I jobben sin som seksjonsoverlege på nyfødtintensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus har Siren Rettedal sett hvor viktig god og pålitelig informasjon er for nybakte foreldre. Derfor var rollen som fagansvarlig hovedredaktør for Spedbarnsboken lett å takke ja til.

Sist oppdatert: 23. mars 2012

– Spedbarnsboken har en viktig misjon – å øke kunnskapsnivået hos nybakte foreldre. Det finnes mye informasjon tilgjengelig, men vi vil jo gjerne at den informasjonen de får er pålitelig og riktig. Spedbarnsboken er et godt produkt med solid faglig tyngde, sier hun.

Hun understreker også viktigheten av at informasjonen gjentas og er tilgjengelig over tid. I løpet av de første dagene med nyfødt baby får man mye viktig informasjon ved sykehuset, men at mye av denne også finnes tilgjengelig i bokform som familien kan ta med seg hjem, øker sjansen for at den når inn, mener Rettedal. Hun synes også at boken dekker feltene nybakte foreldre har behov for informasjon om. 

– Jeg ser i min jobb hvor viktig god informasjon er for nybakte foreldes mestringsfølelse og trygghet, sier hun.

Hun poengterer også viktigheten av at den når ut til alle – ikke bare dem som selv oppsøker informasjon.

Oppdatert og best practice

Spedbarnsboken er oppdatert med gjeldende retningslinjer og «best practice». Det er viktig, for det finnes mye informasjon tilgjengelig som ikke er oppdatert, sier Rettedal.

Det å holde seg oppdatert er viktig i jobben hennes, og hun ser også at fagpanelet i Spedbarnsboken følger nøye med på endringene som skjer. 

– Det er flott at man ønsker å finne forfattere som er ledende innen sitt fagfelt. Og det synes jeg at de har klart bra, sier hun.

At det enkelte sykehuset har anledning til å ha egne lokale sider i begynnelsen av boken ser hun som en stor fordel.

– Da har foreldrene all informasjon de behøver samlet på ett sted.

Allerede i gang med neste utgave
Arbeidet med neste års utgave begynner så snart forrige er kommet på lager. Dermed er Siren sammen med Spedbarnsboken-redaksjonen allerede i gang med å planlegge endringene i neste års utgave.

– Det gjøres en grundig jobb hvert år, sier Rettedal.

Hun synes historien om hvordan Spedbarnsboken ble til er sjarmerende og liker den idealismen som ligger til grunn.

På spørsmål om hva hun tenker om boken svarer hun kort:

– Den er bra. Det er et godt produkt som det er enkelt å gå god for.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?