inneholder korifollitropin alfa)
  Bemfola/GONAL-f (inneholder follitropin alfa)
  Menopur (inneholder menotropin)
  Pergoveris (inneholder follitropin alfa og lutropin alfa)
  Puregon (inneholder follitropin beta)
 • Humant chorion gonadotropin (hCG)
  Sprøyter som inneholder hCG (ofte kalt eggløsningssprøyte), inneholder et hormon som avslutter eggmodningen og setter igang eggløsning etter cirka 36 timer. Egguthentingen på klinikken (OUP) skjer vanligvis etter disse 36 timene. Man stopper vanligvis med nesesprayen når denne sprøyten settes.
  Legemidlene som inneholder hCg er:
  Ovitrelle (inneholder koriongonadotropin alfa),
  Pregnyl (inneholder koriongonadotropin):
 • Progesteron
  Progesteron er et hormon som brukes til etterbehandling etter egguthentingen og når embryoet (eller embryoene) er satt tilbake i livmoren. Legemidlet hjelper til å bygge opp livmorslimhinnen slik at embryoet lettere fester seg og kan vokse. Legemidlet er vagitorier som innføres i skjeden.
  Legemidler som inneholder progesteron er:
  Crinone og Lutinus

Bidrag/Refusjon til behandlingen fra HELFO
Dersom du og din partner har behov for infertilitetsbehandling i forbindelse med ufrivillig barnløshet, kan Helfo fullt ut dekke utgifter til hormonpreparater utover en fastsatt egenandel. Pr 2018 er det kr 17 416. Dekningen er begrenset til inntil tre forsøk per barn. I tillegg må pasienten betale ekstra for behandlingen på offentlige klinikker. Private klinikker opererer med egne priser.

Kilder: Norsk helseinformatikk (NHI), helsenorge.no

 

Hva synes du om artikkelen?