BloggOppfører jordmødre seg krenkende på fødestua?

Oppfører jordmødre seg krenkende på fødestua?

Jordmor er viktig for en god fødselsopplevelse. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Blogg: Jordmor Ragna T. Larsen, Mamastork 1272 Sist oppdatert 04.01.16

Det er tankevekkende og urovekkende at så mange som 15 prosent kan oppleve krenkelser i kontakt med norsk helsevesen. Og vi vet at slike krenkelser kan føre til fødselsangst. Som jordmødre må vi bli mye mer bevisste den makten vi faktisk har!

Har du fått med deg den nye forskningen som handler om at brukere av helsevesenet opplever å ikke bli lyttet til?

Forskning viser at fødende kvinner som har følt seg krenket, oversett og ikke møtt har større sannsynlighet for å utvikle fødselsangst og be om keisersnitt når de eventuelt blir gravide igjen.

Flere enn hver tiende fødende opplever seg krenket
15 prosent av 60 000 fødsler i året blir ganske mange. En av de norske forskerne som har vært med i denne studien er jordmor Mirjam Lukasse. Hun snakker om at vi som helsepersonell og jordmødre må være mer bevisste på den maktposisjonen vi faktisk har. Og det er jeg SÅ enig i!

Jordmors hjemmebane – hennes overtak?
Sykehuset og fødeavdelingene er på en måte hjemme for oss. Her er vi som jordmødre trygge. Vi kjenner både fysiske fasiliteter, fødestuer og prosedyrer inn og ut. Vi er ekspertene som helst skal gi dere den hjelpen dere trenger – men på vår hjemmebane.

Jeg tenker titt på hvor fremmed det må føles for dere gravide å komme inn til oss på sykehuset som gjester – for det er vel slik det kanskje lett kan føles? Jeg tenker at dere må være utrolig spente på hvem dere treffer når dere kommer inn, og på hvordan samarbeidet med jordmor komme til å fungere.

Vi vet lite om hva som skjer med dere etter fødselen
Som jordmor er det jo oftest slik at vi slipper dere fødende når dere er godt i mål etter fødselen. Vi vet faktisk lite om hvordan det går videre med dere etter det. Vi vet lite om hvordan dere opplevde samarbeidet med oss, og vi vet lite om hvorvidt vi kan ha bidratt negativt til fødselsopplevelsen, eller på andre måter kan ha krenket dere. Vi kan nok ofte ha en følelse av om dere er fornøyde eller ikke de første timene etter fødselen, men vet likevel lite om hvordan det går videre med dere.

På sin plass med en diskusjon om dette?
Derfor kunne det være spennende å vite mye mer om hva dere gravide trenger av oss jordmødre. Det kunne være en veldig spennende diskusjon å snakke om hva vi kan gjøre for dere!

Er det noe som går igjen hos dem som opplever seg krenket? Er det noe i fødselen som er viktigere enn annet? Kunne vi organisert oss annerledes, slik at dere fikk anledning til å gi en tilbakemelding til jordmoren som var med på fødselen? Hva ville du sagt til oss hvis det skulle handle om hvordan vi best kan ta vare på deg?

Gode og dårlige fødselsopplevelser
I alle mine år som jordmor har jeg truffet mange gravide og fødende kvinner. Jeg har sett hvor stort potensiale for mestring som ligger i en god fødselsopplevelse – der det mellommenneskelige og relasjonelle mellom jordmor og fødepar har fungert godt og trygt.

Men jeg har har også opplevd kvinner med sår i sjelden, som har fått varige mèn etter å ha opplevd seg krenket, overkjørt ikke ivaretatt. Dessverre!

Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: