– Det viktigste etter en voldtekt, er at du ikke går med alene med alle følelsene og tankene, sier Ingrid Blessom hos Dixi ressurssenter for voldtatte.

Sist oppdatert: 23. januar 2013

Dixi Ressurssenter for voldtatte i Oslo arbeider for å hjelpe voldtatte og dere pårørende. Konsulent Ingrid Blessom sier de møter kvinner som har blitt gravide etter en voldtekt, og at det mest vanlige er at de velger å ta abort.

– Vi har begrenset erfaring med kvinner som har valgt å bære fram barnet. Men de som har gjort det, har vært glade for det valget de har gjort. Jeg synes det Sarah har gjort er innmari tøft, sier Blessom.

Les mer: Sarah ble mamma etter voldtekt

– Du har et valg!
Hun mener det fint at kvinner vet at de kan ta et aktivt valg i forhold til om de skal beholde barnet eller ikke.
– Denne historien viser at det går an. Det avgjørende er kanskje om en klarer å skille mellom hendelsen og barnet. For du kan sitte igjen med et barn som du kan bli veldig glad i, sier Blessom.

Likevel er det ikke til å stikke under en stol at det kan bli tøft i svangerskapet. Blessom tror det er viktig med tett oppfølging fra psykolog eller annet helsepersonell i graviditeten, og at både mor og barn får oppfølging i etterkant.

Les mer: Stiftelsen Amathea hjelper kvinner og par som blir uplanlagt gravide

Prat med noen du stoler på
Blessom sier det er viktig for kvinner som har opplevd et overgrep at de har noen de kan snakke med.
– Prat med noen du stoler på, kontakt lege eller psykolog, eller ta en telefon til oss i Dixi. Her treffer du mennesker med ulik bakgrunn, både i form av utdannelse og personlige erfaringer, som er godt rustet til å møte mennesker som har opplevd en voldtekt, sier hun.

For mange voldtatte sitter det langt inne å søke hjelp.
– Men mange blir veldig lettet når de først velger å gjøre det, og skulle ønske at de ikke hadde ventet så lenge med å ta kontakt med noen, sier Blessom.

Åpen overfor jordmor
Dersom en kvinne er blitt gravid etter en voldtekt, og velger å beholde barnet, tror Blessom det er viktig at de også er åpne i forhold til jordmor.
– Mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep synes det er veldig vanskelig i forhold til fødsel. Intimgrensene deres har allerede blitt truet, og under fødselen føler de gjerne at de mister kontroll over kroppen, sier Blessom.

Hun forstår også at det blir vanskelig for en mamma å velge hvordan hun skal gå fram i forhold til barnet. Er det greit for et barn å få vite at faren er en voldtektsmann?
– Ja, det er et stort spørsmål. Har et barn godt av å vite at det ble til på en så brutal måte? Jeg tror ikke det går an å gi et generelt råd her. Går det an å finne en mildere måte å si det på? Her tror jeg den enkelte kvinnen må prate og lufte sine tanker, og at hun får støtte i det valget hun tar, sier Blessom.

En fersk undersøkelse fra Dixi viser at:
– 63 prosent av de voldtatte er svært skamfulle etter voldtekten
– 40 prosent mener at voldtekten kun er deres skyld
– 47 prosent av de voldtatte har svært store vansker med konsentrasjon
– 53 prosent har stor forakt for egen kropp
– 41 prosent har ofte tanker om selvmord

Viktig for veien videre:
– Tørre å prate om det, sette ord på opplevelsen. Du trenger ikke å si det til hele verden, men finne noen du stoler på
– Plasser skylden der den hører hjemme
– Fjerne skyld- og skamfølelse

Les mer: Alt om graviditet, fødsel og babyen

Hva synes du om artikkelen?