De fleste gleder seg til den første ultralyden hvor de endelig kan få et lite glimt av nurket de skal vie all sin oppmerksomhet til. Men hva om det dukker opp to babyer på ultralydskjermen? Eller kanskje til og med tre?

Sist oppdatert: 20. september 2021

Noen vil fatte mistanke tidlig i graviditeten om at det er flere enn en der inne. Svangerskapssymptomene kan merkes ekstra godt når man er gravid med tvillinger. Kanskje synes du magen din vokser raskere enn forventet? Selv om noen har en anelse tidligere oppdages de fleste tvillingsvangerskap først ved ultralyd.

Hva innebærer det for meg, barna og svangerskapet at det er to?
Når to skal dele om plassen er det naturligvis nødvendig med bedre plass, og du vil merke at magen vokser raskere enn om du ventet bare ett barn. Et tvillingsvangerskap er som regel to til tre uker kortere enn et enlingesvangerskap. Grunnen er at det rett og slett blir for liten plass der inne. Presset på livmorhalsen er også større slik at risikoen for tidlig fødsel øker. Ifølge Fødselsboken ender rundt 40 prosent av tvillingsvangerskap med fødsel før 37. uke, men bare 6 prosent vil føde før 32. uke. I mange tilfeller anbefales igangsetting før termin.

Det er ekstra viktig for tvillinggravide å hvile mye. Det er ikke bare bare å ha to voksende barn i magen. I uke 30 kan magen din faktisk være større enn en enlingegravids mage ved termin!

Med to barn i magen vil kapasiteten til magesekken bli redusert. Det er viktig med mange små, sunne og jevnlige måltider. Frem til uke 20 vokser tvillinger like mye som enlinger, etter det avtar vektkurven.

Som tvillinggravid vil du gå til kontroll oftere, og barnas vekt følges opp svært nøye. Det er også vanlig å bli tilbudt sykemelding fra uke 20. Det blir hektiske tider når barna blir født, så det oppfordres å takke ja til sykemeldingen så du kan få litt ekstra hvile.

Ifølge Tvillingforeldreforeningen er det økt risiko for svangerskapsforgiftning for tvillinggravide, noe som kan medføre sykehusinnleggelse før fødselen. Tvillingsvangerskap regnes alltid som et risikosvangerskap.

En- eller toeggede?
Hvis det viser seg på ultralyd at dere venter en gutt og en jente er de toeggede.

Hvis det er to gutter eller to jenter kan de være eneggede, men det er vanskelig å finne ut før fødselen. Toeggede deler aldri morkake, men det kan være vanskelig å se på ultralyd om det bare er én morkake, eller to stykker som ligger tett inntil hverandre.

Etter fødselen finnes det flere måter å finne ut om tvillingene er en- eller toeggede, men den sikreste måten er ved DNA-testing.

Selv om tvillingene ligner veldig på hverandre trenger de ikke være eneggede. Toeggede ligner ofte mindre på hverandre etter hvert som de blir eldre, mens det eneggede gjerne har motsatt utvikling.

Les mer om en- og toeggede tvillinger

Hvor vanlig er det med tvillinger?
Hormonbehandling førte en tid til mange tvillingfødsler. Det ble ofte også satt inn flere egg ved assistert befruktning, noe som økte sjansen for tvillinger eller flerlinger betraktelig. I Norge blir det nå stort sett bare satt inn ett egg, noe som naturligvis har redusert antall flerlinger.

Av spontane tvillingsvangerskap er det flere faktorer som avgjør sjansen for å få tvillinger.

Dette kan øke sjansen for å få tvillinger:
– Arv: Det er arvelig tendens til å få toeggede tvillinger.
– Har en kvinne fått toeggede tvillinger én gang, er risikoen for at hun i neste svangerskap på ny skal få toeggede tvillinger dobbelt så stor som ellers i befolkningen.
– Alder: Sannsynligheten for å få tvillinger øker med kvinnens alder, og er høyest i alderen 35-39 år.
–Hyppighet av eneggede tvillinger er nokså lik over hele verden. Men i visse områder i Afrika er hyppigheten av toeggede tvillinger svært høy – opptil 1 av 20 fødsler.

Kilde: Store medisinske leksikon

De fleste som fødte tvillinger i 2020 fikk to jenter. Antallet som fikk enten to gutter eller en av hvert kjønn var like stort.

Så vanlig er det med tvillinger og trillinger

I 2020 var det  i alt 52.397 fødsler. 51.692 av dem var enkeltfødsler, 695 tvillingfødsler og 10 fødsler var trillinger eller mer. Sjansen for å få mer enn ett barn var 13,5 av 1000 fødsler.

Slik var kjønnsfordelingen for flerlingfødsler i 2020:

Tvillinger:
2 gutter: 230
1 gutt og 1 jente: 230
2 jenter: 235

Trillinger:
2 gutter og 1 jente: 6
1 gutt og 2 jenter: 3
3 jenter: 1

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Sist det ble født firlinger i Norge var i 2013, og før det var det i 2008. Også i 2005 ble det født firlinger i Norge, og i 2004 var det to firlingefødsler!

Å få trillinger eller firlinger er selvsagt en enda større omveltning enn å få tvillinger. Det er vanlig å bli sykemeldt umiddelbart når man finner ut at man venter flerlinger, uavhengig av komplikasjoner. Mange legges også inn til avlastning på sykehus rundt uke 20.

Foreldrepengeperiode
Dersom du får tvillinger, forlenges perioden med foreldrepenger i 17 uker med 100 prosent uttak, eller 21 uker med 80 prosent uttak. Det er fellesperioden som utvides, og de ekstra ukene kan tas av mor eller far.

Ved fødsel av tre barn eller flere, gis foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent uttak og 56 uker ekstra ved 80 prosent uttak. Også her er det fellesperioden som utvides.

Dette betyr at tvillingforeldre totalt har krav på 66/80 uker, og trillingforeldre 95/105 uker. Flerlingepappa kan ta ut de ekstra ukene når som helst i stønadsperioden (også de seks første ukene etter fødselen) – samtidig som mor tar ut foreldrepenger.

Utover dette har man ikke krav på noe ekstra hjelp, men det kan være lurt å ta kontakt med den kommunale helsetjenesten da noen kommuner er behjelpelige med for eksempel avlastning. Vær heller ikke redd for å benytte dere av det nettverket dere har, be gjerne om avlastning og hjelp.

Noen produsenter og leverandører sponser også flerlinger med mat, bleier, klær og utstyr. Ta kontakt med aktuelle selskap i god tid før fødsel, og sørg for å få en skriftlig avtale så dere har noe å vise til når tiden er inne.

Selv om tvillingfødsler er annerledes på mange måter, er det fremdeles mange fellesnevnere, så les deg gjerne opp på fødsel.


Fødselen
Det er aldri lett å forutsi hvordan en fødsel blir, og spesielt ikke en tvillingfødsel. Hvis svangerskapet har forløpt seg normalt og problemfritt, kan du belage deg på en vanlig vaginal fødsel. Det er likevel større risiko knyttet til en tvillingfødsel. Noen ganger blir det bestemt at keisersnitt vil være det tryggeste, men de fleste tvillinger vil kunne forløses vaginalt. Hvilken forløsningsmetode som skal brukes, blir endelig avgjort i samråd med fødselslege mot slutten av svangerskapet eller når fødselen starter.

En vaginal tvillingfødsel vil være ganske lik en vanlig fødsel, bortsett fra ar der er to utdrivningsfaser. Begge barna blir kontinuerlig overvåket med CTG, og de fødende tilbys ofte epiduralbedøvelse. Dette kan nemlig være en fordel dersom det skulle bli nødvendig å bruke vakuum eller tang for å få ut barna. Sannsynligheten for at det blir bruk for riestimulerende drypp er også større.

Som regel har en førstegangsfødende tvillingmamma en åpningstid som de fleste andre førstegangsfødende. Presseperioden vil som regel også ligne en vanlig fødsel, men hovedjobben ligger i tvilling 1. Tvilling 2 er alltid lettere og trykketiden er mye kortere. Dermed får den gravide en trykketid med nummer 2 som ligner en flergangsfødende. Det avhenger selvsagt også av hvordan barna ligger. Hodeleie på tvilling 1 er oftest å foretrekke, da hodet er ”hardere” enn et sete, og kan bane vei for tvilling 2.

Som regel er det er kort intervall mellom tvillingene. Det går sjelden mer enn en time før nummer to kommer til verden.

Ved fødselen er det alltid fødselslege til stede. Dersom barna er premature er også barnelege og barnesykepleier i beredskap. Jordmor tar ofte imot barna dersom begge ligger i hodeleie, mens fødselslege forløser andre typer leie.

Som tidligere nevnt er tvillingfødsel en risikofødsel per definisjon. Allikevel går det an å ta hensyn til spesielle ønsker og behov, og det er viktig å si ifra om dette til personalet!

Vanligste leier ved tvillingfødsel:

• I 46 % av tilfellene ligger begge tvillingene i hodeleie ved fødselen.
• I 38 % av tilfellene ligger en av tvillingene i hodeleie og den andre i seteleie.
• I 14 % av tilfellene ligger begge tvillingene i seteleie.
• I 1 % av tilfellene ligger en av tvillingene i hodeleie og en i tverrleie.
• I 1 % av tilfellene ligger en av tvillingene i seteleie og en i tverrleie

Kilde: Fødselsboken (Sandviks, 2021)

Tvillingforeldreforeningen
Tvillingforeldreforeningen (TFF) er en landsdekkende organisasjon for foreldre til barn født ved flerbarnsfødsler. TFF arbeider for å bedre rettigheter, utvikler kurs, seminarer og materiell til både foreldre og fagpersoner. De arrangerer også tvillingforberedende kurs i flere store byer, og byr på sosiale aktiviteter for medlemmer.

TFF gir ut medlemsbladet Tvillingnytt og har hjemmeside www.tvilling.no.

Kilder:
Statistisk Sentralbyrå
Tvillingforeldreforeningen
Svangerskapsboken Gravid
NAV
Fødselsboken

Hva synes du om artikkelen?