FødselÅ stole på kroppen

Å stole på kroppen

Av Monica Moland 816 Sist oppdatert 28.01.05

Gjennom hele svangerskapet har kroppen din vist deg at den er til å stole på. Klarer du å stole på at den som ikke har sviktet deg tidligere, heller ikke vil svikte deg nå?

Og har du noen gang tenkt på hvor levende kroppen din er? At det er gjennom den du sanser og føler livet, presenterer deg og uttrykker deg? Du både er og har en kropp! Ofte glemmer vi hvilket potensiale kroppen har! Den er som et sammenhengende stort sanseorgan, et informasjonsnett, og den lyver ikke! Kanskje motiveres du i disse fødselsforberedelsene til å få mer kunnskap om din egen kropp og bli bedre kjent med den? Til å lytte til den, stole på det den forteller deg, og til å respektere dens grenser. De signalene kroppen sender deg, er svært nyttige når du skal føde barnet ditt.

Urkraften i kvinner
Nå vil også du få bli kjent med selve urkraften, den kvinner gjennom alle tider har hatt kjennskap til. Krefter som har imponert og begeistret, men også skremt omgivelsene. Krefter som kvinner i ettertid forteller at de ikke visste at de hadde. Disse kreftene kan du lære deg å bruke på en god og positiv måte.

Å føde er en kroppslig prosess som bare i begrenset grad kan læres. Fødselsforberedelse handler derfor om å lære hvordan du skal hengi deg til fødekreftene dine og ikke arbeide mot dem. De er ditt viktigste redskap!

Husk at du skal føde slik du selv ønsker. Du skal kunne bruke den tiden du trenger, i omgivelser som er positive for deg. Bare slik kan du føle deg fri og uhemmet og bedre i stand til å føde med glede!

Å gi deg hen til dine fødende krefter
Det er ikke uvanlig å se på en fødsel som en seksuell prosess. De samme hormonene som  elskovsakten utløser, forekommer også under fødselen. En elskende kvinne trenger å bli respektert, få være uforstyrret, føle nærhet og føle seg ivaretatt. «Det er umulig å åpne seg, gi seg hen og oppleve total orgasme med lukket munn og sammenbitte tenner,» skrev Sheila Kitzinger i 1986 i boken «Kvinner og kjærlighet». På samme måte er det vanskelig for deg å få frem fødselsglede og lyst til å føde hvis du er redd, usikker og anspent.

Du trenger ro og intimitet for å kunne å konsentrere deg om barnet du skal føde.

Bekymring og engstelse
Det er helt naturlig å føle bekymring for det ukjente. Ved enhver annen, tilsvarende situasjon vil vel de fleste føle en viss engstelse. Det kan være godt å huske på at angst ikke bare er en negativ følelse, men at den setter oss i beredskap og signaliserer et behov for oppmerksomhet. Den kan med andre ord brukes konstruktivt til å få i gang nyttige forberedelser til fødselen. Kanskje står du overfor ditt livs aller største utfordring? Vil det ikke da være naturlig at du periodevis både er redd og usikker – ja, faktisk gruer deg?

Tenk hvordan skipperen rever seilene før stormen nærmer seg. Han forbereder seg. Kanskje føler han en viss grad av angst, men han sørger samtidig for å ikke bli kastet hjelpeløst ut i uværet. Du trenger heller ikke å bli hjelpeløst utlevert til begivenhetenes gang. Fordi vi er forskjellige, er det vanskelig å lage en mal som vil passe for alle gravide og fortelle dem hvordan de bør eller skal forberede seg. Likevel, erfaring viser hvor nødvendig det er at kvinner forbereder seg!

Fra jordmor til mor:
Ingen kan føde ditt barn bedre enn du kan! Dette er din fødsel! Ikke sammenlign deg med noen. Du har dine rier, og du vil bruke akkurat så lang tid som din fødsel krever.

Hvilke tanker og forventninger du har om fødselen din, vil være med på å prege den. Bruk permisjonstiden godt. Fyll deg opp med positive opplevelser. Kanskje velger du bare å sove og hvile deg den første tiden. Disse verdifulle dagene/ukene er DINE.

Fra jordmor til far:
Dette er tiden for kjærlighet og omsorg. For en mulighet du har! Bruk fantasien – ingenting er godt nok for den som snart skal føde barnet ditt. Stol på kvinnen din og gi henne all den oppmuntring hun fortjener.

Det er vanlig at menn har ambivalente følelser til fødselen. Mange forteller at de gruer seg til å være i en situasjon de aldri har vært i før. De er usikre på om de klarer å fylle rollen som støtteperson, og noen er usikre på hvordan partneren vil takle det hele. Kjenner du deg igjen, så vit at dere er mange. Men, du bør kanskje dele tankene med andre enn hun som snart skal føde.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: