Fødsel- Pyton å få fødselen igangsatt

– Pyton å få fødselen igangsatt

Cecilie Due-Olsen på tur med Rikke (21 måneder) og Simen (11 uker). Foto: privat
Av Av Maren Eriksen 6388 Sist oppdatert 17.04.12

Cecilie ble satt i gang en uke over termin med førstemann. - Det ble bang rett på uten pauser mellom riene og de fikk aldri kontroll over dryppet, forteller hun. Fødselen tok 13 1/2 time og Cecilie var så utslitt etterpå at hun knapt husker det første døgnet. Heldigvis kom andremann av seg selv.

– Ingangsetting er ikke noen enkel løsning. Det er mange ulike opplevelser av å bli igangsatt, men så lenge alt er ok bør det ikke være noe mål i seg selv å bli satt i gang. Det er jo bedre for kroppen å komme naturlig i gang. Jeg ville heller gått på overtid en ekstra uke enn å bli satt i gang igjen. Det er verdt det, sier Cecilie.

En uke over termin fikk Cecilie Due-Olsen en blødning og det ble bestemt at hun skulle igangsettes. Hun var moden nok til at fødselen kunne settes i gang ved å ta fostervannet. Men riene lot vente på seg. Dermed ble hun satt på drypp.

Les også: Hvordan starter fødselen?

– Resten av fødselen kjentes ut som én lang ri. Riene kom tett, og med dryppet begynte den neste før den forrige var over. Jordmødrene prøvde å regulere, men det ble alt eller ingenting, forteller Cecilie.

 En stund ble dryppet satt så mye ned at hun ikke kjente noe som helst, men så snart det ble skrudd opp igjen var ristormen tilbake. Selv med epidural var smertene voldsomme. Da Rikke endelig kom til verden, var Cecilie utslitt. Hun mistet 1400 ml blod og var i en døs. Hun ble overført til en overfylt barselavdeling og syntes ikke sykehusoppholdet var noe særlig.

Helt annerledes andre gang
Fødselen hadde ikke skremt Cecilie mer enn at hun ble gravid igjen rimelig raskt. Men noe av det første hun tenkte da hun var gravid igjen var: Jeg håper jeg slipper å bli satt i gang igjen.


– Ja, jeg fryktet å bli satt i gang igjen. Det hadde jeg absolutt ikke lyst til. Jeg gikk en uke på overtid med Simen og, men overtidskontrollen viste at han hadde det fint, så da fikk jeg gå noen dager til før de ville sette meg i gang.


Les også: Når skal man reise til fødeavdelingen?











Rikke og Simen
Søskenkjærlighet: Rikke (21 måneder) og Simen (11 uker). Foto: Privat

Cecilie synes det er flott at det er rutinemessig overtidskontroll på sykehuset, fordi det er betryggende å vite at babyen har det bra når man går og venter.


– Jeg hadde selvfølgelig godtatt igangsetting om det ikke så bra ut, men jeg er utrolig glad jeg slapp, sier Cecilie.


For på overtidskontrollen ba Cecilie jordmor om å ”røske” litt godt da hun undersøkte henne. Og neste dag begynte fødselen av seg selv. Det ble en helt annen fødselsopplevelse.


– Denne gangen fikk riene bygge seg opp selv og selv om riene kom tett denne gangen også, var det mer ro og hvile mellom. Dessuten var jeg oppegående bare timer etter fødselen og vi fikk nyte de første dagene sammen på barselhotellet, forteller hun.


Les alle fødselshistoriene


– Unødvendig mange settes igang
Jordmor Ragna T. Larsen ved jordmorsenteret Mamastork i Stavanger synes det er trist å høre om Cecilies opplevelse av sin første fødsel. Nettopp fordi jordmødre kan gjøre mye for å gjøre den igangsatte fødselen mer behagelig. Men hun legger ikke skjul på at mange har bedre fødselsopplevelser om de ikke blir satt i gang.


– Igangsetting er fint når det er nødvendig, og det gir oss en viktig mulighet til å gripe inn når det trengs. Men man kommer seg normalt enklere i mål når fødselen starter spontant, sier Ragna.


Hun kan ikke uttale seg om Cecilies fødsel da hun ikke kjenner til detaljene, og sier at kvinner reagerer ulikt på drypp.


I juli 2011 kom det nye anbefalinger for overtidsvurdering og igangsetting av gravide på overtid. De fleste fødesteder har implementert disse. Dermed skal alle gravide på kontroll på fødeavdelingen på dag sju etter termin hvor det vurderes om fødselen skal settes i gang, eller om man skal se det an noen dager til. Gravide skal settes i gang senest på dag 11 etter termin ifølge anbefalingene.


– Det innebærer at flere settes i gang nå enn tidligere, sier Ragna.


En femtedel av fødslene igangsettes
Ifølge medisinsk fødselsregister ble 17,5 prosent av fødslene i 2010 igangsatt. Ragna mener det er god grunn til å tro at tallene for 2011 og 2012 kommer til å være høyere etter at de nye anbefalingene ble innført.


– Jeg tror vi ligger opp mot 20 prosent på Stavanger Universitetssjukehus nå. Og det kan jeg ikke forstå skal være nødvendig. Vi blander oss nok inn i en del forløp der kvinnene kunne gått gravide litt lenger og fødselen dermed hadde større sjanse til å komme i gang av seg selv, sier hun.


Les også: 10 kjappe om igangsettelse av fødsel


I likhet med mange andre i fagmiljøene, er hun skeptisk til måten anbefalingene kom på. Tradisjonelt har ikke Helsedirektoratet kommet med slike. Det er sådd tvil om hvorvidt disse rådene er solid funderte og riktige.


For ivrige
For selv om Ragna er svært positiv til overtidsvurderingen på sykehuset på dag sju, så mener hun at det ikke er sikkert at igangsetting så kort tid etter termin er å foretrekke.


– Vi vet ikke sikkert når skjæringspunktet er riktig for å sette i gang kvinner på overtid. Og jeg skjønner dem som er redde for komplikasjoner med babyen når de går langt over tiden. Komplikasjoner som kanskje kunne vært unngått om fødselen hadde vært satt i gang. Men det har en pris. Vi er nok litt for ivrige, sier Ragna.


For igangsatte fødsler krever mer både av ressurser og av kvinnens kropp.


– Vi dytter jo fødselen i gang før kroppen egentlig er klar. Det blir en mer overvåket fødsel og det er flere som ender opp med keisersnitt, sugekopp eller tang enn hos dem der fødselen kommer i gang av seg selv. Og er det færre som får en veldig god fødselsopplevelse, sier hun.


Dessuten tar fødselen ofte lengre tid samtidig som at de krever mer overvåking av jordmødre og leger.


Les om keisersnitt


Trygt å bli satt i gang
Noen ønsker å bli satt i gang fordi de ønsker å ha kontroll. Noen mener også at det virker greiere fordi det er så kontrollert.


– En igangsatt fødsel er veldig kontrollert og overvåket, vi kan styre forløpet i stor grad, og kan avslutte fødselen instrumentelt eller operativt hvis det blir nødvendig. I vestlige land er det trygt å bli igangsatt. Men der det er mulig ønsker vi å skåne kvinnen for inngrep som er unødvendige, sier jordmor Ragna.


Hvis alt ser bra ut på overtidskontrollen på dag sju, skal det ikke være noe i veien for å gi kroppen noen ekstra dager på å komme i gang. Likevel blir mange igangsatt både på dag sju, åtte og ni etter termin.


– Dette kan du som gravid være med på å påvirke. Dine ønsker teller også med i vurderingen. Så lenge babyen har det fint, kan du godt vente til dag 11, sier hun.


I praksis settes de fleste kvinner i gang på dag åtte til ti over termin ved Stavanger universitetssjukehus. Hvorfor vet ikke Ragna sikkert.


– Men mange kvinner ønsker nok å settes i gang. De er leie og vil møte babyen i magen. Men legene gjør nok en del av kvinnene en bjørnetjeneste ved å la deres ønske veie tungt, sier hun.


Jordmor Ragna sier at dersom det var så enkelt og greit å sette i gang fødsel som mange har inntrykk av, så ville de jo satt alle i gang i uke 38, fordi babyen da vil være ferdig.


– Men her har vi en viktig informasjonsjobb å gjøre. For igangsetting av fødsel er ikke bare-bare.


Nå samler Stavanger universitetssjukehus inn data om de igangsatte fødslene for å få overblikk over hva endringen i 2011 har å si for utfallet av fødslene.


Jordmor Ragna forklarer hvordan en igangsatt fødsel foregår.


Les alt om fødselen


Se filmer om fødsel


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: