Engel

Angel som er engelsk for engel er mer brukt i Norge og i mange andre land. Illustrasjonsfoto: iStock