De fleste gleder seg til den første ultralyden hvor de endelig kan få et lite glimt av nurket de skal vie all sin oppmerksomhet til. Men hva om det dukker opp to babyer på ultralydskjermen? Eller kanskje til og med tre?

Sist oppdatert: 20. september 2007

Noen vil fatte mistanke tidlig i graviditeten om at det er flere enn en der inne. Svangerskapssymptomene kan merkes ekstra godt når man er gravid med tvillinger. Kanskje synes du magen din vokser raskere enn forventet? Selv om noen har en anelse tidligere oppdages de fleste tvillingsvangerskap først ved ultralyd.

Les også:
– Oj, det er to!

Noah og Nora er tvillinger, men har ikke samme far

Hva innebærer det for meg, barna og svangerskapet at det er to?
Når to skal dele om plassen er det naturligvis nødvendig med bedre plass, og du vil merke at magen vokser raskere enn om du ventet bare ett barn. Et tvillingsvangerskap er som regel to- tre uker kortere enn et enlingesvangerskap. Grunnen er at det rett og slett blir for liten plass der inne. Presset på livmorhalsen er også større slik at risikoen for tidlig fødsel øker.

Det er ekstra viktig for tvillinggravide å hvile mye. Det er ikke bare bare å ha to voksende barn i magen. I uke 30 kan magen din faktisk være større enn en enlingegravids mage ved termin!

Med to barn i magen vil kapasiteten til magesekken bli redusert. Det er viktig med mange små, sunne og jevnlige måltider. Frem til uke 20 vokser tvillinger like mye som enlinger, etter det avtar vektkurven.

Som tvillinggravid vil du gå til kontroll oftere, og barnas vekt følges opp svært nøye. Det er også vanlig å bli tilbudt sykemelding fra uke 20. Det blir hektiske tider når barna blir født, så det oppfordres å takke ja til sykemeldingen så du kan få litt ekstra hvile.

Ifølge Tvillingforeldreforeningen er det økt risiko for svangerskapsforgiftning for tvillinggravide, noe som kan medføre sykehusinnleggelse før fødselen. Tvillingsvangerskap regnes alltid som et risikosvangerskap.

Tvillingforeldreforeningen skriver at omtrent halvparten av alle tvillinggravide føder prematurt, det vil si før uke 37. De skriver videre at gjennomsnittlig svangerskapslengde for tvillinger er 35 uker. Men tvillingfødsler står dessverre også for en ikke ubetydelig andel av ekstremt premature fødsler.

Les også: To eller flere. Tvillinger, eller kanskje trillinger!

En- eller toeggede?
Hvis det viser seg på ultralyd at det dere venter en gutt og en jente er de toeggede.

Hvis det er to gutter eller to jenter kan de være eneggede, men det er vanskelig å finne ut før fødselen. Toeggede deler aldri morkake, men det kan være vanskelig å se på ultralyd om det bare er én morkake, eller to stykker som ligger tett inntil hverandre.

Etter fødselen finnes det flere måter å finne ut om tvillingene er en- eller toeggede, men den sikreste måten er ved DNA-testing.

Selv om tvillingene ligner veldig på hverandre trenger de ikke være eneggede. Toeggede ligner ofte mindre på hverandre etter hvert som de blir eldre, mens det eneggede gjerne har motsatt utvikling.

Les mer om en- og toeggede tvillinger

Hvor vanlig er det med tvillinger?
Hormonbehandling førte en tid til mange tvillingfødsler. Det ble ofte også satt inn flere egg ved assistert befruktning, noe som økte sjansen for tvillinger eller flerlinger betraktelig. I Norge blir det nå stort sett bare satt inn ett egg, noe som naturligvis har redusert antall flerlinger.

Av spontane tvillingsvangerskap er det flere faktorer som avgjør sjansen for å få tvillinger.

Dette kan øke sjansen for å få tvillinger:

  • Arv: Det er arvelig tendens til å få toeggede tvillinger.
  • Har en kvinne fått toeggede tvillinger én gang, er risikoen for at hun i neste svangerskap på ny skal få toeggede tvillinger dobbelt så stor som ellers i befolkningen.
  • Alder: Sannsynligheten for å få tvillinger øker med kvinnens alder, og er høyest i alderen 35-39 år.
  • Hyppighet av eneggede tvillinger er nokså lik over hele verden. Men i visse områder i Afrika er hyppigheten av toeggede tvillinger svært høy – opptil 1 av 20 fødsler.

Kilde: Store medisinske leksikon

Les også: 
Å være gravid med tvillinger

Prøvde å bli gravide i åtte år – fikk firlinger

De fleste som fødte tvillinger fikk en gutt og en jente. Hakk i hel kommer kombinasjonen to gutter, mens to jenter havner litt bak.

Så vanlig er det med tvillinger og trillinger

I 2016 var det 57.225 enkeltfødsler, 918 tvillingfødsler og 4 var trillingfødsler i Norge. Sjansen for å få mer enn ett barn er 15,9 av 1000 fødsler.

Slik var kjønnsfordelingen for flerlingfødsler i 2016:

1 gutt og 1 jente: 326

2 gutter: 301

2 jenter: 291

2 gutter og 1 jente: 2

3 gutter: 1

1 gutt og 2 jenter: 1

3 jenter: 0

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Sist det ble født firlinger i Norge var i 2013, og før det var det i 2008. Også i 2005 ble det født firlinger i Norge, og i 2004 var det to firlingefødsler!

Å få trillinger eller firlinger er selvsagt en enda større omveltning enn å få tvillinger. Det er vanlig å bli sykemeldt umiddelbert når man finner ut at man venter flerlinger, uavhengig av komplikasjoner. Mange legges også inn til avlastning på sykehus rundt uke 20.

For flerlingerforeldre forlenges perioden med foreldrepenger i 5/7 uker, avhengig av dekningsgrad, for hvert ekstra barn. Utover dette har man ikke krav på noe ekstra hjelp, men det kan være lurt å ta kontakt med den kommunale helsetjenesten da noen kommuner er behjelpelige med for eksempel avlastning. Vær heller ikke redd for å benytte dere av det nettverket dere har, be gjerne om avlastning og hjelp.

Noen produsenter og leverandører sponser også flerlinger med mat, bleier, klær og utstyr. Ta kontakt med aktuelle selskap i god tid før fødsel, og sørg for å få en skriftlig avtale så dere har noe å vise til når tiden er inne.

Selv om tvillingfødsler er annerledes på mange måter, er det fremdeles mange fellesnevnere, så les deg gjerne opp på fødsel.

Fødselen
Det er aldri lett å forutsi hvordan en fødsel blir, og spesielt ikke en tvillingfødsel. Hvis svangerskapet har forløpt seg normalt og problemfritt, kan du belage deg på en vanlig vaginal fødsel. Det er likevel større risiko knyttet til en tvillingfødsel, og en større andel blir forløst ved keisersnitt. Noen ganger forløses tvilling nummer to ved keisersnitt selv om nummer en er født vaginalt.

Som regel har en førstegangsfødende tvillingmamma en åpningstid som de fleste andre førstegangsfødende. Presseperioden vil som regel også ligne en vanlig fødsel, men hovedjobben ligger i tvilling 1. Tvilling 2 er alltid lettere og trykketiden er mye kortere. Dermed får den gravide en trykketid med nummer 2 som ligner en flergangsfødende. Det avhenger selvsagt også av hvordan barna ligger. Hodeleie på tvilling 1 er oftest å foretrekke, da hodet er ”hardere” enn et sete, og kan bane vei for tvilling 2.

Ved selve fødselen må dere regne med at det er flere mennesker til stede enn ved enlingfødsler; foruten en ekstra jordmor og barnepleier, er ofte gynekolog og barnelege til stede. Hvis begge tvillingene ligger i hodeleie, er det gjerne jordmor som forløser begge barna. Ligger en av dem, eller begge, i seteleie eller på skrå, vil fødselslegen ta imot barna. Uansett er det alltid en eller to fødselsleger tilstede under fødselen, avhengig av hvor erfaren den som har hovedansvaret er.

Som tidligere nevnt er tvillingfødsel en risikofødsel pr. definisjon. Allikevel går det an å ta hensyn til spesielle ønsker og behov, og det er viktig å si ifra om dette til personalet!

Vanligste leier ved tvillingfødsel:

• I 45% av tilfellene ligger begge tvillingene i hodeleie ved fødselen.
• I 40 % av tilfellene ligger en av tvillingene i hodeleie og den andre i seteleie.
• I 10-15 % av tilfellene ligger begge tvillingene i seteleie.
• I 1-5 % av tilfellene ligger en av tvillingene i hodeleie og en i tverrleie.
• I 1-2 % av tilfellene ligger en av tvillingene i seteleie og en i tverrleie
I under 1 % av tilfellene ligger begge tvillingene i tverrleie

Kilde: Uke for uke-kalender for deg som venter tvillinger, Tvillingforeldreforeningen

Les også: Leie er avgjørende for fødselen

Tvillingforeldreforeningen
Tvillingforeldreforeningen (TFF) er en landsdekkende organisasjon for foreldre til barn født ved flerbarnsfødsler. TFF arbeider for å bedre rettigheter, utvikler kurs, seminarer og materiell til både foreldre og fagpersoner. De arrangerer også tvillingforberedende kurs i flere store byer, og byr på sosiale aktiviteter for medlemmer.

TFF gir ut medlemsbladet Tvillingnytt og har hjemmeside www.tvilling.no.

Les også: Trillinger: Nye og erfarne foreldre

Les også: Hva skal søsknene hete?

Kilder:
Statistisk Sentralbyrå
Tvillingforeldreforeningen
Svangerskapsboken Gravid
NAV
Fødselsboken

Hva synes du om artikkelen?