GravidSpontanabort - hvorfor skjer det?

Spontanabort – hvorfor skjer det?

Det er normalt å føle seg tom og trist etter en spontanabort. Men heldigvis er sjansene store for å bli gravide igjen fort - med lykkelig slutt. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen og Janet Molde Hollund 60682
Omtrent 15 til 20 prosent av alle svangerskap ender med abort. Regner vi med alle tidligaborter som ikke engang kvinnen selv vet om, blir tallet kanskje 50 prosent. Abortene øker med stigende alder hos kvinnen og antall tidligere svangerskap.

Hvorfor skjer en abort?
Det kan være flere årsaker til en spontanabort. Her er de vanligste:

– Feil ved foster (kromosomfeil, misdannelser)

– Feil ved livmor (misdannelser, muskelknuter, svikt i livmorhals)

– Feil ved hormonproduksjon

– Immunologisk svikt (mors kropp ser på babyen som en farlig inntrenger og kvitter seg med den)

– Infeksjon

Det vanligste er imidlertid at man ikke får noe svar på hvorfor det gikk galt.

Fosteret
De aller fleste aborter skyldes trolig at det er noe galt med fosteret, og/eller at det ikke fester seg skikkelig i livmorveggen.

Spontanaborter skjer oftest tidlig i svangerskapet, vanligvis før uke åtte.

Kvinnen
Hos kvinnen kan det være unormale tilstander i livmoren, for eksempel store muskelknuter. Andre vanlige årsaker er enkelte typer infeksjoner, eller en hormonell årsak. Svakhet i livmorhals kan resultere i sen-abort.

Dårlig kosthold, kroniske sykdommer, infeksjoner eller immunforstyrrelser kan også forårsake abort. Kvinner som røyker spontanaborterer hyppigere enn ikke-røykere. Vi vet også at selv små mengder alkohol kan øke risikoen for spontanabort.

Mannen
Ligger årsaken hos mannen kan det være på grunn av unormale sædceller eller en blodtype som kvinnen reagerer på. Hun kan produsere antistoffer mot partnerens blod, antistoffer som igjen kan angripe fosteret.

Alkohol
Hos gravide som inntar alkohol i første trimester av svangerskapet, øker risikoen for spontanabort. Det viste en amerikansk studie publisert i American Journal of Obstretics & Gynecology 12. juli 2020. 5353 kvinner var med i den amerikanske svangerskapsstudien. Alkoholinntak i perioden fra uke fem til uke ti fra siste menstruasjon var forbundet med økt risiko for spontanabort, med en risikotopp i uke ni.

I mer enn 50 prosent av tilfellene finner man ingen årsak.

Les også:

Blødning i svangerskapet

Hva er risikosvangerskap?

Hvilke faresignaler skal se jeg setter?

Hva skjer?
Når fosteret dør vil morkaken stoppe sin hormonproduksjon. Etter hvert vil livmoren reagere med sammentrekninger og foster og morkake vil støtes ut. Da opplever kvinnen en spontanabort.

Podcast: Frykt for å miste babyen
Gjest: Jordmor Annett Hegen Michelsen

Symptomer på spontanabort
Smerter og blødning kan være symptomer på en tidlig abort. Smertene er ofte menslignende, kommer takvis (rielignende) og kan sitte i ryggen og/eller nederst i mageregionen. Noen opplever bare blødning. Etter kraftige smerter kan det komme en blodig, geleaktig klump. Aborten er endelig når foster og morkake er utstøtt.

Ulike typer aborter

Truende abort:
En abort er mulig, men ikke uunngåelig. Det kommer blod fra skjeden. Av og til smerter. Dette skjer ved 10 prosent av alle svangerskap. (Om man ikke aborter fortsetter svangerskapet normalt.)

Uunngåelig abort:
Blødning og smerter på grunn av sammentrekninger i livmoren. Dersom livmorhalsen åpnes vil fosteret støtes ut.

Komplett abort:
Foster og morkake støtes ut av livmoren. (Bekreftes ved ultralydundersøkelse.)

Missed abortion:
I rundt 25 prosent av spontanabortene dør fosteret i livmoren, men støtes ikke ut. Kvinnen kan ha småblødninger uten smerter. Diagnosen stilles først på ultralyd. Symptomene på svangerskap vil etter hvert forsvinne.

Inkomplett abort:
En abort har skjedd, men fostervannsslimhinner og morkake kan ligge igjen i livmoren.

Habituell abort:
En sjelden tilstand som oppstår hos ca. 0,8-1 prosent. Defineres som en tilstand der en kvinne har hatt tre eller flere spontanaborter med samme partner.

Gjentatt abort:
Tre eller flere aborter på forskjellige stadium i svangerskapet, av ulike årsaker.

Svangerskap utenfor livmoren (extrauterin graviditet):

Det befruktede egget har slått seg til utenfor livmorhulen, vanligvis i egglederen. Her er det ikke plass til et foster i vekst, og egglederen vil briste. Symptomer kommer vanligvis rundt sjette uke. Kvinnen får sterke smerter i magen, eventuelt også i skulderen. Det er en alvorlig tilstand hvis egglederen sprekker. Det krever innleggelse i sykehus og operativt inngrep.

Ved mistanke om en spontanabort
Å oppleve magesmerter og/eller blødning er for mange gravide veldig skummelt. Ofte er det helt ufarlig, men det kan også være tegn på spontanabort. Du kan gjerne ta kontakt med lege eller legevakt for råd, men ofte er det ikke så mye annet å gjøre enn å se det an. Likevel er det noen spørsmål du kan ha tenkt over før en slik samtale:

– Kommer det blødning fra skjeden? Registrer om det er frisk (rødt blod) eller gammel (brunlig) blødning?

– Hvor mye blør du? Tiltagende/avtagende?

– Har du menssmerter eller annen type magesmerter i nedre del av magen?

– Hvordan er smertene? Tiltagende/avtagende?

På bakgrunn av svarene dine vil legen kunne gi deg best mulig råd.

Hva gjør du dersom du begynner å blø?
– Det er veldig vanlig med litt småblødninger i starten av svangerskapet. Da snakker vi om mengder som gjør at det kommer litt mørkt blod i trusen din. Det kan likevel gå helt fint med resten av svangerskapet, sier seksjonsoverlege Caroline Ravndal ved kvinneklinikken på Stavanger Universitetssjukehus.

Dersom du oppdager at du blør, men at det ikke er store mengder, er første skritt å kontakte fastlege.
– Dersom det skjer om natten, og du ikke blør veldig mye, er det ikke nødvendig å dra til legevakt eller sykehus. Vent heller til neste morgen, og kontakt fastlegen, sier Ravndal.

For selv om det kan være veldig trist at en kanskje er i ferd med å spontanabortere, sier Ravndal at det er dessverre ikke er noe de kan gjøre.
­– Vi kan ikke gjøre noe for å stoppe en begynnende spontanabort. Det hjelper heller ikke om du tar det med ro. En kan si at naturen som regel ordner opp, og at en bar på et embryo som ikke var levedyktig, sier hun.

– Er det derimot veldig kraftige blødninger, må du kontakte lege/legevakt med én gang. Da er det viktig at blødningene blir stoppet fortest mulig. Du bør også kontakte lege/legevakt dersom du har sterke smerter eller feber, sier Ravndal.

Podcast: Når du blør i graviditeten
Gjest: jordmor Merete Arnøy


Undersøkelser
En gynekologisk undersøkelse vil avsløre om abort er i gang. Livmorhalsåpningen undersøkes for å se om den har begynt å åpne seg. Ved vaginal ultralyd ser man om fosteret er festet i livmoren eller ikke. Det kan også ha festet seg i egglederen. Da kalles det svangerskap utenfor livmoren eller extrauterin graviditet.

Ultralyd vil vise om fosteret er levende (man kan se hjerteaktivitet fra omkring sjette uke) eller ikke. Viser ultralydundersøkelsen at kvinnen har spontanabortert, sjekkes det om det finnes rester i livmoren som bør fjernes. Sikker diagnose stilles på ultralyd. Tidlig i svangerskapet kan hjerteaktivitet være vanskelig å se ved kun en gangs undersøkelse, og undersøkelsen må gjentas etter en uke. Er det stor usikkerhet om ultralydbildet, kan det være aktuelt å måle graviditetshormoner i blodet. Dette kan ta tid.

Les også:

Forliggende morkake kan være farlig

Kort livmorhals - hva har det å si?

– Jeg var så redd for babyen i magen!

Behandling

Svangerskapslengde < 9 uker:
Dersom du spontanaborterer, men ikke alle restene kommer ut, vil du i første omgang få tabletter for å hjelpe kroppen med å kvitte seg med graviditetsrestene. Det samme skjer dersom du opplever en Missed Abortion (MA). Tabletter regnes som mer skånsomt for kroppen enn utskrapning. Utskrapning kan øke faren for komplikasjoner ved senere svangerskap.

Dersom du er inntil 9 uker gravid, vil du bli sendt hjem med tablettene. De fleste vil oppleve at blødningene starter etter 4-6 timer. Hvor lenge det tar før alt er ute, vil variere. De fleste er ferdige etter rundt seks timer, men for noen kan det ta inntil et par døgn. Det vil komme ut klumper i blødningene. Dersom en mistenker at ikke alt har kommet ut, vil det bli nødvendig å sjekke med ultralyd. Eventuelle rester kan bli fjernet med vakuum eller utskrapning.

Selv om hovedregelen er hjemmebehandling, blir det brukt skjønn. Dersom den gravide for eksempel er veldig ung, eller at det er språkproblemer, kan hun være på sykehuset.

Svangerskapslengde 9-12 uker:
Dersom du er mellom 9 og 12 uker gravid, legges du inn på sykehuset på gynekologisk avdeling som dagpasient – og følger rutinene med tabletter. Før du reiser hjem igjen, vil du få en ultralydkontroll for å bekrefte at kroppen har kvittet seg med alle graviditetsrestene.

Svangerskap lenger enn 12 uker:
Dersom du har kommet lenger enn 12 uker i svangerskapet, vil du bli tatt hånd om av helsepersonell tilknyttet til fødeavdelingen. Også her er tabletter førstevalg.

Svangerskapsavbrudd etter uke 12 og fram til uke 22/23 regnes som senabort.

Om kvinnen er mer enn 12 uker gravid og har hatt en missed abortion, blir det satt i gang en ”mini-fødsel” med medikamenter. Kvinner får tilbud om smertestillende medikamenter når dette er nødvendig.

Fosterets alder avgjør hva som skjer
Hvilken av de tre overnevnte gruppene du plasseres i, blir avgjort ut fra hvor gammelt fosteret er. La oss ta et eksempel: Dersom du er 14 uker gravid, men fosteranlegget var 8 uker da det døde i en Missed Abortion, vil du behandles som om du var 8 uker på vei.

Utskrapning
Utskrapning foregår som regel i full narkose og varer 5-10 minutter. Man går inn i livmoren med et vakuumsug gjennom de naturlige åpninger, og suger ut det gjenværende graviditetsmaterialet. Noen ganger sendes utskrapet sendes til mikroskopisk undersøkelse. Dette gir sjelden en forklaring på årsaken til aborten. Man får imidlertid en bekreftelse på et svangerskap i livmoren.

Komplikasjoner
Mindre enn 5 prosent av dem som spontanaborterer får komplikasjoner. Det kan være:

- Infeksjon (symptomer: smerte, feber og eventuelt blødning)

- Blødning som resulterer i ny utskrapning

Etter aborten
Kvinner har ofte blødning 1-2 uker etter aborten. Det anbefales å avstå fra samleie i denne tiden.

Nytt forsøk!
Etter en spontanabort blir de fleste raskt gravide igjen. Svært mange er opptatt av hvor fort de kan prøve. Fasitsvar finnes ikke, men mange mener nok det kan være lurt å vente til man har gjennomgått en normal menstruasjonssyklus. (Mensen kommer ca. 3-6 uker etter aborten). Ny frisk slimhinne i livmoren vil gi et nytt svangerskap et godt utgangspunkt.

Hva kan du gjøre selv?

- Starte tidligere! Risiko for abort øker med kvinnens alder (etter 35 år). Et faktum som bør tas med i planlegging.

- Stump røyken!

- Finn en sunn trivselsvekt

- Stress mindre

- Unngå alkohol

Kilder: Jordmor Monica Moland, Svangerskapsboken

Gjennomgått og oppdatert sammen med seksjonsoverlege Caroline Ravndal ved kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssjukehus september 2018.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Neste artikkel

Nyeste artikler: