En internasjonal ekspertgruppe sier gravide kun bør bruke paracetamol i samråd med lege. De mener forskning på tvers av mange land viser en mulig sammenheng mellom høyt forbruk av paracetamol og skader på ufødte barn.

Smertestillende medisiner som inneholder paracetamol bør kun tas av gravide dersom det er gode medisinsk grunner til det, og da i lavest mulig dose, skriver danske Rigshospitalet i en pressemelding.

Oppfordringen kommer fra en internasjonal ekspertgruppe på 13 forfattere. 78 andre har også skrevet under på studien, som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Reviews Endocrinology. Forskerne i ekspertgruppen har gått gjennom forskning relatert til bruk av paracetamol i graviditeten i perioden januar 1995 til oktober 2020.

Flere mulige skader
Skadene som omtales i pressemeldingen er for eksempel misdannelser av barnets kjønnsorganer og nevrologiske sykdommer som ADHD og autisme.

– Studiene blir underbygget av dyre- og cellestudier som viser de samme sammenhengene. Vi vet etter hvert så mye at vi synes kvinner skal informeres bedre, slik at de har mulighet til å velge eller velge bort paracetomol på et opplyst grunnlag. Spesielt fordi studier indikerer at en del gravide ikke betrakter paracetomol som et ordentlig legemiddel, sier David Møjberg Kristensen i pressemeldingen. Han er forskningsleder ved Dansk Hovedpinecenter, og er én av flere forskere i ekspertgruppen fra Rigshospitalet.

Ifølge NRK, som først omtalte studien, viser en undersøkelse fra 2016 at om lag halvparten av norske kvinner brukte paracetamol i svangerskapet.

Selv om en skal være forsiktig med bruk av paracetamol i svangerskapet, er det ifølge studien likevel tilfeller hvor det er er riktig at den gravide bruker paracetamol – som ved høy feber eller ved sterke smerter.
– Forskning viser at for eksempel feber eller veldig kraftige smerter i seg selv potensielt kan skade fosteret, og det er derfor gode legefaglige grunner til at leger anbefaler gravide å ta paracetamol, sier David Møbjerg Kristensen i pressemeldingen.

Legemiddelverket i Norge endrer ikke syn på bruk
– Studien viser det samme som flere andre studier har gjort tidligere, at det kan være en liten risiko knyttet til langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet. Men vi mener innholdet i rapporten er overdrevet, og at rapporten har blitt oversolgt. Vi endrer ikke våre anbefalinger i forhold til bruken av paracetamol for gravide, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til Babyverden.

Madsen sier det ikke er noen grunn til at gravide nå skal være engstelige for å bruke paracetamol i de tilfeller hvor det er nødvendig.
– Paracetamol er førstevalget når det gjelder bruk av smertestillende i svangerskapet. Det er ikke noen andre gode alternativer. Bruk det likevel i så lave doser som du kan, og over så kort tid som mulig, sier Madsen.

Hvor mye som er høyt forbruk er ikke lett å si eksakt, det henger for blant annet sammen med grunnene til at du bruker paracetamol. Noen har plager som varer over lengre tid.
– Dersom du stadig har behov for smertestillende, bør du ta en prat med fastlegen din, råder Madsen.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?