Omina

Omina er et gammelt nordisk middelaldernavn som bare noen helt få eller kanskje ingen jenter/kvinner i Norge har nå. Illustrasjonsfoto: iStock