Aril

Aril er klart mindre brukt enn Arild i Norge. Illustrasjonsfoto: iStock