Pol

Pol er en variant av Paul, tilsvarende norske Pål. Illustrasjonsfoto: iStock