Bjørk Matheasdatter er samlivspedagog og jobber ved Samlivssenteret Modum Bad. I tillegg driver hun Duo Parutvikling i Bergen. Her kan du lese Matheasdatters tips og tanker om vennskap etter at man får barn.

Er det ”greit” at noen venner forsvinner, eller bør man jobbe aktiv for å beholde alle?

– Å skulle holde kontakten med alle vi treffer gjennom livet, vil være å stille for høye forventninger både til seg selv og andre. Kanskje bør vi bli flinkere til å skille mellom bekjente og dypere vennskap. Dypere vennskap bør vi nok prøve å ta vare på, selv om vi ikke til enhver tid befinner oss i samme livssituasjon. Etter hvert som vi beveger oss gjennom livet kan det være godt å kjenne at vi har noen stabile personer som har kjent oss lenge. Venner som ikke bryr seg om hva vi gjør eller hvor mye vi tjener, men som er en del av våre liv. Slike vennskap tåler også ofte at man ikke ser hverandre hele tiden, eller at det er perioder hvor man er langt fra hverandre.


Hvor viktig er det for et vennskap at man befinner seg i samme livssituasjon?
– I noen vennskap er det at man befinner seg i samme livssituasjon selve limet. I andre vennskap betyr ikke delt livssituasjon noe som helst. Det kan være at man snakker godt sammen, kjenner seg beslektet, lar seg inspirere av hverandre eller beundrer hverandre. Det viktige i vennskapsforhold, akkurat som i parforhold, er at partene respekterer hverandre og ser på hverandre som likeverdige. Det vil si at begge parter gir og tar og kjenner at de har noe å hente hos hverandre.


Hva er viktig å huske på for å pleie vennskap med dem man ønsker videre kontakt med?
– Dyrk vennskapet. Vann det, men ikke drukne det. Fokuser mer på det som gleder deg, enn det som irriterer deg ved vennene dine. Vis at du bryr deg om vennen din ved å være tilstede i hans eller hennes verden. Når dere møtes – ikke bare snakk om deg og ditt, men still spørsmål og vær interessert i hva den andre tenker og gjør.

Ikke gjenfortell til andre hva vennen din har betrodd deg. Selv om det kanskje ikke er de store hemmelighetene, så la folk få avgjøre hva de vil fortelle hvem – og hvordan. Husk bursdager, og vis oppmerksomhet når den andre går gjennom tunge eller spesielt gledelige stunder i livet. Send en SMS. Still opp for hverandre med praktisk arbeid – dette er til gjensidig nytte og glede.

Om du har lite tid til vennene dine en stund, men likevel ønsker å bevare vennskapet, så si det! Si at du setter veldig stor pris på vennskapet deres, og at du håper det kan fortsette selv om du ikke har mulighet til å prioritere på samme måte tidsmessig akkurat nå.

Hvordan ta opp problemer?
– Om du finner ut at det er nødvendig å ta opp det som er vanskelig for å bevare det gode vennskapet, så forbered deg nøye. Tenk ut hva du vil oppnå med å snakke med vennen din. Da vil du lettere klare å velge ord og handlinger som vil gavne formålet. Ikke bus ut når du er irritert, men vent til du er rolig.

Snakk for deg selv, bruk jeg-budskap. Fortell at du ønsker å snakke om dette fordi du er så glad i vennskapet dere har og at du ikke vil miste det. Ikke anklag den andre eller tillegg den andre meninger. Snakk om det som har skjedd mellom dere som om det er noe dere begge har ansvar for, og legg heller mer ansvar på deg selv enn på den andre.


Hvordan få nye venner?
– Foreslå en trilletur med noen du treffer på helsestasjonen. Inviter foreldre og barn fra barnehagen hjem. Mange har en delt venneflokk med hans og hennes venner. Når paret får barn er det en god sjanse for å skaffe seg par-venner med barn på samme alder – om de ikke har hatt det tidligere. Slike venner kan man ofte snakke med om den livssituasjonen man står oppe i. Man kan dele gleder og bekymringer over barna og man kan passe hverandres barn når det trengs, slik at parene kan få kjærestekvelder sammen. Slike familievennskap kan være en berikelse for både store og små.


Hva er rimelige forventninger fra et vennskap?
– Husk at ulike venner har ulike funksjoner. Ikke forvent å få alt i én venn. Hva som er rimelige forventninger vil variere svært mye fra vennskap til vennskap. Det er rimelig å forvente at vennskapet er balansert. At dere gir og tar omtrent like mye over tid. Ikke forvent mer enn du selv kan gi. Det er rimelig å forvente respekt og raushet, så sant du selv også viser respekt og er raus!

Hva synes du om artikkelen?