Olga

Olga er populært i Polen, men lite i bruk til barn i Norge nå. Illustrasjonsfoto: iStock