FamilieForeldreUlike forventninger til familielivet?

Ulike forventninger til familielivet?

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Bjørk Matheasdatter og Eiel Holten 2839
Gjennom vår egen oppvekst og kulturen vi er en del av får vi en mengde inntrykk av hva som er ett godt og ”normalt” liv. For partneren din kan det være andre ting som regnes som “normalt” enn for deg. Snakk sammen om disse forventningene.

Hver gang vi står overfor en forandring i livet, blir vi fylt av ulike følelser og forventninger. Ikke minst er tiden når en venter på at et barn skal komme inn i familien, en tid da det er vanlig å ha sterke drømmer og forhåpninger om fremtiden.

Mange par er flinke til å snakke sammen i denne perioden – om de gode drømmene, om alt det fine de nå skal få oppleve. Heldigvis er det vanskeligere å se for seg alle utfordringene som  mangelen på søvn, mengden med praktisk husarbeid, barneoppdragelse og verdivalg.

Les også: Tips til god kommunikasjon i parforholdet

Forventningenes innflytelse
Forventningene, ønskene og behovene våre forandrer seg gjennom hele livet. Det som virket uvesentlig før dere fikk barn, kan nå ha stor betydning. Men selv om forventningene våre stadig endrer seg, er det ikke lurt å ta lett på dem! De har nemlig stor innflytelse på vår opplevelse av glede, skuffelse og tilfredshet i livet.

Dette gjelder i høy grad også samlivet med kjæresten. Hvor fornøyde vi er i forholdet vårt, henger sammen med hvilke forventninger vi har til hva et parforhold skal være. Mange par opplever skuffelser hvis én, eller begge, har forventninger og behov som ikke blir innfridd. Hvis du derimot gir kjæresten din en overraskelse, en oppmuntring eller et kjærtegn – et eller annet som går ut over det den andre venter seg, så oppleves det ganske sikkert som en ekstra glede.

Vi preges av familien og samfunnet rundt oss
Forventningene våre dannes på bakgrunn av de erfaringene og inntrykkene vi får gjennom livet. Avisene vil gjerne ”hjelpe oss” til å få et godt sexliv, kjøpe den beste barnevognen, den mest miljøvennlige bilen og velge den smarteste spareordningen. Gjennom TV og filmer får vi se fremstillinger av andres mer eller mindre vellykkede parforhold i fri utfoldelse. I tillegg bidrar staten med permisjonsordninger, barnehager og andre støtteordninger for familien.

Alt dette påvirker oss og utfordrer våre egne holdninger og synspunkter på hva vi vil prioritere og hvordan vi vil ha det i vår familie. Men selv om samfunnet rundt oss preger mye av vårt syn på familien, kommer nok de sterkeste forventningene til samlivet fra vår egen familiebakgrunn.

Hva er egentlig en familie?

En typisk familie
Slik var det i alle fall for Kari og Geir. I løpet av de første fire årene de var sammen, skjedde det mye nytt: De fikk sine første jobber, sin første leilighet og sitt første barn. Og de fikk stadig merke at de hadde ganske ulik ”bagasje” med seg inn i forholdet.

Kari og Geir tenkte begge at deres barndomshjem var helt ”normalt”. Slik de hadde hatt det hjemme, slik var de vant til å ha det. Først da de fikk barn, begynte de å innse at mye av det som var en selvfølge for den ene, slett ikke var det for den andre!

Mange par har det som Kari og Geir. Fordi de regner mange ting som en ”selvfølge”, er de heller ikke helt klar over sine egne forventninger, ønsker og behov. Og selv om de er klar over sine forventninger, er det ikke sikkert at de forteller om dem til kjæresten.

Si takk!
 Se den andres innsats for familien og verdsett den andres bidrag. Positive tilbakemeldinger og anerkjennelse av den andre er vitaminer i parforholdet!

Vi tar ting for gitt
Partneren din kan derfor leve lykkelig uvitende om hva du egentlig ønsker deg. Den andres innsats i hjemmet kan også lett overses. Dersom din far alltid støvsuget huset eller mor alltid tok seg av klesvasken, er det lett å ta det for gitt at dere skal følge det samme kjønnsrollemønsteret. Vi glemmer kanskje til og med å si takk og verdsette den andre fordi vi ser det som en selvfølge at den andre utfører visse oppgaver.

Snakk sammen om forventningene
Det at dere er glad i hverandre, fører ikke til at du uten videre skjønner hva den andre ønsker og trenger av deg! Derfor kan det være lurt at dere snakker om hvilke forventninger dere har til hverandre. Hva ønsker du mest av alt fra kjæresten din? At han eller hun skal være en god venn? En elsker? En som gir deg økonomisk trygghet? En som kan støtte deg i tykt og tynt? Hvem vasker huset, lager mat, skifter dekk på bilen, husker fødselsdager og betaler regninger? Kan jeg fortsatt gå på fotballtrening tre kvelder i uka etter at vi har fått barn?

Jobb med egne forventninger
1. Bli bevisst hva du forventer

2. La forventningene være rimelige
Kanskje ønskene dine er helt urealistiske? Ta hensyn til kjæresten din – slik han/hun er. Ta hensyn til tiden, økonomien og livsfasen deres, og husk at det er lett å stille høyere krav til den andre enn til seg selv.

3. Del dine drømmer med den du elsker
Fortell hva du forventer! Selv om ønskene dine er både bevisste og overkommelige, er det ikke sikkert at du har fortalt kjæresten din om dem! Enkelte sier: ”Hvis jeg må be om å få en klem – da får det være det samme.” ”Hvis han ikke skjønner det av seg selv . . .?” Man er ikke tankeleser bare fordi man er glad i kjæresten sin! Derfor må du av og til ta initiativet og invitere den andre inn i dine ønsker. Fortell hva du tenker og hvordan du vil ha det. Og spør gjerne samtidig hva den andre forventer. Dette kan forhindre mange misforståelser og krangler!

Forsøk å stanse opp og tenke gjennom hva du forventer av kjæresten din. Og deretter: Hva tror du hun/han forventer mest av deg akkurat nå?

 

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: