Sist oppdatert: 25. januar 2005

Må vi fortelle barnet at det er adoptert?
Adoptivforeldre har plikt til å opplyse barnet sitt om at det er adoptert. Ifølge adopsjonsloven skal dette skje ”så snart det er tilrådelig”. Det betyr at det i praksis ikke finnes noen regler om når barnet skal få vite dette, men at foreldrene selv må vurdere når tiden er inne. Det er imidlertid viktig at barnet får vite dette av sine foreldre, og ikke av andre.

Hvilke rettigheter har barnet med hensyn til informasjon om biologiske foreldre?
Adoptivbarn som har fylt 18 år, har krav på å få vite hvem som er deres biologiske foreldre. Alle adopsjoner som gjennomføres i Norge, blir registrert i Det sentrale adopsjonsregisteret.

Alle som ønsker opplysninger fra registeret, må skrive en skriftlig søknad om dette. Opplysningene i registeret er fortrolige, og det kreves derfor kopi av legitimasjon for å sikre at opplysninger kun gis til riktig person.

Hvem som kan gi opplysninger om biologiske foreldre, er avhengig av hvilken type adopsjon det gjelder, og når den ble gjennomført.

Utenlandsadopsjoner: BUFA (Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen) oppbevarer opplysninger som finnes om biologiske foreldre. I mange tilfeller finnes det imidlertid ikke informasjon om hvem de biologiske foreldrene er. I slike tilfeller kan det være aktuelt å kontakte adopsjonsforeningen som ble brukt i forbindelse med adopsjonen for å høre om deres kontakter i opprinnelseslandet kan få tak i opplysningene.

Innenlandsadopsjoner før 01.12.1999: Fylkesmannen i det fylket adopsjonen fant sted kan gi opplysninger om biologiske foreldre. Dersom en ikke vet hvilken fylkesmann det dreier seg om, kan man kontakte BUFA. BUFA kan gi opplysninger om dette, men man må selv ta kontakt med fylkesmannen for å få se dokumentene i saken.

Innenlandsadopsjoner etter 01.12.1999: Opplysningene fås hos BUFA.

Å få vite hvem som er ens biologiske foreldre kan forårsake sterke følelser hos den adopterte. Å bli kontaktet av ens bortadopterte biologiske barn kan også vekke sterke følelser. Styresmaktene er derfor pålagt et visst ansvar for at de biologiske foreldrene på forhånd får vite at deres biologiske barn ønsker å bli kjent med opphavet sitt. Man gir ofte en frist for de biologiske foreldrene til å uttale seg, slik at adoptivbarnet kan få vite deres holdning før det får vite hvem de biologiske foreldrene er. Selv om de biologiske foreldrene ikke ønsker det, har adoptivbarnet rett til å få informasjon om dem.

Kilder: Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) og Lov om adopsjon

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL