Edna

Edna var populært i USA for rundt 100 år siden. Illustrasjonsfoto: iStock