En time fysisk aktivitet i uka under svangerskapet kan forhindre depresjon blant gravide og nybakte mødre. Det fant Ingjerd H. Nordhagen ut da hun som hovedfagsstudent ved Norges idrettshøgskole undersøkte 203 kvinner i Oslo i alderen 18 til 40 år.

Sist oppdatert: 25. januar 2005

Ut på tur, – aldri sur!
Det er veldokumentert at regelmessig fysisk aktivitet har en positiv innvirkning på vår mentale helse. At dette også skulle gjelde gravide kvinner er ikke så overraskende, men historisk og kulturelt sett har det i de siste århundrer vært nærmest ”legitimt” ikke å være fysisk aktiv når man venter barn.

Undersøkelsen viser at ikke-aktive gravide har gjennomsnittlig dobbelt så mange symptomer på depresjon som aktive. Når tidligere studier viser at kvinner med depresjoner under svangerskap og barselperiode også har flerer plager som kvalme, ekstrem trøtthet, vann i kroppen, bekkenløsning og kramper, er det grunn til å tenke nytt. En times fysisk aktivitet i uken kan være med på å gjøre en forskjell!

Depresjon er nok langt mer utbredt blant gravide og barselkvinner enn tidligere antatt. En større britisk studie viste at én av ti gravide led av depresjoner. Dette er vanskelig og ofte en tabubelagt situasjon for gravide kvinner. Turgåing og rask gange er for eksempel enkle aktiviteter som krever lite planlegging eller dyrt utstyr. Svømming og sykling er også gode aktiviteter som begge er lette å utføre selv med en høygravid mage.

Det gledelige og oppsiktsvekkende med undersøkelsen er også langtidsvirkningene: Forskjellene mellom aktive og ikke-aktive vedvarte hele seks uker etter fødsel. Trim er med andre ord svært god og billig medisin uten bivirkninger!

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL