Gravide som er kommet lengre enn 12 uker anbefales å ta vaksine mot svineinfluensa. Helsemyndighetene mener det er større risiko å la være.

Sist oppdatert: 16. oktober 2009

På pandemi.no – Folkehelseinstituttets egne sider om den pågående svineinfluensaen – finner du oppdatert informasjon om vaksineringen. Her følger utdrag:
 
Hvorfor mener helsemyndighetene at gravide bør vaksinere seg?
De aller fleste gravide som rammes av ny influensa blir friske uten komplikasjoner. Dette gjelder også for barnet de bærer.
Gravide har en økt risiko for komplikasjoner av ny influensa (som H1N1) sammenlignet med ikke-gravide. (4-7 ganger så høy risiko for gravide som ikke-gravide). Norske helsemyndigheter anser at risikoen for alvorlig sykdom og død ved influensa hos gravide er langt større enn risikoen for mulige skadevirkninger av vaksinen. Helsemyndighetene anbefaler derfor at gravide i 2. og 3. trimester (etter 12. svangerskapsuke) vaksineres mot ny influensa A(H1N1). Gravide i første trimester kan bli anbefalt vaksinen, dersom de har underliggende alvorlige sykdommer som gjør at de har stor risiko for komplikasjoner av influensasykdom.
Hvorfor er det forskjell på 1. og 2./3. trimester?
Ut fra et ”føre-var” prinsipp ønsker man så langt som mulig at gravide unngår å bruke medikamenter, selv om det ikke er holdepunkter for at medikamentet vil ha skadelig effekt. Særlig gjelder dette i de tre første månedene av svangerskapet, når fosterets organer dannes. Dette er bakgrunnen for at de fleste vaksiner som hovedregel ikke anbefales i 1. trimester.
Skal det nyfødte barnet vaksineres?
Pandemrix er foreløpig ikke godkjent til bruk hos de aller minste barna. Erfaring fra vaksinasjon av gravide mot vanlig sesonginfluensa har vist at antistoffer fra mor overføres til barnet, som dermed fødes med en viss beskyttelse. Det er svært sannsynlig at dette også vil skje ved vaksinasjon med pandemivaksine. Ved at gravide tar vaksinen mot ny influensa, beskyttes dermed også barnet den første tiden etter fødselen.
Hvilke skadelige effekter kjenner vi til?
Vaksiner testes ikke på gravide. Dyreforsøk med modellvaksinen til Pandemrix viser ingen skadelige virkninger når det gjelder fruktbarhet, fosterutvikling, fødsel og utvikling etter fødselen. Data fra vaksinasjon av gravide kvinner med vanlig sesonginfluensavaksine, tyder heller ikke på at vaksinen kan gi misdannelser eller annen fosterskade. Ut fra det som finnes av tilgjengelige data er det ikke holdepunkter for at vaksinen gir skadelig effekt i svangerskap.
Hva med inneholdsstoffene i Pandemrix?
I mediene har det vært fokusert på et par av innholdsstoffene i vaksinen. Her er myndighetenes ”svar”:
Kvikksølv: Fordi vaksinen leveres i glass med flere doser, inneholder den konserveringsmiddelet tiomersal, en kvikksølvforbindelse, for å hindre vekst av bakterier og sopp i vaksinen etter at glasset er åpnet. Europeisk legemiddellovgivning påbyr bruk av konserveringsmiddel i vaksiner som leveres i flerdosebeholdere. Med et gjennomsnittlig norsk kosthold får man i seg ca 4 mikrogram kvikksølv daglig, mens en dose Pandemrix inneholder 2,5 mikrogram kvikksølv.  Det er lang erfaring med tiomersalholdige vaksiner gitt til gravide blant annet i stivkrampevaksine.
 
Adjuvans: Vaksinen inneholder også adjuvans, et stoff som gjør at kroppen danner bedre og mer langvarig beskyttelse mot sykdommen det vaksineres mot. Adjuvansen består av en naturlig olje (skvalen), et E-vitamin (DL-alfa-tokoferol) og en emulgator (polysorbat). Skvalen er en naturlig olje som finnes hos alle planter og dyr. Skvalenen i vaksinen er fremstilt fra haileverolje. Influensavaksine med skvalen er gitt til om lag 45 millioner mennesker uten å ha vist å gi alvorlige bivirkninger.
Hva sier Folkehelseinstituttet?
– Når helsemyndighetene går ut med en anbefaling om vaksine, også til gravide, er dette ut fra en samlet vurdering om hva som vil fremme liv og helse for risikoutsatte, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.
Fagmiljøene både i Norge og internasjonalt står bak anbefalingen. Det samme gjør Verdens helseorganisasjon (WHO) og dens ekspertpanel på vaksinespørsmål.
– Jeg forstår at gravide kan bli usikre når de hører motstridende utsagn om pandemivaksinen. Men det er viktig at den enkelte gravide tar en beslutning ut fra situasjonen og det vi vet om helserisiko ved den pandemiske influensaen, sier hun.
– Vi må regne med et betydelig utbrudd av influensa i løpet av de kommende måneder, og denne influensaen innebærer en betydelig økt risiko for komplikasjoner hos gravide. Det vil innebære en langt større risiko for gravide å være uvaksinerte enn å bli vaksinert sier Nøkleby.
 
Nøkleby sier at en ekspertgruppe i WHO har vurdert ulike vaksinetyper opp mot hverandre. Éndosevaksine som ikke trenger tilsetning av konserveringsmiddelet tiomersal, og som inneholder tilstrekkelige mengde med antigen til å gi en beskyttende effekt, ville blitt foretrukket til gravide dersom man hadde hatt tilgang til den. Gruppen konkluderer imidlertid med at det viktigste er at den gravide blir vaksinert med en godkjent vaksine og det er Pandemrix. 
– Vi har likevel sjekket muligheten til å få kjøpt andre vaksiner. Alle produsentene har imidlertid kø av inngåtte avtaler, så annen vaksine vil vi ikke kunne få i det hele tatt før langt ute i 2010, avslutter Nøkleby.
 
Kilde: pandemi.no
Hva synes du om artikkelen?