En internasjonal ekspertgruppe sier gravide kun bør bruke paracetamol i samråd med lege. De mener forskning på tvers av mange land viser en mulig sammenheng mellom høyt forbruk av paracetamol og skader på ufødte barn.

Sist oppdatert: 28. september 2021

Smertestillende medisiner som inneholder paracetamol bør kun tas av gravide dersom det er gode medisinsk grunner til det, og da i lavest mulig dose, skriver danske Rigshospitalet i en pressemelding.

Oppfordringen kommer fra en internasjonal ekspertgruppe på 13 forfattere. 78 andre har også skrevet under på studien, som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Reviews Endocrinology. Forskerne i ekspertgruppen har gått gjennom forskning relatert til bruk av paracetamol i graviditeten i perioden januar 1995 til oktober 2020.

Flere mulige skader
Skadene som omtales i pressemeldingen er for eksempel misdannelser av barnets kjønnsorganer og nevrologiske sykdommer som ADHD og autisme.

– Studiene blir underbygget av dyre- og cellestudier som viser de samme sammenhengene. Vi vet etter hvert så mye at vi synes kvinner skal informeres bedre, slik at de har mulighet til å velge eller velge bort paracetomol på et opplyst grunnlag. Spesielt fordi studier indikerer at en del gravide ikke betrakter paracetomol som et ordentlig legemiddel, sier David Møjberg Kristensen i pressemeldingen. Han er forskningsleder ved Dansk Hovedpinecenter, og er én av flere forskere i ekspertgruppen fra Rigshospitalet.

Ifølge NRK, som først omtalte studien, viser en undersøkelse fra 2016 at om lag halvparten av norske kvinner brukte paracetamol i svangerskapet.

Selv om en skal være forsiktig med bruk av paracetamol i svangerskapet, er det ifølge studien likevel tilfeller hvor det er er riktig at den gravide bruker paracetamol – som ved høy feber eller ved sterke smerter.
– Forskning viser at for eksempel feber eller veldig kraftige smerter i seg selv potensielt kan skade fosteret, og det er derfor gode legefaglige grunner til at leger anbefaler gravide å ta paracetamol, sier David Møbjerg Kristensen i pressemeldingen.

Legemiddelverket i Norge endrer ikke syn på bruk
– Studien viser det samme som flere andre studier har gjort tidligere, at det kan være en liten risiko knyttet til langvarig bruk av paracetamol i svangerskapet. Men vi mener innholdet i rapporten er overdrevet, og at rapporten har blitt oversolgt. Vi endrer ikke våre anbefalinger i forhold til bruken av paracetamol for gravide, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk til Babyverden.

Madsen sier det ikke er noen grunn til at gravide nå skal være engstelige for å bruke paracetamol i de tilfeller hvor det er nødvendig.
– Paracetamol er førstevalget når det gjelder bruk av smertestillende i svangerskapet. Det er ikke noen andre gode alternativer. Bruk det likevel i så lave doser som du kan, og over så kort tid som mulig, sier Madsen.

Hvor mye som er høyt forbruk er ikke lett å si eksakt, det henger for blant annet sammen med grunnene til at du bruker paracetamol. Noen har plager som varer over lengre tid.
– Dersom du stadig har behov for smertestillende, bør du ta en prat med fastlegen din, råder Madsen.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?