Hvis du er redd for å føde, bør du snakke med jordmoren eller legen din så tidlig som mulig i svangerskapet. Hvis ikke de kan hjelpe deg, kan de henvise deg videre.

Sist oppdatert: 30. mars 2011

Du kan også ta direkte kontakt med fødeavdelingen du tilhører og be om å få snakke med noen som forstår hva det vil si å være så redd at man ikke tør å føde. Mange sykehus har egne jordmødre som tilbyr spesiell oppfølging av gravide med fødselsangst.

Det kan være lurt å skrive et brev til jordmoren hvor du gir opplysninger som kan være til hjelp for de som skal hjelpe deg gjennom fødselen.

Forslag til innhold:

  • Skriv ned egne erfaringer i forhold til fødsler.
  • Forklar hvordan du ønsker at forholdene skal legges til rette for at du får en god fødselsopplevelse
  • Beskriv hvilke tanker du har om fødselssmerter og smertelinding
  • Hvis du har en vond fødsel bak deg, beskriv hva som kunne gjort fødselen bedre.
  • Forklar hvordan du reagerer når du blir redd. Er det noe spesielt som beroliger deg eller skremmer deg?
  • Beskriv hvilke tanker du har om tiden etter fødselen og amming
  • Fortell hvordan forholdene skal være tilrettelagt for at partneren også skal få en god fødselsopplevelse og føle seg ivaretatt i dagene etter fødselen.
Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelFlere får fødselsangst
Neste artikkelJesper Juul: Matens betydning
DEL