Lise Sofie Haug Nissen-Meyer

Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen. Foto
Leder i Jordmorforeningen Kirsten Jørgensen. Foto
Når mor og baby har forksjellig RhD-blodtype