BabyBarseltidenEr tidlig hjemreise forsvarlig?

Er tidlig hjemreise forsvarlig?

Tiden på barsel har krympet dramatisk de siste årene. Nå kan du knapt rekke å komme over på barsel før du skal hjem. En gledelig endring, eller en degradering av fødselen og den nybakte familien? Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 2638 Sist oppdatert 25.02.16

Ahus mener de trygt kan sende kvinner og barn hjem seks timer etter fødselen, men leder for Jordmorforbundet er skeptisk.

Caroline Bjerkland skriver i dag i gjestekommentaren Pust. Fød. Forsvinn. om Ahus som i forkant av fødslen spør fødende om de vil reise hjem seks timer etter fødselen.

Jeg synes det i det hele tatt er frekt å spørre. Er du «fit for fight» seks timer etter at du har trykket ut et barn på nærmere fire kilo som du har båret på i ni måneder? Kvinner som svarer ja på det spiller superhelter og flinke piker.

Hege Lundring Foto: Akershus universitetssykehus– Vår erfaring er at en del kvinner ønsker å reise hjem ganske raskt etter fødselen. De som ønsker å reise tidlig hjem etter fødsel er opptatt av å planlegge for en slik situasjon. Derfor er det viktig at de tidlig får vite at dette er en mulighet. Da kan de for eksempel kan planlegge for å ha en annen voksen hos seg de første dagene, ha mulighet til å komme tilbake til barselpoliklinikken og å gi jordmor i kommunen beskjed om at de ønsker tidlig hjemmebesøk etter fødsel. Selve avgjørelsen om hjemreisen skal tas etter fødselen, i dialog mellom pasient og klinikk. Vi er ikke opptatt av det skal skje etter seks timer – tidspunktet vil avhenge av situasjonen og kvinnens ønske, sier Hege Lundring, klinikkdirektør ved Kvinneklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus).

Hun forteller også at skjemaet Caroline Bjerkland viser til ikke lenger er i bruk.

– Skjemaet ble byttet ut allerede før innlegget hennes stod på trykk, sier hun.

Leder for Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen mener man ikke kan forvente at fødende vet hva som er rett for dem før fødselen i det hele tatt har begynt.

– Jordmorforbundet mener at det er naturlig at hjemreise avtales først etter at kvinnen har født. Vurderingen om hjemreise skal da gjøres i samråd med kvinnen, sier hun.

Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen. Foto: JordmorforbundetSchjelderup-Eriksen sier det virker som de store sykehusene nå legger opp til kortere liggetid.

– Dette er ikke i tråd med retningslinjene for barselomsorgen, sier hun.

Forstyrrelse å reise hjem, eller mer ro hjemme?
De fleste er enige om at den nybakte familien trenger ro og hvile, men hvor får de det best?

– Seks timer etter en fødsel vil vi heller anbefale ro og hvile slik at tilknytning mellom foreldre og den nyfødte ikke forstyrres unødig rett etter fødselen. De fleste kvinner har også behov for å komme seg til hektene igjen før de reiser fra sykehuset, sier Schjelderup-Eriksen.

Lundring ved Ahus ser annerledes på det.

– Vår erfaring er at mange ønsker å være sammen med familien i dagene etter fødsel. Det er mer ro hjemme enn på en travel barselavdeling hvor mye styres av klokken. Mange har partnere hjemme med permisjon og som kan være med mor. Flere studier viser at friske kvinner som føder normalt får det bedre hjemme, hvor de får mer ro enn på sykehus. Den psykiske tilstanden er bedre og ammingen går bedre, sier hun.

  • Ammehjelper Ingebjørg Finnesand mener den nybakte familien utsettes for mye stress, og oppfordrer: Ta barseltiden tilbake!

Jordmortjenesten i kommunene er ikke parat til å ta over
Når nybakte familier reiser hjem fra sykehuset, er det kommunehelsetjenesten som overtar ansvaret for dem. Det er her lederen for Jordmorforbundet mener det skorter.

– Det er nødvendig med en betydelig ressursøkning i jordmortjenesten kommunalt for kvinner som ønsker seg tidlig hjemreise fra sykehus, med oppfølging av jordmor i hjemmet slik at familien ivaretas i en sårbar tid. Halvparten av landets kommuner mangler en kommunal jordmortjeneste. I dag må 60.000 gravide dele på færre enn 300 jordmorårsverk i landets kommuner. Det er ikke anledning å spare seg bort fra forsvarlighetskrav.

Hun sier at en av de viktigste anbefalingene i de nasjonale faglige retningslinjene for barselomsorgen «Nytt liv og trygg barseltid for familien» – utgitt av Helsedirektoratet i 2014, er at sykehusoppholdets varighet skal tilpasses kvinnens og den nyfødtes behov. I retningslinjene står det presisert at tidlig hjemreise forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet og støtte fra kvinnens nettverk/partner.

– Hvis kvinnen selv ønsker seg så tidlig hjemreise tar kommunen over ansvaret for oppfølgingen av friske kvinner og nyfødte i barseltiden. Kommunehelsetjenesten skal da ivareta oppfølgningen med tidlige hjemmebesøk av jordmor rett etter fødselen tilpasset kvinnens behov. Kvinner som reiser hjem før ammingen er kommet godt i gang, trenger særlig oppfølging. Den nyfødtes ernæringsstatus og eventuell gulsott må i tillegg følges nøye opp av kommunal jordmor, sier Schjelderup-Eriksen.

Det mener hun ikke er en reell mulighet mange steder i landet.

Ahus mener dette er fremtiden
Ahus presiserer i sitt svar til Babyverden at tidlig hjemreise forutsetter at det er godt tilrettelagt i kommunene for at familien kan søke hjelp når det er behov for det.

– Dette er et godt og forsvarlig tilbud til friske kvinner som har hatt en normal fødsel og fått et friskt barn, og som ønsker å komme hjem tidlig. Kvinnene får informasjon om hvem de kan kontakte dersom det er behov for hjelp, sier Lundring.

Hun forklarer at dette er en ordning som er vanlig i flere land, som Sverige, Danmark, Nederland, England, og som stadig blir vanligere i Norge.

– I Kommunehelsetjenesten bygges det nå opp for å tilby tidlig hjemmebesøk til nybakte familier. Det er ikke på plass i alle kommuner, her er det individuelle forskjeller. Det er derfor viktig å legge vekt på samspillet kommunehelsetjenestene, sier Lundring

Hun sier at Ahus legger vekt på å følge opp situasjonen slik at familiene blir godt ivaretatt også etter at de er utskrevet fra sykehuset.

– Fremtidens barselomsorg vil være differensiert. De friske vil i større grad bli fulgt opp i hjemmet, og de som har behov for det vil bli fulgt opp på sykehus, for eksempel hvis de er syke eller har komplisert svangerskap, fødsel eller barseltid, mener Lundring.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: