Det er fritt sykehusvalg i Norge, og du kan selv velge hvor du vil føde. Du behøver ikke å føde på den store fødeavdelingen du tilhører, hvis du heller ønsker å føde på en liten fødeinstitusjon. Det finnes flere muligheter med barselhotell, barselloft, ABC (Alternative Birth Care)-avdelinger og andre spesialavdelinger, og ikke minst hjemmefødsel!

Sist oppdatert: 13. november 2007

Når du skal velge fødested, er det viktig at du vet hvilke valgmuligheter du har. Valg bør gjøres ut hensyn til din og barnets sikkerhet, hvor du vil ha det best, føle deg tryggest og være mest rolig og avslappet og hvilken smertelindring du ønsker. Valgmulighetene er størst ved fødeavdelinger, og flertallet av de 58 500 barna som ble født i 2006 ble født ved sykehus.
 
Det er du som velger
Du har krav på nøytrale råd fra fagpersoner, som både skal respektere og støtte valget ditt. Det kan være lurt å bruke litt tid på forhånd til å snakke igjennom hvordan dere vil at fødselen skal være. Noen har spesielle ønsker og bør da ta det opp med fødestedet på forhånd for å forsikre seg om at ønskene lar seg gjennomføre der. Andre er kanskje mer usikre, men har likevel stor glede av å diskutere sin usikkerhet og forventning før de er midt oppe i det.
 
Ulike fødesteder
Det er selvfølgelig fordeler og ulemper ved alle fødesteder. Dette kan du diskutere med jordmor eller ved å ta kontakt med fødestedet. Noen kvinner gjør seg kjent med fødeavdelingene på nettet, mens andre velger å kontakte fødeavdelingene direkte, og noen besøker fødestedet før de bestemmer seg.
 
I all hovedsak er det du som selv velger. Unntaket er dersom du kommer inn under kategorien risikosvangerskap eller hvis det er mistanke om komplikasjoner i forbindelse med fødselen. Går du mye over termindatoen, må du som oftest føde ved en fødeavdeling.

For å få oversikt over fødestedene i Norge kan du gå inn på Fritt Sykehusvalg sine nettsider. Her finner du oversikt over både fødeavdelinger og fødestuer.

 
Fødeavdeling
Fordelen ved å føde på en stor fødeavdeling er at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig,
og det finnes fagpersonale med mye erfaring fra alle typer fødsler. Du tilbys flere typer smertelindrende midler – både medisinske og ikke-medisinske. En ulempe ved en slik avdeling kan være er at det kan være så stor pågang at personalet ikke kan være til stede hele tiden dersom det ikke er nødvendig. Du må også sannsynligvis dele rom med andre etter fødselen.
 
Fødeloft, fødestuer og ABC-avdeling
På fødesteder som fødestuer, fødeloft og ABC (Alternative Birth Care)-avdelinger er tempoet oftere roligere og personalet har bedre tid til deg. Mange steder tilbys fortrinnsvis ikke-medisinske smertelindrende midler som akupunktur under fødselen, og du får gjerne bo på et eget rom sammen med barnefaren etter fødselen. Tilbudet gjelder imidlertid bare dem med ”normale” svangerskap, hvor det ikke er mistanke om at det kan oppstå komplikasjoner under fødselen. De fleste slike avdelinger finnes i de største byene og er tilknyttet et sykehus.
 
Barselhotell
Etter en normal fødsel finnes det på en del sykehus tilbud om barselhotell. Her kan hele familien bo sammen, og det er personale til stede som kan gi råd og veiledning. Sjekk med ditt fødested om det er tilbud om dette.
 
Hjemmefødsel
Noen kvinner foretrekker å føde i kjente omgivelser hjemme hos seg selv. Det finnes hjemmefødselsjordmødre over hele landet. Tidligere trodde man at det var tryggere å føde på sykehus, men undersøkelser viser at det ikke er noen markant forskjell. Mulighetene for smertelindring er imidlertid begrenset og risikofødsler foregår normalt ikke hjemme. Det gis en engangsstønad på 1765 kroner ved fødsel utenfor institusjon.
 
Ønsker du å vite mer om muligheten til å føde hjemme, kan du kontakte jordmor der du bor eller Den Norske Jordmorforening.
 
Hvordan søker jeg om fødested?
Vanligvis sender jordmor/lege beskjed til det fødestedet du velger i god tid før fødsel, vanligvis mellom uke 28 og 36. Det tredje arket på helsekortet brukes til dette formålet. Ut fra disse opplysningene kontakter fødeavdelingen deg direkte. Mange sykehus har en samtale med den gravide rundt uke 36, og gjør klar papirene da. Dette møtet er en fin anledning til å informere og spesielle behov eller ønsker.
 
I Oslo er det flere sykehus, og derfor kan det være greit å kontakte fødestedet ditt for å høre nærmere. På små steder har det vært tilfeller der fødestuen/fødeavdelingen har måttet stenge på grunn av ferieavvikling og økonomiske årsaker. Dette er ikke ønskelig for noen parter, og er noe man i det lengste prøver å unngå. Vår og sommer er den tiden på året det fødes flest barn, så dermed kan det blir trangt om plassen enkelte steder.
 
Hvor lenge skal jeg/vi være på barselavdelingen?
De fleste vanlige barselavdelinger og barselhotell har to liggedøgn etter ukompliserte svangerskap og fødsler for førstegangsfødende. Flergangsfødene må noen steder reise hjem ett eller to døgn etter fødselen. Innenfor disse dagene kan du selv velge hvor lenge du ønsker å være. Noen reiser hjem få timer etter fødselen, andre blir der tiden ut. Oppholdet kan bli lenger dersom barn eller mor har medisinsk behov for det, for eksempel ved store blødninger, infeksjoner, problemer med å tisse, gulsott, ammeproblemer eller at babyene ikke legger på seg. Oppholdet er noe lenger etter keisersnitt, vanligvis mellom fire og sju dager.
 
Hva skjer på barselavdelingen?
Uansett hvordan barselavdelingen er organisert, legger man stor vekt på at barn og foreldre skal få anledning til å knyttes nært sammen. Undersøkelser viser at det nyfødte barnet også har et stort kontakt¬behov – det hevdes at dette behovet er like sterkt som behovet for mat. Barnets trang til øyekontakt, kjærlighet og stimulering, spesielt hudstimulering, fremheves mer og mer. De fleste barselavdelinger lar derfor barna være sammen med mødrene hele døgnet. Dette er i tråd med barnets behov og diemønster – små hyppige måltider er mest naturlig for barnet. Da stimuleres også melkeproduksjonen tidligere.
 
På barselavdelingen er det jordmødre, barne-/barselpleiere, leger og fysioterapeut. Personalets oppgaver er ulike, men alle er ressurspersoner som legger forholdene til rette for at de nybakte foreldrene skal bli kjent med barnet sitt og ta ansvar for det på sine egne premisser. Det er derfor viktig at foreldrene spør personalet om hjelp og råd om det de er usikre på. Mange synes det er godt å snakke om fødselen, og jordmor tilbyr fødselssamtale før hjemreise. Barnelegen undersøker barnet ditt i løpet av barseloppholdet.
 
Besøk i barseltiden
På barselavdelingen kan dere ta imot besøk i sykehusets visittider. Ligger du/dere på pasienthotell kan dere styre besøkene mer selv. Det anbefales å ha mest mulig ro rundt den nyfødte og foreldre. Barn under 10 år har på grunn av smittefare ingen adgang på barselavdelingene på sykehuset. Den nyfødtes egne søsken er unntatt.
På barselhotell får familien være sammen. På vanlig barselavdeling kan far vanligvis ikke ligge over, men i enkelte tilfeller vil dere kunne få familierom.
 
Valg av ledsager
Kvinner i fødsel trenger å ha mennesker hun stoler på rundt seg, noen som kan gi henne omsorg og nærhet. Derfor er det å ha en støtteperson kontinuerlig til stede under fødselen et av de mest effektive tiltak som er innført i fødselshjelpen i de siste 25 år. Med et menneske som du har tillit til, en du vet vil være hos deg under hele fødselen, vil du ha det bedre og føle deg mer avslappet.
 
Du velger selvfølgelig selv hvem du vil ha med deg under fødselen. Det mest naturlige for de som lever i et parforhold, er partneren. Han er den som forhåpentligvis kjenner deg best. Er du alene i svangerskapet, vil du ha stor glede og nytte av å ta med en som står deg nær. Det samme gjelder for kvinner der barnfaren ikke ønsker å delta under fødselen.
 
Velg en person som kan oppmuntre deg og få deg til å føle deg trygg, en som kan hjelpe deg til å fortelle jordmor eller lege hva du ønsker – og det viktigste av alt, være hos deg hele tiden. Har du og partneren/ledsageren din mulighet til å forberede dere sammen, er det flott. Å delta på et svangerskapskurs, der begge får samme informasjon og kunnskap er en god investering. Eller dere kan lese bøker og se videoer og diskutere dem etterpå.
Noen har også med en doula, en opplært kvinne som skal støtte for den fødende og partneren hennes under fødselen.
 
Partnerens/ledsagerens rolle
Det hender ikke så sjelden at kvinner ikke får formidlet det de egentlig vil og har behov for mens de er i fødsel. Da er partneren/ledsageren uvurderlig. En som kjenner deg, kan tolke kroppsspråket ditt, beskytte deg, ta vare på deg og formidle dine behov.
 
Ledsageren kan være en god støttespiller for jordmoren fordi han/hun representerer kontinuiteten gjennom hele forløpet. Ledsageren vet hva du har vært gjennom i svangerskapet, var kanskje til stede ved de første riene hjemme, var med på reisen til fødeavdelingen, ved innleggelsen og gjennom vaktskiftene. Det blir stadig vanligere å ha med seg en tredje person under fødselen.
 
Når barnefaren kvier seg for å være med på fødselen?
Det er vanlig at menn har ambivalente følelser til fødselen. Mange forteller at de gruer seg til å være i en situasjon de aldri har vært i før. De er usikre på om de klarer å fylle rollen som støtteperson, og noen er usikre på hvordan partneren vil takle det hele. Kjenner du deg igjen, så vit at dere er mange.
Gode forberedelser kan gi økt trygghet. Du bør vite hva som skjer når vannet går, hvordan det virker når riene er i gang og hvilke rier som gjør hva, hvilke hjelpemidler som finnes og hvordan du skal hjelpe. Det er vanskelig å forberede seg til hvordan en vil reagere når du ser kjæresten din har det vondt. Noen reagerer på blod, og det bør du opplyse helsepersonellet om på forhånd. De færreste besvimer likevel under en fødsel. Når du står midt i situasjonen, har en ikke så mye tid til å tenke på den redselen.
Kvinnen har det best med å være omgitt av trygge og støttende personer, og for noen par er den beste løsningen å ha med andre enn far på fødselen. For andre er det en god løsning å ha med en tredje person, slik at pappaen kan ha en friere rolle. Da kan det være lettere å få pusterom og eventuelt forlate fødestuen og vite at mamma har støtte. Det kan være greit å gi beskjed til personalet dersom en gruer seg svært til fødselen, så kan de kanskje pusle litt ekstra med far. Det er jo hans store dag også!
Kilder:
• MamaStork
• Fødselsboken

Hva synes du om artikkelen?