Diego

Diego blir noe brukt i Italia, Frankrike og Portugal.  Italiensk form av Diego er Didaco, men blir lite brukt. Det spanske etternavnet Días betyr sønn av Diego. Det spanske guttenavnet Tiago, som ligner Diego, er kortform av guttenavnet Santiago, som kommer av hegennavnet Sant Jago. Illustrasjonsfoto: iStock