Ønsker du å gi barnet ditt to fornavn, og er på jakt etter navnekombinasjoner som klinger godt? Her er 1000 navnetips til deg!

Sist oppdatert: 10. april 2019

Hvis man ønsker å gi barnet to fornavn, og at begge skal brukes til daglig, var det tidligere vanlig at navnene ble skrevet med bindestrek. Noen gjør det fortsatt, men dobbeltnavn skrives like gjerne som to separate navn nå. I navnestatistikken er det lettest å fange opp dobbeltnavn skrevet med bindestrek fordi de regnes som egne navn. Kanskje finner du en navnekombinasjon du elsker blant disse 1000 alternativene. Og så blir det opp til dere å velge om navnet skal skrives med bindestrek eller ikke.

Navnene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og var brukt av minst 9 personer i befolkningen ved inngangen til 2019.

Her er navnene i alfabetisk rekkefølge:

Abdul-Halim
Abdul-Malik
Abdul-Rehman

Alf-Arne
Alf-Einar
Alf-Eirik
Alf-Erik
Alf-Gunnar
Alf-Helge
Alf-Inge
Alf-Johan
Alf-Jørgen
Alf-Kristian
Alf-Martin
Alf-Rune

Anders-Martin

Arne-Henrik
Arne-Johan
Arne-Jørgen
Arne-Kristian
Arne-Magnus
Arne-Marius
Arne-Martin
Arne-Olav
Arne-Petter

Arnt-Erik
Arnt-Helge
Arnt-Inge
Arnt-Ivar
Arnt-Johan
Arnt-Magne
Arnt-Olav
Arnt-Ove
Arnt-Petter

Bengt-Erik

Bent-Are
Bent-Inge

Bernt-Erik

Bjørn-Anders
Bjørn-Are
Bjørn-Arild
Bjørn-Arne
Bjørn-Arvid
Bjørn-Daniel
Bjørn-Egil
Bjørn-Einar
Bjørn-Eirik
Bjørn-Eivind
Bjørn-Emil
Bjørn-Erik
Bjørn-Erling
Bjørn-Gunnar
Bjørn-Harald
Bjørn-Helge
Bjørn-Henning
Bjørn-Henrik
Bjørn-Håkon
Bjørn-Håvard
Bjørn-Ingar
Bjørn-Inge
Bjørn-Ivar
Bjørn-Kåre
Bjørn-Magne
Bjørn-Magnus
Bjørn-Marius
Bjørn-Martin
Bjørn-Morten
Bjørn-Ola
Bjørn-Olav
Bjørn-Ole
Bjørn-Ove
Bjørn-Petter
Bjørn-Richard
Bjørn-Roger
Bjørn-Rune
Bjørn-Steinar
Bjørn-Sverre
Bjørn-Terje
Bjørn-Thomas
Bjørn-Thore
Bjørn-Tore
Bjørn-Vegard
Bjørn-Vidar
Bjørn-Viggo
Bjørn-Willy
Bjørn-Åge

Carl-Andre
Carl-Axel
Carl-Emil
Carl-Erik
Carl-Fredrik
Carl-Henrik
Carl-Inge
Carl-Johan
Carl-Jørgen
Carl-Magnus
Carl-Martin
Carl-Oscar
Carl-Otto
Carl-Petter

Cato-Andre

Chris-André
Chris-Arne
Chris-Daniel
Chris-Erik
Chris-Michael
Chris-Rene
Chris-Robin

Dag-André
Dag-Arne
Dag-Einar
Dag-Erik
Dag-Even
Dag-Frode
Dag-Henning
Dag-Inge
Dag-Ivar
Dag-Jøran
Dag-Kjetil
Dag-Magnus
Dag-Martin
Dag-Olav
Dag-Ove
Dag-Rune
Dag-Tore
Dag-Vidar

Dan-Erik
Dan-Inge
Dan-Martin
Dan-Michael
Dan-Ove
Dan-Remi
Dan-Robert
Dan-Robin
Dan-Roger
Dan-Rune

Daniel-André

Egil-Andre

Einar-Johan

Eirik-Andre

Eivind-Andre

Emil-André
Emil-Andreas

Eric-Andre

Erik-Andreas

Erlend-Andre

Erling-Andre

Espen-André

Even-Andre
Even-Andreas

Finn-Arne
Finn-Eirik
Finn-Erik
Finn-Olav
Finn-Ove

Frank-Arne
Frank-Erik
Frank-Ivar
Frank-Olav
Frank-Ove
Frank-Robert
Frank-Roger

Fred-Erik
Fred-Inge
Fred-Olav

Fredrik-Andre

Frode-Andre

Geir-Arne
Geir-Atle
Geir-Erik
Geir-Helge
Geir-Håkon
Geir-Inge
Geir-Ivar
Geir-Kåre
Geir-Magne
Geir-Martin
Geir-Morten
Geir-Olav
Geir-Ole
Geir-Otto
Geir-Ove
Geir-Rune
Geir-Tore
Geir-Åge

Glenn-André
Glenn-Are
Glenn-Arild
Glenn-Erik
Glenn-Martin
Glenn-Ove
Glenn-Roar
Glenn-Thomas
Glenn-Tore

Hans-Andre
Hans-Andreas
Hans-Are
Hans-Arild
Hans-Arne
Hans-Christer
Hans-Einar
Hans-Eirik
Hans-Emi
Hans-Erik
Hans-Erling
Hans-Even
Hans-Fredrik
Hans-Georg
Hans-Gunnar
Hans-Henrik
Hans-Inge
Hans-Ivar
Hans-Jakob
Hans-Jørgen
Hans-Kristian
Hans-Magne
Hans-Magnus
Hans-Marius
Hans-Martin
Hans-Morten
Hans-Ola
Hans-Olav
Hans-Ole
Hans-Otto
Hans-Ove
Hans-Peter
Hans-Petter
Hans-Richard
Hans-Robert
Hans-Tore

Håkon-Andre

Jahn-Erik

Jan-Anders
Jan-André
Jan-Andreas
Jan-Are
Jan-Arild
Jan-Arne
Jan-Arve
Jan-Arvid
Jan-Børge
Jan-Børre
Jan-Cato
Jan-Christer
Jan-Christian
Jan-Egil
Jan-Einar
Jan-Eirik
Jan-Eivind
Jan-Emil
Jan-Eric
Jan-Erik
Jan-Fredrik
Jan-Frode
Jan-Gunnar
Jan-Harald
Jan-Helge
Jan-Henning
Jan-Henrik
Jan-Henry
Jan-Hugo
Jan-Håkon
Jan-Inge
Jan-Ivar
Jan-Kenneth
Jan-Ketil
Jan-Kjetil
Jan-Kristian
Jan-Kåre
Jan-Magne
Jan-Magnus
Jan-Marius
Jan-Martin
Jan-Mikael
Jan-Morten
Jan-Ola
Jan-Olav
Jan-Ole
Jan-Olof
Jan-Otto
Jan-Ove
Jan-Petter
Jan-Reidar
Jan-Richard
Jan-Roald
Jan-Roar
Jan-Robert
Jan-Robin
Jan-Roger
Jan-Rune
Jan-Steinar
Jan-Ståle
Jan-Sverre
Jan-Terje
Jan-Thomas
Jan-Thore
Jan-Tore
Jan-Trygve
Jan-Vegard
Jan-Vidar
Jan-Yngve
Jan-Øivind
Jan-Øystein
Jan-Øyvind
Jan-Åge
Jan-Aage

Jarl-Erik

Jean-Baptiste
Jean-Francois
Jean-Marie
Jean-Paul
Jean-Pierre

Jens-Arne
Jens-Erik
Jens-Fredrik
Jens-Harald
Jens-Henrik
Jens-Ivar
Jens-Kristian
Jens-Martin
Jens-Olav
Jens-Ole
Jens-Petter

Jim-Cato
Jim-Roger
Jim-Rune

Jo-Are
Jo-Erik
Jo-Inge

Johan-Fredrik
Johan-Martin

John-Anders
John-André
John-Andreas
John-Are
John-Arild
John-Arne
John-Arve
John-Arvid
John-Egil
John-Einar
John-Eirik
John-Erik
John-Erling
John-Fredrik
John-Gunnar
John-Harald
John-Henrik
John-Henry
John-Håkon
John-Inge
John-Ivar
John-Kenneth
John-Kristian
John-Kåre
John-Magne
John-Magnus
John-Marius
John-Martin
John-Olav
John-Ole
John-Ove
John-Petter
John-Rune
John-Steinar
John-Terje
John-Tore
John-Willy

Jon-Anders
Jon-André
Jon-Andreas
Jon-Are
Jon-Arild
Jon-Arne
Jon-Arve
Jon-Atle
Jon-Christer
Jon-Christian
Jon-Egil
Jon-Einar
Jon-Eirik
Jon-Emil
Jon-Erik
Jon-Espen
Jon-Fredrik
Jon-Gunnar
Jon-Harald
Jon-Helge
Jon-Henrik
Jon-Håkon
Jon-Inge
Jon-Ivar
Jon-Kristian
Jon-Kåre
Jon-Magne
Jon-Magnus
Jon-Marius
Jon-Martin
Jon-Ola
Jon-Olav
Jon-Ole
Jon-Petter
Jon-Richard
Jon-Sverre
Jon-Terje
Jon-Tore
Jon-Vegard
Jon-Vidar
Jon-Øyvind
Jon-Åge

Jonas-Andre

Jørn-André
Jørn-Andreas
Jørn-Are
Jørn-Arild
Jørn-Eirik
Jørn-Erik
Jørn-Inge
Jørn-Terje
Jørn-Tore
Jørn-Vidar

Kai-Andre
Kai-Arne
Kai-Erik
Kai-Even
Kai-Henning
Kai-Inge
Kai-Morten
Kai-Ove
Kai-Robert
Kai-Robin
Kai-Ronny
Kai-Rune

Karl-Anders
Karl-Andre
Karl-Arne
Karl-Einar
Karl-Emil
Karl-Erik
Karl-Fredrik
Karl-Gunnar
Karl-Gustav
Karl-Henrik
Karl-Inge
Karl-Ivar
Karl-Johan
Karl-Jørgen
Karl-Kristian
Karl-Magne
Karl-Magnus
Karl-Martin
Karl-Olav
Karl-Oskar
Karl-Otto
Karl-Petter
Karl-Tore

Kay-Arne

Ken-Robin
Ken-Roger
Ken-Thomas
Ken-Tore

Kenneth-Andre

Kent-André
Kent-Are
Kent-Arne
Kent-Erik
Kent-Inge
Kent-Ivar
Kent-Ove
Kent-Robert
Kent-Robin
Kent-Roger
Kent-Rune

Kevin-André

Kim-Alexander
Kim-Anders
Kim-André
Kim-Andreas
Kim-Are
Kim-Arild
Kim-Arne
Kim-Arve
Kim-Daniel
Kim-Eirik
Kim-Erik
Kim-Helge
Kim-Marius
Kim-Ove
Kim-Remi
Kim-Rene
Kim-Roar
Kim-Robert
Kim-Robin
Kim-Roger
Kim-Ronny
Kim-Rudi
Kim-Rune
Kim-Stian
Kim-Thomas
Kim-Tore

Kjell-Anders
Kjell-Are
Kjell-Arne
Kjell-Arvid
Kjell-Einar
Kjell-Erik
Kjell-Gunnar
Kjell-Harald
Kjell-Hugo
Kjell-Inge
Kjell-Ivar
Kjell-Magne
Kjell-Martin
Kjell-Morten
Kjell-Olav
Kjell-Ole
Kjell-Otto
Kjell-Ove
Kjell-Petter
Kjell-Roar
Kjell-Roger
Kjell-Rune
Kjell-Tore
Kjell-Vidar
Kjell-Øyvind
Kjell-Åge

Knut-Anders
Knut-Arild
Knut-Arne
Knut-Egil
Knut-Eirik
Knut-Erik
Knut-Harald
Knut-Helge
Knut-Inge
Knut-Ivar
Knut-Johan
Knut-Jørgen
Knut-Kristian
Knut-Magne
Knut-Magnus
Knut-Martin
Knut-Olav
Knut-Ole
Knut-Ove
Knut-Roger
Knut-Tore
Knut-Vidar
Knut-Åge

Kurt-Arne
Kurt-Inge
Kurt-Ivar
Kurt-Ove

Lars-Andreas
Lars-Arne
Lars-Egil
Lars-Einar
Lars-Eirik
Lars-Emil
Lars-Erik
Lars-Even
Lars-Fredrik
Lars-Gunnar
Lars-Gøran
Lars-Helge
Lars-Henrik
Lars-Håkon
Lars-Inge
Lars-Ivar
Lars-Jakob
Lars-Joakim
Lars-Johan
Lars-Jørgen
Lars-Kristian
Lars-Kåre
Lars-Magne
Lars-Magnus
Lars-Marius
Lars-Martin
Lars-Morten
Lars-Ola
Lars-Olav
Lars-Ole
Lars-Olof
Lars-Oskar
Lars-Ove
Lars-Petter
Lars-Rune
Lars-Thomas
Lars-Tore
Lars-Vegard
Lars-Vidar
Lars-Åke

Lasse-Andre

Leif-Arne
Leif-Egil
Leif-Einar
Leif-Erik
Leif-Gunnar
Leif-Harald
Leif-Helge
Leif-Inge
Leif-Ivar
Leif-Jarle
Leif-Johan
Leif-Kristian
Leif-Magne
Leif-Martin
Leif-Rune
Leif-Tore
Leif-Åge

Leo-Alexander

Liam-Andre

Mads-Andre

Marcus-Andre

Marius-Andre

Mats-Erik

Morten-André

Nils-Andre
Nils-Andreas
Nils-Arne
Nils-Einar
Nils-Erik
Nils-Fredrik
Nils-Gunnar
Nils-Henrik
Nils-Håkon
Nils-Inge
Nils-Ivar
Nils-Jakob
Nils-Kristian
Nils-Martin
Nils-Morten
Nils-Ole
Nils-Otto
Nils-Ove
Nils-Petter

Noah-Leander

Odd-Anders
Odd-Andre
Odd-Andreas
Odd-Are
Odd-Arild
Odd-Arne
Odd-Arve
Odd-Bjarne
Odd-Bjørn
Odd-Egil
Odd-Einar
Odd-Eirik
Odd-Eivind
Odd-Erik
Odd-Erling
Odd-Geir
Odd-Gunnar
Odd-Harald
Odd-Helge
Odd-Henning
Odd-Inge
Odd-Ivar
Odd-Johan
Odd-Jørgen
Odd-Kristian
Odd-Leif
Odd-Magne
Odd-Magnus
Odd-Martin
Odd-Petter
Odd-Ragnar
Odd-Roar
Odd-Roger
Odd-Rune
Odd-Steinar
Odd-Sverre
Odd-Tore
Odd-Willy

Ola-Johan

Olav-Andre
Olav-Andreas
Olav-Johan

Ole-Alexander
Ole-Anders
Ole-Andreas
Ole-Arvid
Ole-Bjørn
Ole-Christian
Ole-Edvard
Ole-Einar
Ole-Emil
Ole-Erik
Ole-Fredrik
Ole-Gunnar
Ole-Gustav
Ole-Harald
Ole-Henrik
Ole-Herman
Ole-Hermann
Ole-Håkon
Ole-Ivar
Ole-Jacob
Ole-Jakob
Ole-Jan
Ole-Johan
Ole-Johannes
Ole-Johnny
Ole-Jonny
Ole-Jørgen
Ole-Kristian
Ole-Magne
Ole-Marius
Ole-Markus
Ole-Martin
Ole-Mathias
Ole-Morten
Ole-Peter
Ole-Petter
Ole-Ragnar
Ole-Richard
Ole-Ronny
Ole-Thomas
Ole-Tobias
Ole-Tom
Ole-Tommy

Ove-André

Paul-Erik

Per-Anders
Per-André
Per-Andreas
Per-Arild
Per-Arne
Per-Arve
Per-Arvid
Per-Bjørn
Per-Bjørnar
Per-Christian
Per-Egil
Per-Einar
Per-Eirik
Per-Eivind
Per-Emil
Per-Erik
Per-Espen
Per-Fredrik
Per-Gunnar
Per-Harald
Per-Helge
Per-Henning
Per-Henrik
Per-Håkon
Per-Inge
Per-Ivar
Per-Johan
Per-Jørgen
Per-Kristian
Per-Kåre
Per-Magne
Per-Magnus
Per-Martin
Per-Morten
Per-Ola
Per-Olav
Per-Ole
Per-Oskar
Per-Otto
Per-Ove
Per-Roger
Per-Rune
Per-Steinar
Per-Stian
Per-Thomas
Per-Tore
Per-Vidar
Per-Øivind
Per-Øyvind
Per-Åge

Poul-Erik

Pål-Anders
Pål-André
Paal-Andre
Pål-Christian
Pål-Eirik
Pål-Eirik
Pål-Gunnar
Pål-Henrik
Pål-Kristian
Pål-Magnus
Pål-Martin

Remy-Andre

Robert-Andre

Robin-André

Roger-Andre

Rolf-Andre
Rolf-Arne
Rolf-Einar
Rolf-Eirik
Rolf-Erik
Rolf-Helge
Rolf-Inge
Rolf-Ivar
Rolf-Kristian
Rolf-Martin
Rolf-Tore

Roy-Anders
Roy-André
Roy-Are
Roy-Arne
Roy-Egil
Roy-Erik
Roy-Helge
Roy-Inge
Roy-Kenneth
Roy-Martin
Roy-Ove
Roy-Tore
Roy-Vidar

Ruben-Andre

Sander-Emil

Simen-Andre

Simon-Andre

Steffen-Andre

Stein-Are
Stein-Arild
Stein-Arne
Stein-Egil
Stein-Erik
Stein-Gunnar
Stein-Harald
Stein-Helge
Stein-Inge
Stein-Ivar
Stein-Olav
Stein-Ove
Stein-Roger
Stein-Rune
Stein-Åge

Sten-Are

Stian-André

Stig-André
Stig-Are
Stig-Arne
Stig-Erik
Stig-Gøran
Stig-Inge
Stig-Magne
Stig-Morten
Stig-Olav
Stig-Ole
Stig-Ove
Stig-Roar
Stig-Ronny
Stig-Rune
Stig-Tore

Svein-Are
Svein-Egil
Svein-Erik
Svein-Erling
Svein-Helge
Svein-Inge
Svein-Ivar
Svein-Kåre
Svein-Martin
Svein-Olav
Svein-Ole
Svein-Ove
Svein-Roger
Svein-Rune
Svein-Tore
Svein-Åge

Sven-Arild
Sven-Arne
Sven-Erik
Sven-Inge
Sven-Olav
Sven-Ove
Sven-Tore
Sven-Åge

Svend-Erik

Svenn-Arne
Svenn-Erik

Terje-Andre

Thomas-André

Thor-Anders
Thor-André
Thor-Arne
Thor-Atle
Thor-Egil
Thor-Einar
Thor-Eirik
Thor-Eivind
Thor-Erik
Thor-Erling
Thor-Harald
Thor-Helge
Thor-Henning
Thor-Håkon
Thor-Inge
Thor-Ivar
Thor-Kristian
Thor-Magnus
Thor-Martin
Thor-Olav
Thor-Øyvind

Tim-Andre

Tom-Anders
Tom-Are
Tom-Arild
Tom-Arne
Tom-Christian
Tom-Einar
Tom-Eirik
Tom-Erik
Tom-Espen
Tom-Even
Tom-Fredrik
Tom-Harald
Tom-Helge
Tom-Henning
Tom-Inge
Tom-Ivar
Tom-Kenneth
Tom-Kristian
Tom-Ove
Tom-Richard
Tom-Roar
Tom-Roger
Tom-Rune
Tom-Stian
Tom-Åge

Tommy-André

Tony-André

Tor-Aksel
Tor-Anders
Tor-André
Tor-Andreas
Tor-Arild
Tor-Arne
Tor-Atle
Tor-Bjørn
Tor-Christian
Tor-Egil
Tor-Einar
Tor-Eirik
Tor-Eivind
Tor-Emil
Tor-Erik
Tor-Erlend
Tor-Erling
Tor-Espen
Tor-Even
Tor-Fredrik
Tor-Geir
Tor-Gunnar
Tor-Harald
Tor-Helge
Tor-Henning
Tor-Henrik
Tor-Håkon
Tor-Inge
Tor-Ivar
Tor-Jan
Tor-Johan
Tor-Kristian
Tor-Magne
Tor-Magnus
Tor-Martin
Tor-Morten
Tor-Odin
Tor-Olav
Tor-Ole
Tor-Ove
Tor-Petter
Tor-Stian
Tor-Sverre
Tor-Vidar
Tor-Willy
Tor-Øystein
Tor-Øyvind
Tor-Åge

Tore-André

Trond-Andre
Trond-Are
Trond-Arne
Trond-Atle
Trond-Egil
Trond-Einar
Trond-Erik
Trond-Gunnar
Trond-Helge
Trond-Inge
Trond-Ivar
Trond-Kjetil
Trond-Martin
Trond-Morten
Trond-Olav
Trond-Ove
Trond-Vegard
Trond-Vidar

Truls-Erik
Truls-Petter

Trym-Andre

Veli-Matti

Hva synes du om artikkelen?