Noen fødselsdager er vanligere enn andre. Faktisk er 1. april den dagen i året hvor flest nordmenn kan feire fødselsdag! Hele 14.500 av oss kan feire at vi blir ett år eldre denne dagen. Finn ut hvor vanlig din fødselsdag eller termin er her!

Sist oppdatert: 25. januar 2005

NB! Artikkelen er fra 2005. Det er så vidt oss bekjent ikke nyere statistikk om emnet.

Statistisk sentralbyrå har utropt datoen 1. april som ”Norges største fødselsdag”. Dette til tross for at flere er registrert med fødselsdag 1. juli. Årsaken er at 1. juli i mange tilfeller er ”oppgitt fødselsdato” og ikke ”egentlig fødselsdato” for innvandrere som har kommet til Norge uten identifikasjonspapirer.

De vanligste fødselsdagene er:

 1. 1. juli
 2. 1. april
 3. 15. april
 4. 21. mars
 5. 10. april
 6. 5. mai
 7. 6. april
 8. 5. april
 9. 18. april
 10. 22. april

Den sjeldneste fødselsdagen er ikke uventet skuddårsdagen, 29. februar. Mange nordmenn kommer til verden ni måneder etter store feriesesonger, som for eksempel i sommerferien. Derfor er også mars og april måneder der mange blir født. Under finner du en rangering over hvilke måneder der flest har bursdag.

Månedene flest har fødselsdag i er:

 1. April
 2. Mars
 3. Mai
 4. Juli
 5. Juni
 6. September
 7. August
 8. Januar
 9. Oktober
 10. Februar
 11. Desember
 12. November

Kilde: SSB.no

Se hvilke fødselsdager som er vanligst i din fødemåned:

Januar:

5. januar
10. januar
4. januar
6. januar
3. januar
15. januar
1. januar
2. januar
12. januar
7. januar
25. januar
30. januar
21. januar
20. januar
28. januar
9. januar
19. januar
23. januar
13. januar
29. januar
14. januar
31. januar
17. januar
22. januar
8. januar
11. januar
18. januar
27. januar
16. januar
24. januar
26. januar

Februar:

22. februar
21. februar
20. februar
28. februar
26. februar
15. februar
12.februar
10. februar
19. februar
25. februar
24. februar
23. februar
27. februar
1. februar
18. februar
16. februar
13. februar
2. februar
14. februar
8. februar
17. februar
11. februar
5. februar
7. februar
3. februar
9. februar
6. februar
4. februar
29. februar

Mars:

21. mars
9. mars
20. mars
25. mars
26. mars
29. mars
1. mars
28. mars
23. mars
27. mars
16. mars
15. mars
30. mars
22. mars
19. mars
24. mars
17. mars
5. mars
10. mars
31. mars
12. mars
3. mars
6. mars
14. mars
8. mars
2. mars
13. mars
7. mars
11. mars
18. mars
4. mars

April:

1. april
15. april
10. april
6. april
5. april
18. april
22. april
2. april
23. april
13. april
14. april
17. april
25. april
20. april
12. april
4. april
11. april
27. april
3. april
26. april
21. april
8. april
19. april
30. april
7. april
16. april
9. april
28. april
24. april
29. april

Mai:

5. mai
3. mai
10. mai
6. mai
2. mai
4. mai
20. mai
15. mai
1. mai
12. mai
7. mai
9. mai
8. mai
11. mai
13. mai
16. mai
14. mai
21. mai
22. mai
25. mai
23. mai
19. mai
28. mai
24. mai
30. mai
29. mai
26. mai
27. mai
18. mai
31. mai
17. mai

Juni:

1. juni
6. juni
15. juni
26. juni
5. juni
12. juni
20. april
10. juni
27. juni
2. juni
18. juni
17. juni
13. juni
16. juni
14. juni
21. juni
22. juni
8. juni
25. juni
11. juni
4. juni
29. juni
28. juni
9. juni
3. juni
19. juni
23. juni
29. juni
24. juni
7. juni

Juli:

1. juli
7. juli
10. juli
2. juli
4. juli
6. juli
15. juli
14. juli
5. juli
3. juli
12. juli
16. juli
13. juli
17. juli
8. juli
25. juli
16. juli
9. juli
11. juli
20. juli
22. juli
28. juli
27. juli
23. juli
24. juli
18. juli
19. juli
30. juli
29. juli
21. juli
31. juli

August:

1. august
5. august
15. august
8. august
2. august
20. august
10. august
4. august
11. august
6. august
3. august
14. august
12. august
27. august
7. august
24. august
16. august
18. august
26. august
25. august
19. august
28. august
22. august
21. august
30. august
9. august
31. august
23. august
13. august
17. august
29. august

September:

23. september
25. september
24. september
20. september
21. september
26. september
27. september
28. september
22. september
29. september
30. september
18. september
16. september
19. september
17. september
15. september
14. september
10. september
11. september
13. september
12. september
1. september
2. september
3. september
5. september
9. september
8. september
6. september
4. september
7. september

Oktober:

1. oktober
2. oktober
3. oktober
4. oktober
5. oktober
10. oktober
6. oktober
7. oktober
8. oktober
9. oktober
20. oktober
12. oktober
11. oktober
15. oktober
14. oktober
13. oktober
25. oktober
16. oktober
21. oktober
28. oktober
18. oktober
22. oktober
17. oktober
30. oktober
27. oktober
31. oktober
24. oktober
23. oktober
26. oktober
19. oktober
29. oktober

November:

1. november
11. november
20. november
25. november
15. november
10. november
5. november
22. november
12. november
2. november
21. november
23. november
30. november
9. november
29. november
13. november
26. november
24. november
8. november
6. november
7. november
28. november
3. november
14. november
17. november
16. november
18. november
4. november
19. november
27. november

Desember:

15. desember
30. desember
12. desember
18. desember
29. desember
28. desember
1. desember
16. desember
20. desember
17. desember
19. desember
14. desember
10. desember
21. desember
23. desember
22. desember
5. desember
13. desember
31. desember
3. desember
11. desember
9. desember
6. desember
4. desember
2. desember
7. desember
8. desember
24. desember
27. desember
25. desember
26. desember

Hva synes du om artikkelen?  
Neste artikkelHalsbrann (Kardialgi)
DEL