FødselGravide krever keisersnitt

Gravide krever keisersnitt

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Janet Molde Hollund 4545 Sist oppdatert 15.04.11

– Så lenge det ikke er en medisinsk grunn, bør fødselen skje vaginalt. For meg blir det for enkelt å si at fødselsangst er god nok grunn, sier overlege og professor Pål Øian.

Nesten 17 prosent av alle fødsler i Norge skjer ved keisersnitt. To tredeler av disse er akutte, mens en tredel er planlagte keisersnitt. Noen gravide ønsker helst denne måten å føde på.

I Norge er det en utvikling som tyder på at flere og flere kvinner ønsker keisersnitt uten spesiell grunn. Noen gravide synes kanskje at et keisersnitt virker kontrollert, mens en vaginal fødsel noe de ikke kan kontrollere selv. Fagfolkene sier at det i virkeligheten er omvendt.

Les også: Flere barn tas ved keisersnitt

– Så lenge det ikke er en medisinsk grunn, bør fødselen skje vaginalt. En helt klar medisinsk grunn er for eksempel placenta previa, som betyr forliggende morkake. Dersom det ikke er rene medisinske årsaker, finnes det ulike vurderinger og ulik praksis fra sted til sted, sier Pål Øian, avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Se statistikk om keisersnitt fra Medisinsk fødselsregister.

Noen gravide sliter med fødselsangst. Regnes det som medisinsk grunn?
– For meg blir det for enkelt å si at fødselsangst er god nok grunn, fordi fødselsangst er vanskelig å vurdere. Mange som har angst sliter gjerne med at vanskelige opplevelser fra tidligere i livet reaktiveres, og er egentlig redde for andre ting. Det er viktig at disse kvinnene møtes på en ordentlig måte, sier Øian.

Ved UNN i Tromsø har de et eget team med jordmødre som snakker med kvinner om hvordan de vil føde. Dette tilbudet finnes flere steder i landet.

– Jeg synes vi er flinke til å møte kvinner med fødselsangst, og mange ender opp med å føde vaginalt likevel. Vi har gjort en undersøkelse i ettertid med de som valgte vanlig fødsel, og de aller fleste var svært fornøyd med sin opplevelse, sier Øian. Han mener også det at det egentlig er få i Norge som ønsker keisersnitt.

Les også: Å få barn ved keisersnitt
 
Men dersom kvinnen ikke får keisersnitt, og likevel ender opp med hastekeisersnitt, kan hun ikke da få en dobbelt opp negativ opplevelse?

– Jeg tror det viktigste er at kvinnene blir behandlet på en god måte før fødsel og før de skal ta en slik beslutning. Men jeg er ikke like sikker på at den prosessen alltid skjer på en god måte. Jeg tror det finnes et forbedringspotensiale ved mange sykehus.

Kan det være økonomiske årsaker til at kvinner nektes keisersnitt?

– Jeg tror økonomi har lite å si i Norge. Men på noen sykehus, spesielt de større, er det helt klart et kapasitetsproblem. På store avdelinger er det ofte et press på operasjonsstuer. Noen kan synes at et keisersnitt uten god begrunnelse kan virke provoserende, dersom for eksempel en kreftpasient må utsette sin operasjon. Det er nok realiteten på mange sykehus.

Les også: Er keisersnitt enklere?

Her er noen av grunnene til at en fødsel blir et planlagt keisersnitt:

– Personer som har hatt keisersnitt tidligere. Noen av dem kan føde vaginalt etterpå, men i noen tilfeller ser en at det er nødvendig med et nytt keisersnitt. Etter to keisersnitt anbefales keisersnitt

– Keisersnitt etter eget ønske

– Ved setefødsel – dersom krav til vaginal setefødsel ikke er oppfylt

– Ved noen tvillingfødsler

– Dersom morkaken ligger foran og dekker mormunnsåpningen

– Dersom barnet ikke har det bra og ikke tåler vaginal fødsel, for eksempel ved vekstretardasjon.

– Noen alvorlige tilfeller av alvorlig svangerskapsforgiftning

Se flere saker om keisersnitt her.

Restriktivt i Rogaland
Statistikk fra Medisinsk fødselsregister viser at noen fylker er mer restriktive på planlagte keisersnitt enn andre. Rogaland er landets mest fruktbare fylke, men er blant de som har færrest keisersnitt. Seksjonsoverlege Torbjørn Moe Eggebø ved fødeavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus (SUS), forteller at keisersnittfrekvensen i 2011 var på 13,8 prosent, og i 2009 14,9.


–Jeg synes ikke kvinner selv skal få lov til å velge om de vil ha keisersnitt. Det er en operasjon som kan medføre komplikasjoner. Gjennombruddsprosjektet, som var en studie i Norge i omkring år 2000, viste en komplikasjonsfrekvens på rundt to prosent ved keisersnitt. Det er mindre komplikasjoner både for mor og barn ved vanlig fødsel, sier Eggebø.


Ved SUS har de nylig gjennomført en stor studie om blødning, og Eggebø sier det kommer klart fram at vaginale fødsler er best.


– Keisersnitt dobler risikoen for alvorlig blødning, og det samme gjør igangsetting av fødselen. Likevel skal vi selvsagt gjøre keisersnitt når det er nødvendig. Kunsten i fødselshjelpen er å gjøre nødvendig inngrep til riktig tid, og la være å gripe inn unødvendig i normale fødsler hos friske kvinner, sier Eggebø.


Les også: Fødte seks babyer på tre minutter


Les også: Hvordan skjer keisersnittet?


Les også: Hvilke komplikasjoner kan forekomme?


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: