Folkehelseinstituttet anbefaler gravide i andre og tredje trimester å ta influensavaksine. Årsaken er at gravide har større risiko for å bli alvorlig syke under en influensa.

Sist oppdatert: 18. oktober 2018

Gravide i andre og tredje trimester anbefales å ta influensavaksine. I tillegg bør gravide i første trimester ta vaksinen dersom de har annen tilleggsrisiko.

Vaksinen gjelder for høsten og vinteren og tas hos fastlegen. Vaksinen gjelder bare i én influensasesong, så man må ta ny i år selv om man tok i fjor. Influensavirus endrer seg fra år til år slik at vaksinen også må endres årlig.

Her kan du lese Folkehelseintituttets informasjon om infleunsavaksine til deg som er gravid.

Gravide ha økt risiko for komplikasjoner
De aller fleste gravide som får influensa, blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Men infeksjon med influensavirus kan øke risikoen for alvorlig sykdom hos gravide, skriver Folkehelseinstituttet i et informasjonsskriv til gravide.

Risikoen for alvorlig sykdomsforløp og følgesykdommer øker jo lenger ut i svangerskapet man kommer. Hvis den gravide får alvorlig influensasykdom kan det også bli farlig for barnet i magen.

Les om årets influensavaksine her.

Under pandemien i 2009/10 (svineinfluensaen) var det for eksempel flere av de gravide enn de ikke-gravide som ble rammet av alvorlige komplikasjoner.

Beskytter det nyfødte barnet
Nyfødte babyer er mer utsatt for alvorlig sykdom som følge av influensa. Dersom mor tar vaksinen i svangerskapet, vil barnet også ha viktig beskyttelse mot sykdommen det første halve året etter fødselen.

Du kan bli syk likevel
Selv om man har tatt influensavaksinen kan man få sykdommen. Årsaken er at kun 6 av 10 som tar vaksinen blir beskyttet. Men ifølge Folkehelseinstituttet er det mye som tyder på at de som blir syke til tross for vaksinasjon får et mildere sykdomsforløp.

Er vaksinen trygg?
Folkehelseinstituttet sier ja. Vaksinen skal ikke inneholde skadelige stoffer, og det skal være få bivirkninger. De skriver også på sine sider at vaksinen ikke skal øke risikoen for abort, prematur fødsel eller fosterskader.

Flere som bør vaksineres
Gravide med tilleggsrisiko bør vaksineres i første trimester, heter det. Snakk gjerne med fastlegen din om du tror du kan høre til denne gruppen.

I tillegg bør du vaksineres mot influensa hvis du har diabetes type 1 eller 2, kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt, nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, KMI over 40, er helsepersonell med pasientkontakt eller bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar.

For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider. Les også mer om spesifikke råd til gravide og risikogrupper.

Det pågår for tiden en studie på influensavaksinasjon i svangerskapet. Du kan lese mer om den her.

Hva synes du om artikkelen?