NyheterMattilsynet dobbeltsjekker tunfisk på boks

Mattilsynet dobbeltsjekker tunfisk på boks

Bør gravide og ammende kanskje droppe tunfisken helt? Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Maren Eriksen 8092 Sist oppdatert 16.09.15

På Matportalen står det at gravide og ammende trygt kan spise tunfisk på boks, men bør holde seg unna fersk tunfisk. Men er boksvarianten egentlig helt trygg? Det skal Mattilsynet nå dobbeltsjekke.

Oppdatering september 2016: Trygt

På oppdrag fra Mattilsynet undersøkte NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) ti forskjellige typer tunfisk på boks. De hermetiserte tunfisktypene ble analysert for kvikksølv, kadmium, bly, arsen og selen.

– Nivåene er lave. Det er derfor ingen grunn til å advare noen mot å spise tunfisk på boks, heller ikke sårbare grupper som gravide, ammende og barn, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Les hele artikkelen om de nye undersøkelsene og svarene her.

Blogger og livsstilsveileder Helle Bornstein skrek ut om at gravide og ammende burde være forsiktige med å spise tunfisk – også den på boks, etter å ha sett en dokumentar på Schrödingers katt. Hun skriver:

Dersom gravide/ammende kvinner får i seg for mye metylkvikksølv, kan utviklingen av fosterets hjerne påvirkes. Skadene viser seg i form av forsinket motorisk utvikling og utvikling av innlærings-/hukommelsesfunksjoner etter fødsel, i følge dokumentaren.

Visste du det?

Matportalen.no får gravide kostholdsråd som er utarbeidet i samarbeid mellom Helsedirektoratet, Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. I disse rådene står det at gravide skal holde seg unna fisk som er øverst i næringskjeden og også fersk tunfisk.

Men det står også at: Tunfisk på boks er helt trygt.

Men hvordan kan de vite at det er “helt trygt” med 100 prosent sikkerhet? Hvordan vet de at akkurat den tunfiskboksen du kjøper er lite forurenset, selv om den er tatt fra magrere deler av tunfisken og eventuelt yngre tunfisk som ikke er like miljøskadet. Eller at den tunfiskboksen ikke vil påvirke ditt ufødte barn? I og med at de ikke kan vite hvor mye kvikksølv du har i kroppen fra før og gravide ikke blir målt for mengden kvikksølv de har i kroppen per dags dato?

Sjansen er likevel der for at den inneholder mengder kvikksølv som vil kunne skade deg, men først og fremst fosteret. For selv om du tåler en god mengde kvikksølv, så gjør ikke det skjøre nervesystemet til fosteret det, i følge dokumentaren og forsker Grandjean.

Jeg har fått mine barn og er ferdig med å amme. Men hadde jeg planlagt å bli gravid, vært gravid eller ammet, ville jeg ønsket å vite dette. At akkurat som at jeg ikke bør røyke eller drikke, bør jeg kutte ut tunfisk helt. Ikke kun fersk tunfisk, all tunfisk, også tunfisk på boks. I tillegg til annen fisk på toppen av næringskjeden.

Så i stillheten etter denne dokumentaren skriver jeg på vegne av vår neste generasjon og etterspør lavere grenseverdier, oppdatert informasjon og advarsler til fruktbare kvinner, gravide og ammende.

For akkurat som kvinner flest styrer unna alkohol under graviditeten, er jeg sikker på at de vil gjøre det samme med tunfisken for å beskytte sine barn om de bare får beskjed om det.

Mattilsynet skal nå dobbeltsjekke tunfisk på boks
I kjølvannet av denne debatten har nå Mattilsynet besluttet å sjekke at tunfisken på boks faktisk er så trygg som de tror den er.

– Vi kan dessverre aldri garantere at noen matvarer er hundre prosent trygge å spise – heller ikke tunfisk på boks. Men siden rådet til gravide og ammende er basert på gamle verdier, har vi nå satt i gang et prosjekt for å sjekke om vi bør endre kostholdrådet, sier seniorrådgiver Harald Nordås i Mattilsynet til Babyverden.

Griper inn med advarsler om nødvendig
Grenseverdien for kvikksølv i tunfisk er 1,0 milligram per kilo våt fisk. Den er høyere enn i fisk vi vanligvis spiser (torsk, sei, makrell osv har grenseverdi på 0,5). Det er ikke lov å omsette fisk som er over grenseverdien.

Maksgrensen for ukentlig inntaksverdi (TWI – Tolerable Weekly Intake) ble nylig senket for å unngå at uheldige mengder kvikksølv kunne overføres fra mor til barn i en sårbar utviklingsfase. Verdien er satt til 1,3 mikrogram per kilo kroppsvekt per uke av European Food Safety Authoryti (EFSA) og bekreftet av Vitenskapskommite for mattrygghet (VKM) her i Norge.

– Vi bruker TWI-verdien når vi beregner hva som regnes som ufarlig for fosteret eller det nyfødte barnet. Vi har sett at dersom fisk eller fiskeprodukter inneholdt mer enn cirka 0,2 milligram kvikksølv per kilo, kan denne tålegrensen teoretisk overskrides. Da går vi ut med advarsler til gravide og ammende, selv om verdiene er godt under den aksepterte grenseverdien, sier Nordås.

Han forklarer at det er metylkvikksølv, som kun finnes i fisk og skalldyr, som er det farligste for fostre og nyfødte barn.

Tror ikke tunfisk på boks er farlig
Tunfisk på boks er laget av småfisk som har lavere verdier (verdien øker med fiskens størrelse), så Nordås tror ikke kostrådet vil bli endret etter at prosjektet er avsluttet.

– Hadde vi hatt mistanke om at tunfisk på boks kunne overstige verdiene, ville vi jo satt foten ned og endret rådet for lenge siden. Men siden vi ser at inntak av større mengder over tid kan føre til en opphopning av kvikksølv, sjekker vi det. Vi er føre-var her, sier Nordås.

Kan få alvorlige konsekvenser
Stort kvikksølvinntak kan være skadelig for hjernen, og fostre og nyfødte er naturligvis ekstra sårbare fordi de er i en fase hvor hjerneutviklingen er enorm. Nordås kjenner ikke til at noen i Norge noen gang har blitt skadet av kvikksølvinnhold i tunfisk.

– Det er klart vi skal være forsiktige med kvikksølv. Men det skal altså store mengder til over tid før et problem oppstår. Overstiges verdiene er det likevel teoretisk mulig at barnet skades, sier Nordås.

Foreløpig greit å spise – om du tør
På spørsmål om hvorvidt gravide bør unngå tunfisk til Mattilsynet konkluderer (om noen måneder), svarer Nordås:

– Jeg ser ingen grunn til å fraråde tunfisk på boks slik det er nå. Men jeg kjenner ei som er gravid, og hun sa at om hun var usikker, så unngikk hun matvaren, avslutter Nordås.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: