Mange gravide ønsker ikke å ta vaksine mot årets sesonginfluensa, selv om Folkehelseinstituttet mener de er i en av risikogruppene. – Bekymringsverdig, sier overlege Synne Sandbu.

Sist oppdatert: 4. januar 2013

Dette er årets influensa: 
Det sirkulerer tre forskjellige influensavirus denne sesongen: Influensa A(H1N1) (pandemiviruset fra 2009), influensavirus A(H3N2) og influensavirus type B.

Babyverden skrev i går at Folkehelseinstituttet anbefaler gravide å ta vaksine mot årets sesonginfluensa. Men da leserne ble spurt om de kom til å ta vaksinen, var det et overveldende flertall som sa et klart nei. Av nærmere 80 svar på Facebook-siden, var det kun to-tre personer som hadde tatt eller ville ta vaksinen. Og de som uttrykte stor skepsis, fikk mange likes.

– At så mange er skeptiske synes jeg er bekymringsverdig, sier overlege Synne Sandbu ved Folkehelseinstituttet.

Les mer:Hva er farlig når man er gravid?

– Dårlig informasjon
Hun tror de gravides skepsis skyldes at de er for dårlig informert.

– Ved årets sesonginfluensavaksine har vi bare gitt alminnelig rådgivning, og ikke startet kampanjer. Mange leger har fått informasjon på e-post, men vi har ikke satt opp plakater om vaksinasjon på trikken. Det viser seg å ha liten effekt, sier Sandbu.

Men Folkehelseinstituttet anbefaler gravide, spesielt i andre og tredje trimester, å vaksinere seg mot sesoninfluensa. Alltid, ikke bare hvis det blir en epidemi.
– I USA har dette vært anbefalt i mange år, og der er det langt flere fødsler i Norge. Dekningsgraden av vaksinasjonen er god, og det viser seg at fordelen ved vaksinasjon ikke er ubetydelig, sier Sandbu.

Les mer: Tanker, frykt og følelser i graviditeten

Forstår skepsis
– Flere er redde for skader på fosteret, abort eller dødfødsel. Kan dere ikke forstå at folk er skeptiske etter det som skjedde rundt pandemien i 2009?
– Jo, det forstår jeg veldig godt. Men dette er ikke den samme vaksinen som ble gitt da. Det gjøres langtidsoppfølging av en andel av disse barna, uten at det så langt er funnet noe tegn til at vaksinen kan ha påvirket dem på noen uheldig måte. Og det var heller ikke større forekomst av aborter eller dødfødsler dette året enn andre år, sier Sandbu.

Sandbu tror fokuset i aviser og nyheter kan være med på å skape redsel.
– Og følelsene til folk er ikke noe vi kan råde over. Men vi mener at gravide trygt kan ta vaksinen, sier Sandbu.

Sandbu sier at influensasykdom kan skade fosteret i mors mage. Og en av grunnene til at gravide anbefales vaksine, er at gravide har noe nedsatt immunforsvar for at kroppen ikke skal avstøte fosteret.
– Dermed har gravide høyere risiko for å bli alvorlig syke hvis de får influensa, forklarer Sandbu.

Les mer: Komplikasjoner og forebygging i svangerskapet

– Men i 2009 tok rundt 2,2 millioner nordmenn vaksine mot svineinfluensa. I etterkant har det vist seg at det kanskje ikke var nødvendig.
– Ja, men vi sto da overfor en pandemi som så ut til å være ondartet. Men vaksinen var nok likevel med på å spare mange liv, sier Sandbu.

– Gjennomsnittsalderen for de som dør av sesonginfluensa er godt over 80 år, mens svineinfluensaofrene er yngre?
– Dette handler om at eldre hadde immunitet etter Asia-syken som var på 50-tallet. Men det er ingen grunn til å tro at årets sesonginfluensa er noe verre enn andre år.

– Dere sier at årets vaksine er godt utprøvd. Men det stemmer at dere endrer litt på denne hvert år?
– Det gjør vi. Men influensavirus A og B har i alle fall vært en del av vaksinen så lenge jeg har jobbet ved FHI, og det er 24 år, sier Sandbu.

– Noen opplever også at fastlegen er skeptisk til vaksine.
– Ja, det er ikke alle leger som vil anbefale vaksine. Det er beklagelig dersom de som ønsker å ta vaksine møter skepsis hos helsepersonell. Vi synes ofte det er vanskelig å vite hvordan vi skal gå fram for å overbevise legene om at vaksine er nyttig. Men noe helsepersonell velger også å vaksinere seg selv etter at de har vært i kontakt med pasienter som har blitt veldig dårlige, sier Strandbu.

Les bakgrunnen for FHIs anbefaling av influensavaksine til gravide 

 

Det er forventet at det som under alle influensautbrudd, vil forekomme sykehusinnleggelser, inkludert intensivinnleggelser, og enkelte dødsfall som følge av alle de tre virustypene som sirkulerer i denne sesongen. Så langt i sesongen er det ikke noe influensavirus som peker seg ut til å bli et klart dominerende virus, og bildet varierer fra landsdel til landsdel. Hittil er det påvist flest A(H1N1) (svineinfluensa) og influensa B-virus, og mindre A(H3N2)(vanlig sesonginfluensa), men bildet kan endre seg i løpet av vinteren.

Kilde: Lege Silje Bruland Lavoll ved avdeling for vaksine ved Folkehelseinstituttet.

 

Planlegger du å bli gravid? Sjekk vår eggløsningskalkulator

Er du gravid, kan du finne termin og milepæler i svangerskapet her.

Se barnet og magen vokse

Hva synes du om artikkelen?